Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Dertig deelnemers Waarborgfonds onder ‘verhoogde bewaking’

Dertig zorgaanbieders die deelnemen aan het Waarborgfonds Zorg (WFZ) staan onder verhoogd toezicht van het fonds. Dat blijkt uit het WFZ-jaarverslag dat vandaag is uitgekomen. Het gaat om bijna 10 procent van de deelnemende aanbieders met een totaalbedrag aan garanties van 825,3 miljoen euro.
Dertig deelnemers Waarborgfonds onder ‘verhoogde bewaking’

Het WFZ, dat garanties en langlopende leningen verstrekt aan instellingen voor vastgoedbeheer en nieuwbouw, signaleert ingrijpende veranderingen. Het fonds leent al jaren steeds minder geld uit. In 2013 nog 'maar' 754 miljoen euro. Dit bedrag lag in 2012 nog op 872 miljoen euro. Ook is in 2013 voor het eerst in de geschiedenis van het WFZ een deelnemer failliet gegaan, te weten het Ruwaard van Putten ziekenhuis.

Risicodeelnemers

Het WFZ acht voor zorginstellingen een vermogen van 15 tot 20 procent gezond. Aan deze eis voldoet 86 procent van de deelnemers. Instellingen met een zwak vermogen of negatieve financiële resultaten zijn geclassificeerd als risicodeelnemers. De meest risicovol geachte deelnemers in de 'rode categorie' kenmerken zich door een negatief eigen vermogen. In de 'oranje categorie' zitten organisaties met een eigen vermogen lager dan 5 procent in combinatie met meerjarig aaneengesloten negatieve exploitatieresultaten. In de rode categorie vallen acht deelnemers, vier meer dan in 2012. Deze acht hebben een bedrag uitstaan van 101,9 miljoen euro.

Herman Bellers

'Die groei van het aantal 'rode en oranje deelnemers' en het failliet van Ruwaard van Putten zijn voor ons geen reden voor paniek', zegt WFZ-directeur Herman Bellers. 'Het failliet van Ruwaard heeft ons ongeveer 25 miljoen euro gekost terwijl we op dat moment ongeveer 250 miljoen als risicobuffer beschikbaar hadden.  De overige deelnemers van het WFZ hoeven daar dus geen zorgen over te hebben. . Zelfs in het meest extreem negatieve scenario denkbaar, dat volgend jaar alle acht 'rode' instellingen omvallen, dan nog hoeven we niet met de collectebus langs bij onze leden. Ook de garantiepremie voor deelnemers is niet omhooggegaan. Aan de andere kant is er wel degelijk wat aan de hand en nemen wij extra maatregelen om de risico's te beheersen.'

Strenger risicobeheer

Dit strengere beheer behelst onder andere dat nieuwe deelnemers veel minder snel toegelaten worden en dat de totale garanties die een deelnemer kan krijgen altijd kleiner zijn dan het WFZ-risicovermogen. Bellers: 'Dat is een verandering. Tien jaar geleden geleden was er geen plafond aan onze garanties per deelnemer. Maar er waren toen ook vrijwel geen enkele risico's. Nu formuleren we wel grenzen.'

Probleemloos

Over de toegenomen risico's en het faillissement schrijft het fonds: 'De financiële gevolgen van het incident worden probleemloos opgevangen binnen de bestaande zekerheidsstructuur van het WFZ, zonder dat hierbij een beroep behoeft te worden gedaan op het deelnemersobligo (het bedrag dat deelnemers bijdragen aan het fonds, red.) of de Rijksachterborg. Dit neemt niet weg dat dit faillissement illustreert hoezeer de risico's voor zorgaanbieders – en als afgeleide hiervan voor het WFZ – in de afgelopen jaren zijn toegenomen.'

Of registreer u om te kunnen reageren.