Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Erasmus moet Imagine nieuw leven inblazen

Het kwaliteitsprogramma Imagine van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen krijgt een doorstart bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Het heet nu Imagine2.
1. clinical leader.fotolia.jpg
Fotolia

Meer dan een halfjaar heeft Imagine stilgelegen doordat uitvoerder CBO failliet ging. STZ koos daarop een nieuwe samenwerkingspartner. Erasmus Centrum voor Zorgbestuur reageert enthousiast: ‘Het programma past naadloos in ons streven de kwaliteit van de zorg te verhogen door de vorming van leiders die het verschil maken.’

Imagine
Maarten Rook, die in 2013 aan de wieg van Imagine stond, noemt de ontwikkelingen gunstig. Imagine was gericht op drie pijlers: veiligheid, versterking van de keten en voorkomen van heropnames en shared decision making. Om dat goed te laten lopen, is besloten dit met een apart leiderschapsprogramma aan te vullen. Het animo van de ziekenhuizen was er in het begin ‘niet over de hele linie’, zegt Rook. Ziekenhuizen vonden de kosten te hoog: die bedroegen in eerste instantie 150.000 euro voor een totaalpakket van enkele jaren. De meerderheid van deelnemers koos volgens hem daarom voor het leiderschapsprogramma. 

Medisch leiderschap
Volgens directeur STZ Fenna Heyning is de prijs van Imagine later aangepast naar zo'n 35.000 euro. De dertien deelnemende ziekenhuizen aan Imagine hebben naar haar zeggen heel veel geleerd over medisch leiderschap. ‘Dat iedereen dagelijks bezig is met kwaliteitsverbetering, is een nieuw besef. Daar was eerder nog ruimte voor de gedachte: “voor kwaliteit hebben wij een kwaliteitsmedewerker”.’ Kwaliteitsverbetering en medisch leiderschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zegt Heyning. Daarom is deelname van medisch specialisten onmisbaar. ‘Er zijn mensen die een formele leiderschapspositie hebben maar ook als je die niet hebt of ambieert, kan het medisch leiderschap helpen. Het is voor iedereen belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor kwaliteitsverbetering.’

Imagine2
Er zijn meer leiderschapsprogramma’s , maar Imagine2 is breder, legt Heyning uit: ‘Imagine2 is uniek omdat het zich niet alleen op de medisch specialist richt, maar ook de organisatie wordt meegenomen. Bovendien is er voor gekozen om reeds lopende projecten binnen het ziekenhuis als verbeterproject te gebruiken.' Elk deelnemend ziekenhuis gaat een kwaliteitstraject in op drie gebieden: het programma medisch leiderschap dat artsen toerust voor een voortrekkersrol op het gebied van kwaliteit, een bestuurlijk programma waarin raden van bestuur reflecteren op bestuurlijke dilemma’s omtrent kwaliteit en governance en een in-company verbeterprogramma. Ieder ziekenhuis kiest een verbetertraject waarin de cursisten al het geleerde kunnen gaan toepassen. Heyning: ‘Imagine2 sluit helemaal aan bij de organisatie. Dat is een verschil met Imagine dat als nieuw project van buiten kwam.’

Animo
Een groot aantal van de ziekenhuizen uit de eerste lichting heeft laten weten opnieuw mee te willen doen. De kosten per ziekenhuis bedragen rond de 35.000 euro.  Heyning: ‘Gelukkig zijn dit wel bedragen waar mensen serieus over nadenken. Het wordt ervaren als een redelijk bedrag.’

Erasmus
Deelname aan Imagine2 is mogelijk voor alle Nederlandse ziekenhuizen, ook als ze geen STZ-lid zijn. STZ is als initiatiefnemer nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van het programma. Eindverantwoordelijk voor het programma is Wilma van der Scheer, directeur van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Kris Vanhaecht behoudt zijn gewaardeerde rol als kerndocent van het clinical-leadership-programma. In de uitvoering van het bestuurlijk programma zal Pauline Meurs een belangrijke rol spelen. 

Of registreer u om te kunnen reageren.