Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

SEH slibt dicht met kwetsbare ouderen

Ziekenhuizen kunnen de forse toename van het aantal kwetsbare ouderen op de spoedzorg niet aan. Ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland roepen het ministerie van VWS op te stoppen met bezuinigingen op verzorgingshuizen en gemeenten om voldoende thuiszorg in te kopen.
ambulance.ravu.foto carina van aartsen.jpg
Foto: Carina van Aartsen

Ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland moeten steeds vaker een stop op de spoedeisende hulp (SEH) afkondigen, schrijven de ziekenhuizen in een openbare brandbrief. Uit analyses van het Acuut Zorgportaal, waar alle ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland bij zijn aangesloten, blijkt dat het aantal stops sinds 2013 ieder jaar is verdubbeld. Het komt zelfs voor dat alle ziekenhuizen in Amsterdam tegelijkertijd een stop voor de SEH afkondigen.

Sluiting verzorgingshuizen
Als oorzaak wijzen de ziekenhuizen op ‘de afbraak van chronische zorg voor met name ouderen’. Ouderen die tot voor kort nog terechtkonden in verzorgings- en verpleeghuizen, moeten nu thuis blijven wonen. De zorg aan deze hulpbehoevende ouderen is echter niet goed geregeld. Gemeenten hebben veel te weinig thuiszorg ingekocht. ‘Hierdoor kan niet vroegtijdig eenvoudige medische hulp of verpleging worden gevonden, waardoor de hulpvraag snel escaleert in een spoedzorgvraag en onvermijdelijk ziekenhuisbezoek. Huisartsen worden soms radeloos van machteloosheid omdat ze een zieke oudere patiënt thuis niet meer kunnen managen; de enige oplossing is dan het ziekenhuis’, aldus de brief.

Verkeerde bedden
De kwetsbare ouderen vragen binnen het ziekenhuis relatief veel tijd. Ze hebben vaak meerdere aandoeningen, waardoor er verschillende artsen betrokken zijn bij de behandeling en er veel aanvullend onderzoek nodig is. Bovendien zijn ze vaak zieker dan de gemiddelde SEH-patiënt. Een bijkomend probleem is dat als de acute klachten zijn verholpen, de conditie van deze patiënten vaak te slecht is om direct naar huis te gaan. Het beste zouden ze kunnen revalideren of tijdelijk verblijven in een verzorgings- of verpleeghuis, maar door het kabinetsbeleid zijn die plekken zeer schaars. Het gevolg is dat de ouderen al die tijd op de SEH wachten op een oplossing, een relatief dure verblijfplaats.

Probleem verschuift naar ziekenhuizen
Ziekenhuizen kunnen zelf de doorstroom op de SEH verbeteren door een aparte afdeling voor acute opname in te richten. Hier kunnen artsen diagnoses stellen, behandelplannen maken en patiënten kortdurend observeren, zonder de SEH te belasten. Ook is het efficiënter als medisch specialisten zelf op de SEH patiënten zien in plaats van dit over te laten aan assistenten-in-opleiding. Maar om het tij werkelijk te keren zeggen de brievenschrijvers dat er hulp nodig is van landelijke spelers. Ze doen een beroep op het ministerie van VWS om een einde te maken aan de sluiting van verzorgingshuizen. Gemeenten moeten voldoende thuiszorg inkopen. ‘Door dit slecht uitgevoerde kabinetsbeleid treedt een verschuiving op van het probleem naar de ziekenhuizen die extra belast worden met de groep kwetsbare ouderen en bovendien duurder zijn’, schrijven de ziekenhuizen.

Gerelateerde tags

5 reacties

 • groenwold

  Ook nog de eerste hulp gaan sluiten voor de kwetsbare ouderen is praktisch hetzelfde als ze euthanaseren. Is dat niet eigenlijk wat men hier wil ?

 • F. Conijn

  Zo! En er was al geconstateerd, door het CBS, dat het kabinetsbeleid heeft geleid tot 65.000 extra werklozen, waarvan het grootste deel in de care. Waarbij belangrijk is te weten dat uitkering >niet< en zorgdiensten wel bijdragen aan het BBP, en bij de bepaling of zorguitgaven verantwoord zijn ze genomen worden als percentage van het BBP.

  De vraag is nu: heeft het kabinetsbeleid überhaupt een bezuiniging opgeleverd, of is bij per saldo gelijkblijvende uitgaven slechts de kwaliteit van zorg achteruit gegaan? Word wakker, parlement en vooral de partijen die het care-beleid van het kabinet steunden!

 • m.bouquet@tallkingresults.com

  SEH's hebben last van "een verschuiving van het probleem".
  Dit is een verhaal over mensen, een soort vluchtelingen. Mensen die afhankelijk zijn van hulp...lastig.
  De zorg heeft jaren ontkent dat zij onderhevig is aan dezelfde wetmatigheden als het bedrijfsleven. Zelfs met de invoering van de marktwerking werd de patiënt/cliënt afgeschermd als uniek...en daarmee de zorg geprojecteerd als een individuele dienst van de professional.
  Nu de rek verdwijnt, blijkt het bedrijfsmatig inrichten van zorgprocessen een voorwaarde te zijn om tot capaciteitsmanagement te komen. De professional heeft ondersteuning nodig bij de golfbeweging van vraag en aanbod.
  Deze ondersteuning genereert tevens een deel van de informatie waarmee zorg voorspelbaar wordt. Een ideaal hulpmiddel om werkdruk te verlagen en kwaliteit te kunnen garanderen. Verkeerde bedden en AOA's zijn immer symptoom bestrijding.
  Wat is er mooier dan deze problematiek structureel te mogen oplossen alvorens de vergrijzing tot een "probleem" wordt.

 • PY

  Wat ik zag in de "verzorging" is dat je tegenwoordig alleen met hoge een zorgindicatie in het "verzorgingstehuis" mag worden toegelaten.
  Verzorgingstehuizen hebben hierdoor minder kamers gevuld met mensen die meer hulpbehoevend zijn en waarvoor minder personeel rond loopt.
  Ouderen moeten langer thuis wonen waarbij zij minder zorg krijgen en voor deze zorg meer moeten betalen voor minder tijd.
  Gelukkig komt de euthanasiewet weer aan de orde ;o(

 • verwoerd

  Zal me niet verbazen dat als oplossing het insturen naar seh wordt verboden voor ouderen. Netjes hoor, in de vorm van protocollen en instructies. Er valt geen eer meer te behalen aa n de ouderen dus niet investeren. Ik vraag me af wanneer ze de toegang voor sporters gaan verbieden. Deze groep is ook erg groot en medisch niet echt bijzondere zorg toch?
  Vreselijk dat ze de ouderen maar neer blijven zetten als "onrechtmatige zorggebruikers".

Of registreer u om te kunnen reageren.