Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorg heeft geen moeite toezichthouders te vinden

Commissarissen in de zorg hebben weinig moeite openstaande vacatures in te vullen. Dat komt naar voren in het Nationaal Commissarissen Onderzoek van de Tilburg University en de Erasmus Universiteit.
Zorg heeft geen moeite toezichthouders te vinden

Slechts 18 procent van de commissarissen in de zorg geeft in het onderzoek aan dat het steeds moeilijker wordt om vacatures binnen de raad van toezicht te vervullen. Toezichthouders in beursondernemingen (33 procent) en familiebedrijven (35 procent) hebben het meest moeite met vinden van nieuwe leden.

Geld of maatschappelijke rol

Toezichthouders mochten vanaf 2013 nog maar maximaal vijf functies bekleden, voorzitterschap telt zelfs voor twee functies. Zware commissarissen zitten op deze manier al snel aan hun plafond. Zij kiezen volgens Mijntje Lückerath, hoogleraar corporate governance in Tilburg en mede-opsteller van het rapport, al snel voor een beursfonds in plaats van een zorginstelling of corporatie. De vergoeding zou daarbij doorslaggevend zijn, zegt zij in het FD. De verschillen per sector lopen inderdaad erg uiteen. In de zorgsector krijgen commissarissen gemiddeld 8.500 euro. Fors minder dan de 37.800 euro die zij ontvangen bij een beursfonds.

Maar volgens Marius Buiting, directeur van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders, kiezen toezichthouders ook uit maatschappelijk oogpunt. 'Toezichthouders in de zorg zitten doorgaans in een levensfase waarin ze al genoeg verdienen of hebben verdiend. Het gaat in mindere mate om het geld, zij willen echt iets goeds doen voor de samenleving.' Buiting vraagt zich daarbij af of mensen die op het geld afkomen, wel de juiste toezichthouders zijn voor de zorg. In het onderzoek komt dat ook terug. Drie procent geeft namelijk aan dat zij de bezoldiging in de zorg te hoog vinden.

Adviesrol

Ander opvallend punt in het onderzoek is de rol die toezichthouders willen vervullen. Zij geven aan dat er momenteel te grote aandacht is voor de toezichtsrol waardoor de adviesrol onvoldoende wordt benut. Buiting denkt ook dat bestuurders meer kunnen leren van toezichthouders. 'Het is goed als toezicht en bestuur af en toe een "stevig robbertje vechten". Een goed debat is misschien niet leuk, maar wel erg leerzaam en het komt de organisatie ten goede. Om met sterke argumenten te komen, zal de toezichthouder ook binnen de organisatie moeten kijken en met verschillende stakeholders spreken. Bijvoorbeeld met gemeentes om advies te kunnen geven over de komende transitie. Zo krijgen bestuurders advies waarmee zij echt iets kunnen. Het maakt voor beide partijen de relatie interessanter.'

Kritiek organiseren

Ook bestuurders zien heil in de adviserende rol. Marc van Ooijen, bestuurder van gehandicaptenzorginstelling PSW, schreef een proefschrift over de verhoudingen tussen het bestuur en toezicht. Daarin adviseert hij bestuurders om zelf kritiek te organiseren zodat zij leren van de toezichthouders. Ooijen: 'Bestuurders moeten zelf de kritiek organiseren, want in het bestaande systeem zitten geen prikkels om kritisch te zijn. Het is zonde als een bestuurder dat niet doet. Toezichthouders hebben veel expertise, daar kunnen bestuurders veel van leren.'

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.