Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Langdurige zorg toegankelijk voor zware ggz-cliënten

Een groep van ongeveer 10.000 mensen met zware psychiatrische problemen krijgt toegang tot de nieuwe romp-AWBZ, de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Hierover is vorige week een motie van Mona Keijzer (CDA) en Vera Bergkamp (D66) unaniem aangenomen door de Tweede Kamer. Het zorgveld werkt nu aan de precieze afbakening van deze doelgroep.
Langdurige zorg toegankelijk voor zware ggz-cliënten

In de originele plannen voor de WLZ bestond geen toegang voor mensen met ggz-problematiek. Nu de motie Keijzer/Bergkamp is aangenomen zal de nieuwe wettekst van de WLZ wel toegang bieden voor mensen uit de zware ggz. Die tekst wordt naar verwachting in februari door de staatssecretaris van VWS aan de Kamer gepresenteerd. 'Ik merkte bij de presentatie van de initiële plannen voor de langdurige zorg dat er ruimte zat op dit onderwerp', zegt Kamerlid Bergkamp. 'Ten eerste is bekend dat er zware psychiatrische patiënten zijn die niet zelfstandig buiten een instelling kunnen wonen. En ten tweede is het onrechtvaardig  dat mensen met de zwaarste zorgvraag in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg wel toegang te krijgen tot de WLZ, maar in de ggz niet. Dat is een vorm van ongelijkheid'

Een zegen

Het aantal van 10.000 mensen is voorlopig nog een schatting, zegt Bergkamp. 'Ik hoor vanuit de ggz-veldpartijen dat het om ongeveer 12.000 cliënten gaat. Bijvoorbeeld de doelgroep met zware verslavingsproblematiek in combinatie met psychische aandoeningen. Die wonen nu beschermd in een instelling maar zouden als ze ambulant zouden wonen erg in de problemen raken. Ik moet denken aan een persoonlijk verhaal dat ik van een moeder hoorde. Zij woonde samen met haar psychisch zieke zoon. Die stond geregeld meerdere keren per nacht aan haar bed  in een wanhopige psychotische toestand. Voor haar is het een zegen als haar zoon in een beschermd wonen-instelling kan blijven wonen.'

Afbakening

Onder andere patiënten- en familiekoepel Landelijk Platform GGz werkt momenteel aan de vraag wie er precies van de doelgroep toegang houdt tot de WLZ-zorg. Woordvoerder Mirjam Drost legt uit: 'Het criterium is nu of mensen al dan niet langdurig een veilige omgeving met 24-uurs nabije zorg nodig hebben. In het jargon heb je mensen met een B-pakket en een C-pakket. In het B-pakket hoort intramurale zorg met behandeling en het C-pakket is dat zonder behandeling. Wij maken ons er hard voor dat in beide groepen mensen zitten die toegang moeten krijgen tot WLZ-zorg en dat niet een keuze wordt gemaakt voor de ene groep of de andere groep.'

Participatie

Volgens Bergkamp is het ten slotte belangrijk om aan te geven dat de WLZ niet als een eindstation moet worden gezien. 'We willen ook dat er met regelmaat gekeken gaat worden of mensen niet toch meer zelfstandigheid aankunnen. Ook binnen de WLZ moet ruimte zijn voor participatie.'

2 reacties

  • linkerkant

    Dan komt de pot van de bananenrepubliek in het gedrang.
    Geef ze eerlijke kansen op de arbeidsmarkt sorteren,labelen etc. dan zijn ze tenminste bezig voor dat geld.
    Ken er genoeg, die naast de budget zwart bijbeunen met wassen etc.

  • bezorgde

    Het lijkt me dat dit de maatschappij anders ook een hoop geld gaat kosten: misschien uit een ander potje zoals justitie of sociaal leed.

Of registreer u om te kunnen reageren.