Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorgvisie magazine, zorg voor beter special

Zorgvisie magazine, zorg voor beter special

Knelpunten en oplossingen
“Je moet wát als je geen mensen hebt”

In de langdurende zorg tekent het personeelstekort zich af. Dat betekent anticiperen op de nabije toekomst: hoe kun je zo slim en zuinig mogelijk omgaan met je personeel?

Dementiezorg
Team290: bemoeizorg voor dementerenden

Dementie komt op pantoffels maar heeft op zeker moment laarzen aan. Om de cliënt zo lang mogelijk thuis te kunnen verzorgen, is het essentieel dat ook familie en mantelzorgers daarbij ondersteuning krijgen. “Zo voorkom je opname, of je stelt die uit”.

Innovatieserie
Zorg volgt dagritme patiënt
In verpleeghuis St. Camillus in Roermond worden bewoners gewekt, gewassen en aangekleed op het tijdstip dat hen schikt. “Zorg op afspraak leidt niet tot logistieke hobbels”, zegt afdelingshoofd Michel Geraerts. Deel 1 in een serie van 3 innovaties.
Innovatie 1: Zorg volgt dagritme patiënt
Innovatie 2: Verstandig ouder worden
Innovatie 3: GPS voor dementerenden

Stuurgroep Zorg voor Beter
“Het is niet overal kommer en kwel”

Zorgorganisaties vinden het leuk om aan kwaliteitsverbetering te werken, zegt voorzitter Jos Werner van de Stuurgroep Zorg voor Beter. “Spirit is er genoeg.”

Verbetertrajecten
Het effect van simpele veranderingen

Kleine verbeteringen kunnen in de langdurende zorg al leiden tot goede resultaten: betere zorgkwaliteit, tevredener cliënten en gemotiveerder personeel.

Transitie-experimenten
Radicaal vernieuwende zorgaanpak

Onder de vlag van Zorg voor Beter kunnen instellingen experimenteren met nieuwe vormen van langdurende zorgverlening. Bijvoorbeeld door chronisch psychiatrische patiënten in hun eigen omgeving zorg te verlenen.

Elektronisch Cliënten Dossier
ECD ondersteunt primair proces

Invoering van een ECD betekent vooral een aanpassing van het werkproces, zegt Sjoerd Visser van Actiz. Vier zorginstellingen hebben door deelname aan het betreffende Zorg voor Beter-innovatieproject al proefgedraaid.

TNO Meetinstrumenten
Meten = weten = tijd besparen

Hoe efficiënt wordt er bij ons gewerkt? Hoeveel tijd verliezen wij, en waardoor? Hoe lossen we dat op? Het Meetinstrument Arbeidsinnovatie en de Kosten Baten Analyse kunnen antwoord op deze vragen geven.

Roger van Boxtel
“Scherper letten op resultaat”

Zorgverzekeraar Menzis beloont deelnemers aan innovaties van Zorg voor Beter met een bonus bovenop het standaardtarief. “Je moet het zien als extra aanmoediging”, zegt bestuursvoorzitter Roger van Boxtel.

Kwesties

Zeven vragen over Zorg voor Beter

Servicepagina Zorg voor Beter

Test: is uw instelling dementie-proof?

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.