Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Inspectie: verplichte toetsing alle zorgverleners

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wil dat alle beroepsbeoefenaren in de zorg verplicht deelnemen aan visitaties of andere vormen van inhoudelijke collegiale toetsing. Ook zorgverleners die werkzaam zijn in een solopraktijk.
Inspectie: verplichte toetsing alle zorgverleners

Dat zegt de IGZ in de Staat van de Gezondheidszorg 2013 die vandaag verschijnt. 'Wanneer een zorgverlener in een eenmanspraktijk minder goed gaat functioneren, hebben collega's wel degelijk een verantwoordelijkheid om in actie te komen', aldus de IGZ in het jaardocument waarin de stand van zaken van het kwaliteitstoezicht in de zorg wordt weergegeven.

Solopraktijk

De toezichthouder ziet een actieve rol weggelegd voor de beroepsorganisaties. Zij kunnen visitaties instellen of aanscherpen en ze zijn ook in staat om verbeterprogramma's op te stellen voor zorgverleners in een solopraktijk. Daarnaast pleit de toezichthouder ervoor om bij herregistraties meer eisen te stellen, bijvoorbeeld door verplicht te stellen dat een beroepsbeoefenaar deelneemt aan visitaties en werkt aan eventuele verbeterpunten. Een andere optie is om de na- en bijscholing minder vrijblijvend te maken.

Disfunctioneren

De zaak-Jansen Steur en andere incidenten rond patiëntveiligheid, zoals in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis, hebben het disfunctioneren van artsen en andere zorgverleners in de schijnwerpers geplaatst. Mede hierdoor zijn beroepsgroepen met allerlei initiatieven gekomen om disfunctioneren bespreekbaar te maken. De Inspectie schat dat 1 procent tot 5 procent van alle 1,3 miljoen zorgverleners niet goed functioneert.
Afgelopen donderdag bracht de Orde van Medisch Specialisten zijn visiedocument naar buiten. De specialisten willen dat vakgroepen verplicht worden om in te grijpen als zij zien dat een collega niet goed functioneert. Ook andere zorgverleners zijn bezig om de controle op de uitoefening van het beroep aan te scherpen. Zo voeren bijvoorbeeld specialisten ouderengeneeskunde een visitatiesysteem in.

Onderzoek

De Inspectie wil dat tussen zorgverleners onderling een cultuur ontstaat waarin elkaar aanspreken op fouten gewoner wordt. Nu komen klokkenluiders vaak in een lastige positie terecht. Uit internationaal onderzoek blijkt dat collega's veel eerder bereid zijn om te melden dat ze zich zorgen maken over iemands functioneren als ze weten dat de melding leidt tot hulp en niet tot sancties. De IGZ wil dat 'veilig' gemeld kan worden zodat lering getrokken wordt uit een incident. 'Waar angst regeert, wordt niet geleerd. We zien als Inspectie dat dit aloude gezegde nog steeds vaak actueel is', aldus inspecteur-generaal Ronnie van Diemen.

2 reacties

 • midden

  volgens mij komt er van die toetsing ook niks terecht
  Ook dat hbo-ers weer met ingang van 2014 opnieuw examen in hun discipline afgelegd moeten hebben is niks van terecht gekomen.
  Wel zeggen maar niet realiseren is het motto tegenwoordig

 • Svo02

  Het is wel interessant deze oproep van de inspectie:

  De IGZ wil dat 'veilig' gemeld kan worden zodat lering getrokken wordt uit een incident. 'Waar angst regeert, wordt niet geleerd. We zien als Inspectie dat dit aloude gezegde nog steeds vaak actueel is', aldus inspecteur-generaal Ronnie van Diemen.

  Hoe doet de inspectie dit zelf (denk aan de situatie in Tuitjenhorn)?

Of registreer u om te kunnen reageren.