Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Zorg aan vooravond nieuwe fusiegolf’

Herverdeling van de ziekenhuiscapaciteit zal leiden tot een nieuwe golf van fusies. Dat verwacht Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie van de Universiteit van Maastricht.
‘Zorg aan vooravond nieuwe fusiegolf’

Wim Groot doet zijn uitspraken aan de vooravond van een overleg tussen de Vaste Kamercommissie van VWS met de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) over de nieuwe bevoegdheid van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om zorginstellingen op te splitsen. Wim Groot heeft daar geen hoge verwachtingen van. “De IGZ staat bekend als voorstander van ziekenhuisfusies. De aanname is dat door schaalvergroting de kwaliteit van zorg toeneemt.”

Fuseren om te specialiseren

Ziekenhuizen staan onder grote druk om samen te werken. Ze moeten voldoen aan de volumenormen van de IGZ, de verenigingen van medisch specialisten en zorgverzekeraars. Als ziekenhuizen niet voldoende operaties doen, moeten ze daarmee stoppen. Bij het ziekenhuisakkoord tussen het ministerie van VWS, ziekenhuizen en verzekeraars is afgesproken de ziekenhuiscapaciteit efficiënter te verdelen. Complexe dure zorg zou naar grote ziekenhuizen moeten, terwijl de kleinere zich meer toeleggen op de eenvoudige basiszorg. Om dat voor elkaar te krijgen, willen ziekenhuizen graag verliesgevende en winstgevende operaties uitruilen, maar volgens het kartelverbod van de Mededingingswet mag dat niet. Dat kan alleen als ziekenhuizen fuseren.

Fusiegolf

Daar komt bij dat de overgang naar integrale ziekenhuistarieven de financiële risico’s vergroot voor ziekenhuizen. “Schaalvergroting kan deze grotere financiële risico’s opvangen”, stelt Groot. “Daardoor denken ziekenhuizen ook meer tegenwicht te kunnen bieden aan de onderhandelingsmacht van grote zorgverzekeraars. Er staat een nieuwe fusiegolf voor de deur.”

Fusietoezicht nodeloos ingewikkeld

Wim Groot vindt dat het fusietoezicht nodeloos ingewikkeld wordt met de nieuwe rol van de IGZ. Het kabinet maakt een zorgspecifieke fusietoets waarin de IGZ en de Nederlandse Zorgautoriteit een aparte rol krijgen. “Meer loketten leiden tot meer bureaucratische lasten en een stapeling van toezicht. Dat leidt alleen maar tot onduidelijkheid voor fuserende partijen en mogelijke conflicten tussen toezichthouders”, aldus Groot.
Het zou veel beter zijn om het fusietoezicht simpel te houden, vindt Groot. “Leg het bij één partij neer, de NMa. Maar die moet dan wel veel strenger toetsen, bijvoorbeeld waar het gaat om de afbakening van de relevante geografische markt.”

Fusies zorgverzekeraars

Ook de fusies tussen zorgverzekeraars moet de NMa veel strenger toetsen, stelt Groot. “Het is onbegrijpelijk dat De Friesland en Achmea toestemming hebben gekregen. Het argument dat verzekerderden naar een andere verzekeraar kunnen overstappen snijdt geen hout. De Friesland was al monopolist. De fusie met de kapitaalkrachtige grootste verzekeraar maakt het voor alle andere verzekeraars bij voorbaat onaantrekkelijk om te trachten voet aan de grond te krijgen in Friesland.” (Zorgvisie – Bart Kiers)

Lees ook:

NVZ: Laat NMa kartelverbod vooraf toetsen
Ziekenhuisakkoord ligt in duigen
Limburgse ziekenhuizen akkoord over fusie

Zorgmanager en Talent van het Jaar 2012

De inschrijving voor de verkiezing van Zorgmanager en Zorgvisie Grow/Work Talent van het Jaar 2012 is gestart. Meer informatie en aanmelden

Berber Bast

chef redactie Zorgvisie
Bekijk profiel

6 reacties

 • no-profile-image

  criet

  kleinschaligheid is nog de beste insteek!
  De rest kan voor mij de pot op!

 • no-profile-image

  Richard Janssén

  Niet ziekenhuizen zouden moeten fuseren maar maatschappen. Deze zouden als multi sites bovenregionaal moeten gaan werken. Niet de patiënt moet meer reizen, maar de specialisten. De ziekenhuis faciliteiten kunnen worden overgedragen aan professionele beheerders van faciliteiten .

 • no-profile-image

  Peter de Wit

  Fusies betekenen duuurdere salarissen en emolumenten voor de top (Raad van Bestuur en Raad van Toezicht) en overbodige (sub)toplui die weg gaan met een financiele afscheidsregeling. Zo is het tot nu toe gegaan en dat levert voor de patient niets op. Zo was het niet alleen in thuiszorgland maar ook in de Geestelijke Gezondheidszorg (Gelderse Roos, GGNet,Pro Persona etc. etc. etc.)

 • no-profile-image

  medewerker zorg

  en niks geleerd van de fusies in thuiszorgland???

 • no-profile-image

  dorien

  wannneer schaalvergroting betekent dat de specialist zelf alle diensten in huis is, er meer continuiteit is bij inzet van (ondersteunend)verplegend personeel en we in deze grote organisaties een samenwerking kunnen creeeren waarbij betrokken prof.zorgverleners de kans krijgen om binnen een kleinere setting elkaar te ondersteunen bij het leveren van kwaliteit en niet ten ondergaan in de grote massa. Ja, dan ben ik het eens met schaalvergroting en specialisatie. Patienten rijden ervoor om!!

 • no-profile-image

  Peter de Wit

  Colijn zei het al in de bezuinigingsjaren van de jaren 1930 e.v: de bureaucratie is onuitroeibaar en het vraagt voortdurende inzet om dat tegen te gaan. L'histoire se repete!

Of registreer u om te kunnen reageren.