Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Aantal gehandicapten in Wlz neemt toe

Het aantal cliënten in de gehandicaptenzorg stijgt. Per saldo is het aantal mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) vrijwel gelijk gebleven, omdat er in de verpleging en verzorging en in de ggz sprake is van een daling. Dat staat in de Voortgangsrapportage Wlz.
Verstandelijke_handicap_Fotolia_450.jpg
Gemeenten sturen verstandelijke gehandicapten door naar CIZ. - Foto: Fotolia

Het aantal cliënten in de gehandicaptenzorg is met 5,3 procent gestegen. Waren er op 1 januari 2015 nog 110.700 cliënten, op 1 april 2016 waren dat er 116.600. De stijging is vooral toe te schrijven aan de toename van het aantal mensen met een verstandelijke beperking en veel minder door cliënten met een lichamelijke of zintuiglijke beperking, aldus de Voortgangsrapportage Wlz, die staatssecretaris Martin van Rijn onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In het rapport ontbreekt een verklaring: ‘Het is nog te vroeg om dergelijke ontwikkelingen te duiden.’ Ook de Vereniging Gehandicaptenzorg weet nog niet wat de oorzaak is van de toename. ‘We zijn de informatie nog aan het analyseren’, laat een woordvoerder weten. Volgens cliëntenorganisatie Ieder(in) bestaat de toename uit een groep mensen die in eerste instantie bij gemeenten hebben aangeklopt. Maar die hebben deze gehandicapten doorgestuurd naar het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), dat bepaalt wie toegang heeft tot de Wlz, omdat ze volgens gemeenten geen eigen regie kunnen voeren.

Dossier gehandicaptenzorg
In het dossier gehandicaptenzorg staat al het nieuws uit de gehandicaptenzorg, van cao's tot updates over zorginstellingen.Lees hier over bezuinigingen op de langdurige zorg, bestuurswisselingen binnen gehandicaptenzorginstellingen en al het andere nieuws dat gerelateerd is aan de sector.

 

Daling in ggz en v&v
Het aantal cliënten in de verpleging en verzorging is met 2,3 procent gedaald. Op 1 januari 2015 hadden 164.600 mensen een Wlz-indicatie, op 1 april 2016 was dat gedaald naar 160.700. Vooral het aantal mensen met lage zzp’s is afgenomen. Deze mensen blijven langer thuis wonen en ontvangen zo nodig hulp en zorg van gemeenten of via de wijkverpleging. Ook in de ggz is een daling van het aantal cliënten te zien. Dit komt doordat vanaf 1 januari 2015 de eerste drie jaar opname vanuit de Zvw wordt betaald. Per saldo is het aantal cliënten in de Wlz in de periode 1 januari 2015 tot 1 april 2016 licht gestegen van 284.400 tot 285.600, ofwel een stijging van 0,4 procent.

Apart afwegingskader Wlz voor kinderen?
De groep van 13.000 ‘Wlz-indiceerbaren’ met een extramurale indicatie is niet opgenomen in de cijfers. Van hen voldoet 74 procent aan de toelatingscriteria voor de Wlz. De overigen gaan terug naar de Wmo en of de Zvw. De staatssecretaris heeft voor deze groep het overgangsrecht verlengd tot 1 juli 2017, liet hij in een Kamerbrief op 7 juli 2016 weten. Het gaat om 3.300 cliënten. Van hen is 80 procent jonger dan 18 jaar. De staatssecretaris laat op verzoek van de Tweede Kamer onderzoeken of er een apart afwegingskader voor kinderen moet komen. In de Kamer ontstond in maart ophef, omdat de nieuwe toegangscriteria voor de Wlz niet goed toepasbaar zijn voor kinderen met een complexe handicap. De Kamer nam daarna de motie-Van Dijk en Bergkamp aan.  

Transitie langdurige zorg De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging? Lees meer >>  

 

Of registreer u om te kunnen reageren.