Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Afvalrace wijkverpleging Utrecht in volle gang

In Utrecht voltrekt zich een aardverschuiving in de wijkverpleging. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis houdt er een pilot met vier geselecteerde zorgaanbieders, de rest valt af.
Afvalrace wijkverpleging Utrecht in volle gang
Foto: iStock

Gevestigde namen vallen ver terug in marktaandeel, een nieuwe toetreder krijgt een contract en kleine spelers dreigen te worden weggevaagd. De stad is verdeeld in 18 'percelen' en voor iedere perceel kiest de verzekeraar een voorkeursaanbieder. Vier zorgaanbieders zijn geselecteerd, terwijl zich een tiental zorgaanbieders had ingeschreven. Niet-gecontracteerde zorgaanbieders mogen straks voor 75 procent van het tarief aan de slag als onderaanbieder.

Zorgwacht

Zorgwacht, een kleine zorgaanbieder, valt buiten de boot. De zorgorganisatie werkt met een bijzonder concept: veertien werknemers zijn uit de bijstand gehaald en door Zorgwacht opgeleid tot Helpende zorg en welzijn mbo niveau 2. De opleiding naar niveau 3 is nu aan de gang. De helpenden komen 's ochtends bij hun cliënt om zorg te verlenen en 's middags om huishoudelijke hulp te geven. Cliënten zien daardoor twee keer per dag een bekend gezicht. Dat wekt vertrouwen, zeker bij dementerenden is dat van belang.

Niet gecontracteerd

Zorgwacht-bestuurder Wilhelmien Looymans is dan ook erg teleurgesteld: 'Ondanks onze jarenlange ervaring als zorgaanbieder in de gemeente Utrecht zijn wij afgewezen als voorkeursaanbieder. Wij hadden graag een of twee percelen toegewezen gekregen.' Overvecht is verdeeld in vier percelen. Zilveren Kruis was van mening dat Zorgwacht niet de benodigde zorg zou kunnen leveren als voorkeursaanbieder in de wijk Overvecht. Hier wilde Zorgwacht bezwaar tegen maken en spande daarom een rechtszaak aan.

Rechtszaak

Zorgwacht zag deze poging gedwarsboomd door een van de zorgaanbieders die wel een perceel kreeg toegewezen. Deze voorkeursaanbieder dreigde een perceel kwijt te raken als Zorgwacht gelijk zou krijgen en mengde zich in de rechtszaak. Zorgwacht voelde zich vervolgens genoodzaakt de rechtszaak in te trekken: 'Ongewenst zijn wij in een geschil terecht gekomen met een andere zorgaanbieder, die vanwege zijn inmenging in onze zaak recht kreeg op de informatie die wij aan de zorgverzekeraar hebben verstrekt. Dat zou de andere zorgaanbieder een onevenredig concurrentievoordeel op hebben geleverd.'

Onderaanbieder

Nu Zorgwacht geen contract heeft met Zilveren Kruis zal het als onderaanbieder aan de slag moeten. In dat geval voor 75 procent van het tarief dat de voorkeursaanbieder krijgt. En dat niet alleen: de niet-toewijsbare zorg, een van de sterke punten van Zorgwacht, vervalt helemaal. Het gaat daarbij om preventieve taken, huisbezoeken uitgevoerd door wijkverpleegkundigen die in een vroeg stadium hulpvragen kunnen signaleren en problemen kunnen voorkomen. Voor deze S1-zorg maakte het tot nu toe niet uit bij welke zorgverzekeraar een cliënt is verzekerd. Maar dat verandert als gevolg van de pilot. Dan is Zilveren Kruis de hoofdverzekeraar en moeten alle andere zorgverzekeraars zich daar naar voegen. Dus verliest Zorgwacht ook bij andere zorgverzekeraars de niet-toewijsbare zorg. Looymans: 'De nieuwe voorkeursaanbieder heeft geen ervaring met preventieve zorg. Als ons werk wat wij jarenlang hebben opgebouwd, gaat verloren.'

Pilot wijkverpleging

De pilot kan de ondergang van haar organisatie betekenen, maar Looymans zegt dat ze blijft vechten: 'Bedrijfseconomisch is dit een slechte ontwikkeling. Wij blijven toch zorg aanbieden: het gaat om het belang van onze cliënten.' De  pilot duurt in principe drie jaar. In die tijd kan er veel veranderen.

Careyn

Ook Utrechts grootste thuiszorgaanbieder Careyn spande een rechtszaak aan tegen Zilveren Kruis. Deze rechtszaak staat gepland voor 30 oktober en gaat voorlopig gewoon door. Careyn kreeg in de pilot van Zilveren Kruis slechts vijf percelen toegewezen. Vijf percelen is te weinig om gespecialiseerde thuiszorgteams in de lucht te kunnen houden. In de andere percelen moet Careyn als onderaanbieder aan de slag voor een tarief dat ver onder de kostprijs ligt. Als deze verdeling doorgaat, kan de thuiszorgorganisatie voor miljoenen het schip in gaan.

Dossier Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging? Bekijk het dossier.

Gerelateerde tags

2 reacties

  • lbaas

    Wat een bloody shame van Zilveren Kruis dat ze cohorten van zorgbehoeftigen gaan uitverkopen aan de best biedende. Is dit niet een vorm van verwerpelijke mensenhandel?

  • N. Brittijn

    Wat is het toch een mooi fenomeen, marktwerking in de zorg. Ik word er helemaal warm van. Laten we ervoor zorgen dat de machtsverhoudingen nog wat schever komen te liggen. Kleine organisaties eruit grote logge organisaties de teder laten winnen. Meer management, minder zorg!

Of registreer u om te kunnen reageren.