Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

ActiZ dreigt zorgverzekeraars met rechtszaak

Van Doorne Advocaten heeft namens ActiZ aan zorgverzekeraars Coöperatie VGZ, Menzis, Zorg en Zekerheid en DSW gevraagd om af te zien van een ongeclausuleerde doorleverplicht die zij in de contracten wijkverpleging 2016 hebben opgenomen.
hamer.rechter.istock.jpg

De brief van Van Doorne is vorige week naar de zorgverzekeraars gestuurd. 

Zorginkoop
Zorgorganisaties worden doorgaans verplicht om zorg te leveren aan alle geïndiceerde verzekerden die zich bij hen melden, zo staat het in de zorginkoopovereenkomsten die de zorgorganisatie met de verzekeraar sluit. De verzekeraar heeft een wettelijke zorgplicht en contracteert dit door in het contract met de zorgorganisatie. Dit doorcontracteren van de zorgplicht is juridisch aanvaardbaar, erkent ActiZ. Dat ligt anders als de doorleverplicht ook voor nieuwe cliënten geldt in combinatie met een maximale omzet- of volumeafspraak. In een dergelijk geval wordt de zorgplicht van de verzekeraar volledig verlegd naar de zorgaanbieder. Dat vindt ActiZ onaanvaardbaar.

Niet vergoed
Van zorgorganisaties kan niet worden gevraagd zorg te verlenen aan alle verzekerden zonder dat daar een passende vergoeding tegenover staat. Dat is in strijd met de redelijkheid en de billijkheid. ActiZ heeft in het najaar 2015 hierover contact gezocht met de vier verzekeraars die de ongeclausuleerde doorleverplicht opleggen in de contracten voor de wijkverpleging. Daarbij heeft ActiZ hen gevraagd af te zien van het opleggen van deze verplichting.

Rechter
ActiZ gaat ervan uit dat zij met de betreffende verzekeraars tot een oplossing komt, maar geeft naar eigen zeggen met deze brief wel het signaal af dat de huidige voorwaarden onaanvaardbaar zijn. Oftewel: ActiZ stapt naar de rechter als zorgverzekeraars niet over de brug komen. ActiZ zelf ziet dat niet zo sterkt, en meldt: 'Wij verwachten dat zorgverzekeraars en zorgorganisaties in overleg tot een oplossing komen en dat verdere juridische stappen niet nodig zullen zijn.' Verder wil ActiZ niet op de inhoud van de brief in gaan want de brief zou vertrouwelijk zijn.

DSW
Bestuursvoorzitter Chris Oomen van DSW zegt de brief van Van Doorne ‘ongelezen in zijn archief te hebben gearchiveerd’. Oomen: ‘Wij hebben niets te maken met Van Doorne en ook niet met ActiZ. Wij hebben contracten afgesloten met onze zorgaanbieders. Daar hebben wij over gepraat en daar was iedereen het over eens. Als een plafond gaat knellen, gaan we met elkaar in overleg.’

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.