Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Complexe hartzorg verdwijnt uit locatie Gemini

De Noordwest Ziekenhuisgroep wil de complexe cardiologie in Alkmaar concentreren. Een onafhankelijk bureau gaat het plan onderzoeken.
Hart.iStock.jpg
Foto: iStock

Dat laat de ziekenhuisgroep weten.

Geen nieuw gebouw
Op 11 juli bracht de ziekenhuisgroep naar buiten de nieuwbouw in Heerhugowaard af te blazen. De ziekenhuizen kiezen voor renovatie van het voormalige Medisch Centrum Alkmaar. Twee weken daarna lanceerde de raad van bestuur het plan om de complexe, meerdaagse, cardiologie te concentreren in Alkmaar. In Den Helder blijven de poli cardiologie en de dagbehandeling open en is 24 uur per dag een cardioloog aanwezig. Reden hiervoor is volgens de raad van bestuur dat complexe cardiologische patiënten steeds vaker een interventie nodig hebben die alleen op locatie Alkmaar aanwezig is.

Onafhankelijk onderzoek
Een interne evaluatie van het locatieprofiel in het voormalige Gemini Ziekenhuis in Den Helder met alle specialismen en leidinggevenden leidde tot een aantal aanbevelingen om de acute zorg in Den Helder te garanderen. De raad van bestuur vindt het nu toch nodig om een onafhankelijk oordeel te vragen aan externe deskundigen.

Medische staf
Samen met het stafbestuur en het bestuur van de Medisch Specialisten Noord West, zoekt het bestuur naar externe deskundigen met competenties op ziekenhuiszorg, organisatie en medische inhoud. Er wordt een stuurgroep opgericht om het proces te begeleiden. Het bestuur meldt: ‘Diverse recente ontwikkelingen, waaronder het voornemen om de complexe meerdaagse cardiologische zorg te concentreren, vragen om een integrale benadering van dit proces.’

Gemeente
De gemeenteraad van Den Helder heeft vragen gesteld aan het college van B&W omdat de vrees leeft dat de cardiologie helemaal verdwijnt uit Den Helder. Dat zou de acute zorg aantasten. Het college heeft laten weten overleg te hebben gehad met de ziekenhuisgroep en het bestuur te hebben gewezen op het convenant dat enige tijd geleden is afgesloten met de gemeente. Volgens B&W blijft het convenant ‘onverminderd van kracht’. Dat betekent een kleiner Gemini Ziekenhuis, maar met behoud van een afdeling spoedeisende hulp, zeven dagen per week, 24 uur per dag, intensive care, diagnostische faciliteiten en acute geboortezorg. De cardiologie verdwijnt niet volledig. 

Of registreer u om te kunnen reageren.