Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

DSW weerspreekt BrabantZorg

Hoezo kan BrabantZorg met de prijs die DSW biedt geen kwalitatief hoogwaardige wijkverpleging bieden? DSW biedt volgens Chris Oomen een fair tarief zonder aanvullende eisen. Dat zouden meer zorgverzekeraars kunnen doen.
DSW weerspreekt BrabantZorg

Eerder deze week meldde BrabantZorg inkoopcontracten wijkverpleging te weigeren van Menzis en DSW. Het aanbod zou volgens de zorgaanbieder lager liggen dan de kostprijs.

DSW

Dat was tegen het zere been van DSW. De zorgverzekeraar verwijt BrabantZorg zijn boude stellingen niet te onderbouwen met cijfers. DSW had eerder willen reageren maar dit is door een misverstand niet gelukt. Bestuursvoorzitter Chris Oomen: 'Het aandeel wijkverpleging van DSW binnen BrabantZorg is 0,05 procent. In een dergelijk geval bieden wij, net zoals andere zorgverzekeraars, een bulkcontract aan. Dit bulkcontract is gebaseerd op het gemiddeld bij DSW in 2015 gedeclareerde uurtarief van alle zorgaanbieders wijkverpleging en persoonlijke verzorging. Ook BrabantZorg heeft dit bulkcontract aangeboden gekregen.

Geen plafond

Dit contract kent in tegenstelling tot de contracten die de preferente zorgverzekeraars hun belangrijkste aanbieders plegen aan te bieden, geen omzetplafond. Evenmin stelt DSW allerlei aanvullende administratieve eisen. Mét een omzetplafond is het voor de zorgverzekeraar natuurlijk gemakkelijker een hoger tarief af te spreken. Het tarief wordt immers nul zodra het plafond is bereikt. DSW hanteert bij deze bulkcontracten geen omzetplafond en biedt tarieven die meer dan fair zijn. Dat blijkt ook uit de reacties, in positieve zin, die DSW van andere zorgaanbieders ontvangt, die overigens massaal dit contract hebben getekend.'

NZa

De maximale prijzen die volgens de NZa in rekening gebracht mogen worden, zijn voor persoonlijke verzorging 50,84 euro en voor verpleging 75,25 euro. DSW laat weten een vergoeding aan te bieden van respectievelijk 90 procent en 94 procent van deze maximale prijzen. Oomen: ' Daar hebben wij niets aan afgedaan. De maximale tarieven zoals zorgverzekeraars die in hun inkoopbeleid publiceren, liggen voor persoonlijke verzorging tussen de 88,5 en 92,5 procent. Voor verpleging liggen de tarieven tussen de 92,5 procent en 97 procent. Dit zijn maxima, zorgverzekeraars kunnen daar nog onder gaan zitten en zullen dat veelal ook doen. Daardoor zal het uiteindelijke tarief lager uit vallen dan het tarief dat is aangeboden. Het maximumtarief is alleen te bereiken door te voldoen aan allerlei aanvullende eisen. Zo werkt DSW niet.'

Tarieven

Oomen: 'DSW heeft alle zorgaanbieders die een bulkcontract aangeboden hebben gekregen zonder verdere voorwaarde het maximale tarief volgens het inkoopbeleid gegund. De DSW-tarieven zijn daarmee op zijn minst genomen marktconform. BrabantZorg stelt desondanks niet te kunnen uitkomen met het door DSW aangeboden tarief voor persoonlijke verzorging. Bijzonder is dat uit de website van BrabantZorg zelf blijkt dat zij bij niet-gecontracteerde zorg, en daarvan is voor wat betreft DSW sprake, nu zij niet willen contracteren, een tarief hanteert voor persoonlijke verzorging van 33,38 euro per uur, terwijl DSW een tarief heeft aangeboden aan BrabantZorg dat ruim 35 procent hoger ligt.'

BrabantZorg

Oomen verbaast zich over de actie van BrabantZorg, omdat het slechts gaat om zeven verzekerden. Er zijn andere zorgverzekeraars met een hogere omzet die volgens hem lagere prijzen hanteren dan die van DSW. Oomen: 'BrabantZorg maakte over 2014 een winst van bijna 7 miljoen euro en heeft een eigen vermogen van 54 miljoen. Dit is voor de zorgsector, zeker in deze tijd, zeer ruim. De kapitale waarde van de discussie die BrabantZorg kennelijk op deze wijze met DSW wil voeren, bedraagt voor het jaar 2015 tot op heden 114 euro. Dat is het voordeel dat ze hadden kunnen halen.'

Het is prima dat zorgverleners hun ongenoegen over zorgverzekeraars uiten. Als BrabantZorg symboolpolitiek bedrijft door deze ongenoegens te projecteren op een zorgverzekeraar waarbij zij feitelijk geen belang hebben, dan is dat pas écht goedkoop.'

'Wees transparant'

Oomen voegt toe dat iedereen mag weten welke tarieven DSW hanteert. Hij doet een oproep: 'Wij vragen BrabantZorg te verduidelijken welke tarieven zij met de zorgverzekeraars zijn overeengekomen, desnoods zonder die verzekeraars expliciet te noemen. Ook vragen wij ons af of- en voor welke tarieven de gemeenten in het kader van de WMO-zorg hebben ingekocht. Wees net als DSW transparant en geef cijfers en relevante feiten zodat iedereen kan zien hoe het met het veronderstelde niet kostendekkende aanbod van DSW werkelijk zit.'

3 reacties

 • Driek

  DriekMol
  Als klant zie ik onze verzekeraar niet graag in conflict met een zorgaanbieder. Ga met meer zorg met elkaar om. Communiceer zonder verwijten en zonder publieke media.

 • jkikkert

  Eens met DSW, laat maar eens zien wat je van de "grote" jongens als uurtarief krijgt. Dan kun je verder onderhandelen lijkt me.

 • Willy Gillissen

  Bah Brabantzorg. Lijkt een beetje op " stiekem".

Of registreer u om te kunnen reageren.