Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

VNG: ‘Wmo-aanbieders moeten transparant zijn over kostprijs’

Gemeenten willen aanbieders bij de inkoop van Wmo-zorg een reële prijs bieden, maar dan moeten deze zorgaanbieders wel open zijn over hoe hun kostprijs tot stand komt. Dat schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een recent beleidsstuk over ‘reële prijzen voor de Wmo 2015’.
marktanp400.jpg
Foto: ANP

Demissionair staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) kwam juni vorig jaar met een wetswijziging van de Wmo; de ‘Algemene Maatregel van Bestuur reële prijs Wmo 2015’. Deze AMvB moet een einde maken aan de ‘vechtcontracten’ waarin gemeenten de Wmo onder de reële kostprijs aanbieden. Van Rijn schreef destijds. ‘We hebben te vaak gezien dat onverantwoord marktgedrag en vechtcontracten een race to the bottom veroorzaken. Medewerkers en cliënten plukken daar de zure vruchten van, omdat ze hun baan of vertrouwde hulp kwijtraken. Met deze nieuwe spelregels roepen we dat een halt toe. Gemeenten kunnen vechtcontracten hiermee buiten de deur houden. We willen zekerheid voor cliënten en medewerkers: goede zorg en een fatsoenlijk loon.’

Geen minimumprijs
Deze week publiceerde de VNG een handreiking om gemeenten en aanbieders te helpen met deze AMvB om te gaan. Hoewel vechtcontracten niet meer mogen, schrijft de AMvB geen vaste prijs of minimumprijs voor die voor alle gemeenten gelijk moet zijn. De gemeente en met name het college van B&W heeft nog steeds de vrijheid om te bepalen wat de prijs is. Het rijk geeft slechts een norm weer van wat een reële prijs is. Een groot onderdeel hiervan is bijvoorbeeld dat de gemeente niet om het betalen van loonkosten heen kan zoals die zijn vastgelegd in de verschillend zorgcao’s.

Niet onder de prijs offreren
In het beleidsstuk schrijft de VNG dat de AMvB niet alleen een opdracht is richting gemeenten, maar dat aanbieders ook geacht worden anders te handelen bij aanbestedingen. Zij mogen niet ver beneden een reële prijs offreren om zo de aanbesteding te winnen. ‘Aanbieders worden geacht mee te werken en zo nodig transparant te zijn over de eigen kostprijs. Het is aan de aanbieder om aan te tonen dat hij voldoet aan de eisen van de inschrijving. In het geval dat de aanbieder komt tot een andere prijs dan de tot dan toe bekende reële prijzen, geldt het principe van ‘pas-toe-of-leg-uit’. De aanbieder dient in dat geval inzicht in de opbouw en de door hem gehanteerde prijs te verschaffen.’ Gemeenten willen ook zien dat zorgaanbieders een 'gezonde bedrijfsvoering' hebben en bijvoorbeeld niet een te hoge overhead hebben.

Niet eenvoudig
Het is in de praktijk nog niet zo makkelijk om te onderbouwen hoe tot een bepaalde kostprijs is gekomen in de Wmo, schrijven gemeenten: ‘Dit is zowel een leerproces voor gemeenten als voor aanbieders. In de praktijk merken gemeenten dat aanbieders nog druk bezig zijn om duidelijkheid en grip te krijgen op hun eigen kostprijzen voor producten. Voormalige AWBZ-instellingen hoefden voor de decentralisatie bijvoorbeeld veel minder inzicht te hebben in hun eigen kostprijzen per product.’

Dossier Transitie langdurige zorg
De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

4 reacties

 • Gijs

  “Zij mogen niet ver beneden een reële prijs offreren om zo de aanbesteding te winnen.” Helaas werkt de marktwerking niet zo. De overheid (lees Zorgkantoor) heeft invloed op de inkoopprijzen. Neem de aanbesteding van de Thuiszorg in de gemeente Utrecht. Door de zgn. reële prijzen moeten alle contractanten met verlies hun diensten leveren. Hoe reëel zijn dan die inkooprijzen als je zo met je zorgpartners omgaat als gemeente? Hoezo de cliënt leidend en centraal stellen in combinatie met goede kwaliteit van zorg (lees maatwerk)!

 • René

  Eens met de eerdere reacties. Deze open boek procedure wordt inkooptechnisch onjuist ingezet en gaat daardoor dan ook destructief werken. We krijgen hierdoor een varkenscyclus die gevaarlijk wordt voor de volksgezondheid. Het is niet verkeerd om open boek procedure in te zetten, als deze maar bedoeld is om te verbeteren. Om te komen tot een hogere (meervoudige) waardecreatie. Zolang de gemeente zelf niet in de gaten heeft welke waarden de inzet van de zorgaanbieders voor de gemeente kunnen betekenen, levert deze open boek procedure geen toegevoegde waarde dan alleen een averechts effect die wij als maatschappij niet willen.
  De zorg ontwikkelt zich van reactief naar pro-actief en preventie. Heeft de gemeente al door welke consequenties dit heeft voor de huidige zorgverlening?

 • zwvjapio

  Een aparte benadering als de gemeente zich gaat bemoeien met de kostprijssamenstelling van de aanbieder. Dan kunnen ze die net zo goed in dienst nemen...De aanbieder hoort zelf verantwoordelijk te blijven voor zijn berekeningen - en voor zijn eventuele falen door onderbieding. Het zou dus beter zijn als de gemeente voorafgaand aan het afsluiten van een contract met de aanbieder deze erop wijst dat gevolgkosten bij tekorten voor de aanbieder zijn en niet voor de gemeente.

 • Paul Trossel

  De terughoudendheid van zorgaanbieders kan ik goed begrijpen. De budgetten van de gemeenten staan onder druk en er is al ontzettend veel bezuinigd sinds de invoering van de WMO 2015. In veel gevallen is er 20% van de tarieven afgegaan. Daarnaast zijn er gewoon 'wurg' contracten, waarbij alle risico's bij de aanbieders is neergelegd. De gemeentelijke overheden hebben zich daarmee ook niet als een betrouwbare partner laten zien.
  Daarnaast is er nog wat aan de hand. Hoe zit het met inkopen op kwaliteit, in plaats van op prijs? Zou de gemeenten niet moeten gaan voor de beste zorg voor haar burgers en daar de inkoop op moeten baseren?
  Dit alles los van het economische principe om je kostprijs niet te delen. Het is niet aan de koper om daar iets over te zeggen. Ik kan mij niet herinneren dat ik een verkoper ooit gevraagd heb naar de kostprijs van mijn koffiezetapparaat, het strijkijzer, mijn brood, enz.

Of registreer u om te kunnen reageren.