Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Menzis schendt Regeling Zorginkoop

Zorgverzekeraar Menzis moet zijn zorginkoopprocedure aanpassen na klachten van de branchevereniging voor orthopedische schoentechnici bij de NZa.
orthopedie.schoenen.foto carina van aartsen.jpg
Foto: Carina van Aartsen

Dit laat de NZa vandaag weten in een besluit.

NZa
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een klacht van NVOS-Orthobanda tegen zorgverzekeraar Menzis gegrond verklaard. Menzis is volgens de NZa niet transparant geweest en heeft gehandeld in strijd met de Regeling Zorginkoop.De NZa heeft opdracht gegeven om de inkoopprocedure voor medische hulpmiddelen aan te passen, maar treft geen maatregelen tegen de zorgverzekeraar.

Zorginkoop
Menzis publiceert dit jaar op 1 april het inkoopdocument hulpmiddelenzorg. Hierin staat geen onderscheid tussen de verschillende soorten hulpmiddelenzorg. De uiterste tekendatum voor zorgaanbieders is 1 november 2016. Onverwacht krijgen de orthopedische schoenmakers ineens op 5 juli, het begin van de zomervakantie, een contract toegestuurd dat zij binnen twee weken moesten ondertekenen. Rian Veldhuizen, voorzitter NVOS Orthobanda: ‘Wij hebben Menzis meermaals tevergeefs gewezen op de Regeling Zorginkoop. Op de onredelijkheid van een tekentermijn van twee weken in de vakantieperiode en het eenzijdig wijzigen van de voorwaarden. Veel leden voelden zich gedwongen door Menzis om op de stippeltjeslijn te tekenen.’

Bereikbaarheid
Menzis blijkt slecht bereikbaar te zijn. Als orthopedische schoentechnici bellen met vragen, blijken de twee zorginkopers een maand op vakantie te zijn gegaan. Uiteindelijk verlengt Menzis de periode tot uiterlijk 15 september maar laat dit pas op 3 au6gustus weten. Dan is nog steeds onduidelijk of de leveranciers voor die datum moeten reageren of ook daadwerkelijk moeten tekenen. Pas op 16 september informeert Menzis de leveranciers dat 1 november de uiterste tekendatum is. Dan blijkt ook dat Menzis het hele proces terugdraait en de zorgaanbieders, inclusief degenen die het contract al hebben ondertekend, de gelegenheid geeft om uiterlijk 1 november een nieuw contract te sluiten. Dit alles op bevel van de NZa.

Schuiven met termijnen
De NZa concludeert in haar besluit het volgende: 'De wijze waarop Menzis vorm heeft gegeven aan de inkoop van orthopedische schoenen voldoet niet aan de eisen die de Regeling daar aan stelt. Door het vervroegen van de reactietermijn zonder motivering, verkorting van de reactietermijn van vier maanden naar twee weken en vervolgens voortdurend schuiven met de reactietermijn en de trage behandeling van vragen van zorgaanbieders is Menzis onvoldoende transparant geweest bij het inkopen van orthopedische schoenen. Menzis heeft daarmee in strijd gehandeld met artikelen 5, 6 en 7 van de Regeling Zorginkoop.’ 

Geen maatregelen
Omdat de procedure nu weer voldoet aan de Regeling Zorginkoop, is het volgens de NZa niet nodig om andere maatregelen tegen Menzis te nemen. De NZa zegt het zorginkoopproces 2017 bij Menzis nauwlettend te blijven volgen. NVOS Orthobanda blijft met gemengde gevoelens achter. Veldhuizen: ‘Wij vinden het zacht gezegd opvallend dat de NZa volstaat met vast te stellen dat Menzis de Regeling Zorginkoop heeft geschonden. De NZa verbindt aan de geconstateerde overtredingen geen enkele sanctie terwijl zij daartoe wel bevoegd is. Eerder dit jaar heeft de NZa de zorgverzekeraars nog gewaarschuwd dat zij zich aan de regels hebben te houden.’

Menzis
Menzis zegt in een nagekomen bericht, direct na de eerste signalen van zorgaanbieders in deze categorie de tekentermijn te hebben verruimd. ‘De datum van 1 november is een absolute deadline: contracten die uiterlijk dan zijn getekend, kunnen worden meegenomen in het overzicht van zorgaanbieders die voor het volgende kalenderjaar zijn gecontracteerd. Menzis sluit voor ruim 60 soorten hulpmiddelen contracten af met leveranciers. Om voor een correcte en zorgvuldige afhandeling te kunnen zorgen, spreidt Menzis de contractering over de periode mei tot november. Begin 2017 zullen betrokkenen worden geïnformeerd over de contracteerprocedure voor 2018, die Menzis preciezer zal omschrijven.’

Of registreer u om te kunnen reageren.