Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

ActiZ: ‘Inspectie stelt niet altijd de goede vragen’

‘We blijven vinden dat de vragen van de IGZ voor een deel niet de goede vragen zijn.’ Dat schrijft voorzitter Guus van Monfort van brancheorganisatie ActiZ over transparantie in de verpleeghuiszorg aan de Tweede Kamer. Dit naar aanleiding van het Algemeen Overleg over verpleeghuiszorg vorige week.
guusvanmontfort.jpeg

Tijdens het A.O. afgelopen donderdag ging het veel over de zwarte lijsten van de IGZ en onderbezetting. Van Montfort schrijft groot voorstander te zijn van transparantie. Maar in de uitvraag van gegevens die verpleeghuizen openbaar moeten maken, zit nog een aantal rare vragen. 

‘De rol en verantwoordelijkheid van de IGZ staan wat ons betreft niet ter discussie. (…) Wij blijven wel vinden dat de vragen van de IGZ voor een deel niet de goede vragen zijn. We dringen aan op een uitvraag waarbij bijvoorbeeld vrijheid verruimende maatregelen niet langer via afvinklijstjes gescoord worden als vrijheid beperkende maatregelen.’ Van Monfort duidt bijvoorbeeld op speciale matjes naast het bed als valpreventie die worden gecodeerd als vrijheid beperkende maatregel. ‘Bij openbaarheid hoort ook zorgvuldigheid. Zonder de uitvraag van een passende context te voorzien en daarbij de betekenis van de gegevens helder en zorgvuldig te duiden, is er geen sprake van zinvolle transparantie. Daarom zijn we blij met de recente wijzigingen van de Gezondheidswet en Jeugdwet, die vanaf volgend jaar regelen hoe inspecties zoals de IGZ in de toekomst om moeten gaan met openbaarmaking van vaak ingewikkelde en gevoelige inspectiegegevens.’

Dossier Ouderenzorg
In het dossier ouderenzorg draait het om langer thuis wonen, verpleeghuizen en gezond blijven.

Verantwoorde Personeelssamenstelling
Van Montfort plaatst ook kanttekeningen bij de komst van de Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling. ‘Het gebruik van deze leidraad wekt verkeerde verwachtingen, namelijk dat eventueel geconstateerde personeelstekorten ook zondermeer kunnen worden aangepakt of opgelost. Dit kan niet vanwege de geconstateerde toenemende zorgzwaarte van cliënten, de beperkte beschikbare middelen en de kwalitatieve en kwantitatieve tekorten op de arbeidsmarkt.’

Leidraad nog niet toepassen
ActiZ wil pas aan een leidraad voor personeelsbezetting voldoen als het gekoppeld wordt aan nieuwe tarieven. ‘Wij wijzen erop dat het kostprijsonderzoek NZa pas eind 2017 gereed is en op z’n vroegst voor de contractering 2019 zijn uitwerking kan hebben. Daarnaast is het van cruciaal belang dat gelijktijdig de geconstateerde tekorten op de arbeidsmarkt worden aangepakt.’ Lees hier de complete brief.

Gerelateerde tags

3 reacties

  • HuibHezemans.nl

    De definitie van indicatoren of normeisen en de vertaling daarvan in inspectie- of auditvragen is een constante bron van misverstanden, zelfs tussen inhoudsdeskundigen. Onafhankelijke taalkundige reviews zouden op systeemniveau niet mogen ontbreken. Maar los van de semantiek is ook rolzuiverheid van belang. Als een leidraad helder en geaccepteerd is dan moet daarmee gewerkt worden en regelt de bestuurder dat voor zorgmedewerkers en cliënten/patiënten. Als de beschikbare kaders ontoereikend of tegenstrijdig zijn (financiering, zorgplicht) dan zorgt de bestuurder dat die kaders worden aangepast. Een onmogelijke opdracht teruggeven is geen nederlaag ten overstaan van de 'peers' maar toont wat mij betreft verantwoord leiderschap. Een probleem moet worden opgelost waar het ontstaat: bijvoorbeeld bij verzekeraars en/of politiek. En ook dan geldt: helder blijven communiceren.

  • Wilbert Ransz, IGZ

    Niet de IGZ, maar ActiZ heeft, samen met andere partijen, de indicatoren voor kwaliteit van zorg bepaald.

  • Esther Nieuwenhuizen

    Toedekken niet de oplossing. Sterker nog, vermoedelijk is het tekort op de werkvloer een gevolg van niet controleren van de formatie ten opzichte van de toenemende zorgzwaarte. Formatiebepaling is nog gekoppeld aan oude mindset en budget- en dienstroosterdenken. We moeten juist naar een klantvolgende personeelsformatie. Het geld dat er in beginsel wel is op klantniveau, moet daar ook steeds meer en aantoonbaar uitgegeven worden. En daar zit de pijn. Bovendien is het aanhoudend keihard werken in een verkeerde personeelssamenstelling niet heel aantrekkelijk geworden voor zorgwerkers, dus ook die rekening krijgt de sector gepresenteerd. Natuurlijk lossen we het tekort niet binnen een jaar op, maar er moet wel een heel andere modus op gang komen. En die bereik je alleen door een scherp en wervend doel voor ogen te hebben en bewustwording op gang te brengen.

Of registreer u om te kunnen reageren.