Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Weinig steun voor nieuw plan bekostiging wijkverpleging

Onderzoeksbureau Gupta adviseert de bekostiging van de wijkverpleging te baseren op het aantal geleverde uren zorg per week en het opleidingsniveau van zorgverleners. Veldpartijen vinden het maar niets. Ze vinden dat de verpleegkundige en de zorgvraag centraal moeten staan.
Thuiszorg Fotolia_450.jpg
Foto: Fotolia

Het nieuwe voorstel is niet wat zorgverzekeraars, zorgaanbieders en de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden een jaar geleden voor ogen stond. Veldpartijen willen dat het nieuwe bekostigingsmodel de zorgvraag van mensen en het vakmanschap van verpleegkundigen centraal stelt. De verpleegkundige stelt een diagnose en op basis daarvan valt een cliënt automatisch in een van de drie zorgpakketten (licht, matig en zwaar). Het model zou zo goed aansluiten bij de dagelijkse werkzaamheden van verpleegkundigen. Onderzoeksbureau SiRM schetste in een rapport eind maart 2015 de contouren.

Gupta: helft patiënten komt in verkeerde pakket
Daarna heeft het ministerie een ander onderzoeksbureau opdracht gegeven het model verder uit te werken. Onderzoeksbureau Gupta concludeert nu dat deze aanpak geen goede basis is voor een nieuw bekostigingsmodel. De kenmerken van patiënten, zoals verpleegkundigen die vastleggen, hebben onvoldoende verband met de werkelijk geleverde zorg . Slechts vijftig procent van de patiënten zou op basis van dit model het juiste zorgpakket (licht, matig of zwaar) krijgen. Vooral bij cliënten die heel veel of heel weinig zorg nodig hebben, gaat het mis. Daarnaast ziet Gupta praktische bezwaren. Zo moeten er kostbare investeringen worden gedaan in ict voordat de verschillende classificatiesystemen waarmee zorgaanbieders werken, betrouwbare informatie opleveren.

Gupta: aantal uren zorg en opleidingsniveau
Het bekostigingsmodel dat onderzoeksbureau Gupta adviseert, kent drie weekprestaties: licht, middel en zwaar. Zorgaanbieders leiden uit de werkelijk geleverde uren zorg en het opleidingsniveau van hun medewerkers af in welke categorie de zorg valt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat voor elke categorie een maximumtarief vaststellen. Als patiënten meer zorg krijgen dan de zwaarste prestatie, dan kunnen deze meeruren als zodanig worden gedeclareerd. Upcoding is wel een risico in dit model. ‘Vlak bij de urengrens van een nieuw zorgpakket is het aantrekkelijk om net iets meer uren zorg te leveren om zo een duurder zorgpakket te kunnen declareren’, schrijft Gupta. Om dat op te vangen, zouden zorgaanbieders de werkelijk geleverde uren moeten vermelden op de declaratie, zodat zorgverzekeraars risico’s op upcoding kunnen signaleren.

Veldpartijen haken af
Het model lijkt verdacht veel op het plan van de NZa waar zorgverzekeraars en zorgaanbieders in februari 2015 gehakt van maakten. De basis (aantal uren geleverde zorg en opleidingsniveau zorgverlener) van het Gupta-plan is hetzelfde als het oude NZa-plan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veldpartijen hier weinig heil in zien. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) houdt vast aan de oorspronkelijke uitgangspunten. ‘We willen af van een bekostiging die het aantal uren als uitgangspunt neemt, omdat dit zorgaanbieders stimuleert om zo veel mogelijk zorg te leveren’, laat een woordvoerder weten. ‘We willen een bekostigingsmodel dat is gestoeld op de zorgvraag van cliënten en dat professionals de ruimte geeft voor hun vakmanschap. Verpleegkundigen moeten in the lead zijn.’

V&VN: nog niet het ideale model
Directeur Sonja Kersten van de beroepsorganisatie V&VN reageert gereserveerd. ‘Het model dat Gupta heeft uitgewerkt, zien wij niet als het ideale model.’ Ook V&VN houdt vast aan de oorspronkelijke uitgangspunten. ‘Wij willen dat de vakbekwaamheid van de verpleegkundige de basis vormt. Belangrijk is ook dat het nieuwe bekostigingsmodel een lage registratielast geeft. Gupta toont nu aan dat het niet zo eenvoudig is om op basis van kenmerken van patiënten te komen tot populatiebekostiging. Wij willen de energie graag steken in wat er wel kan en hoe we de gezamenlijke kwaliteitsagenda koppelen aan een nieuwe bekostiging.’ Brancheorganisatie ActiZ beraadt zich nog op commentaar.

 

Of registreer u om te kunnen reageren.