Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Symposium: Vrije prijsvorming in de cure

Integrale prestatiebekostiging en maatstafconcurrentie: beleid en effecten


Onlangs verscheen de beleidsbrief “Waardering voor betere zorg” over de invoering van de integrale prestatiebekostiging. De overgang van het budgetsysteem naar vrije prijzen brengt een hele nieuwe dynamiek teweeg in ziekenhuisorganisaties. De ontwikkeling vereist ondernemerschap van ziekenhuis en specialist.

Hoe ziet de vertaling van beleid naar de praktijk eruit? Wat zijn de consequenties voor ziekenhuis en specialist. Hoe gaat u zo effectief mogelijk om met maatstafconcurrentie? Hoe anticipeert u op de komende concurrentie?

Dit middagsympsosium biedt u vele onmisbare handvatten. Aan bod komen de volgende onderwerpen:

• De consequenties van vrije prijzen en maatstafconcurrentie
• Mogelijkheden om uw financiële risico’s te beheersen
• De nieuwe rollen van ziekenhuis en specialist

Uw sprekers zijn

prof. dr. A.P.W.P. van Montfort, iBMG Erasmus MC
drs. M.S. Mulder, Directeur ontwikkeling, Nza
drs. L.A.C. Goemans, Manager Zorg, NVZ vereniging van ziekenhuizen
drs. E.A.R.J. Lohman, Voorzitter Raad van Bestuur, UMC St Radboud
drs. W. Matser, Projectdirecteur nieuwbouw, Jeroen Bosch Ziekenhuis
J. Doets, arts, Consultant, VVAA
Wie ontmoet u?
Directie, Raden van Bestuur, controllers, HEAD’s, leden medische stafbestuur, clustermanagers, medische specialisten van ziekenhuizen; adviseurs.

Datum, tijd en locatie
Dinsdag 13 november 2007 in Golden Tulip Rotterdam Centre
Het symposium begint om 12:00 uur en eindigt om 16:30 uur.

Uw investering
De kosten voor deelname aan dit symposium bedragen € 695,- (excl. btw) per persoon.

Administrator

Of registreer u om te kunnen reageren.