Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Abvakabo FNV wint kort geding van ActiZ

Brancheorganisatie ActiZ en de kleinere vakbonden moeten een verzoek tot algemeen verbindend verklaren van de cao VVT terugtrekken en om de tafel met Abvakbo FNV. Dat oordeelde de kantonrechter op oudejaarsdag in een kort geding.
Abvakabo FNV wint kort geding van ActiZ
Foto: ANP Roos Koole

ActiZ, BTN, Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, FBZ, en NU '91 sloten dit najaar een onderhandelaarsakkoord voor de cao Verpleging- Verzorging en Thuiszorg (VVT). Hierin werd onder andere een nieuwe salarisschaal voor de huishoudelijke zorgmedewerkers afgesproken, onder een voorwaarde. Namelijk dat minister Asscher gemeenten middels een Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) zou verplichten een bodemtarief te betalen voor de afname van huishoudelijke zorg. Na afronding van het onderhandelaarsakkoord ontstond conflict over de bepaling van dit bodemtarief. ActiZ en de kleine bonden wilden eerst de cao goedgekeurd hebben en daarna het nieuwe bodemtarief vastleggen. Hiertegen diende Abvakabo FNV een kort geding in.

Groot belang

Vakbondsbestuurder Lilian Marijnissen: 'Het moeizaam bereikte cao-akkoord mogen ActiZ en de kleine bonden niet eenzijdig na het onderhandelingsakkoord wijzigen. De rechter is van mening dat de beoogde wijziging van ActiZ en de kleine bonden onnodig is. Doordat alle zorgwerkgevers de cao moeten nakomen (en dus de nieuwe schaal in hun offertes moeten verwerken), moeten gemeenten ook deze schaal als uitgangspunt nemen. Abvakabo FNV vindt deze uitspraak van groot belang.'

Geen cao

ActiZ reageert: 'Het is heel jammer dat het zo gelopen is, omdat wij nu de cao moeten intrekken, en opnieuw moeten beginnen met het overleg over de tekst van de cao. Zolang dat duurt is er geen cao voor de sector van verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg. In een tijd waarin zoveel veranderingen doorgevoerd worden, is dat slecht voor iedereen. De cao kan voorlopig niet worden uitgevoerd.'

Basistarief

Volgens ActiZ is een nieuwe, hogere salarisschaal voor medewerkers in de huishoudelijke hulp waarover nu opnieuw moet worden onderhandeld aan voorwaarden verbonden. 'Om de kosten van deze nieuwe schaal te kunnen dragen, is door cao-partijen afgesproken dat alle gemeenten in Nederland hun inkoopbeleid moeten baseren op deze kosten. Daarvoor dient VWS een AMvB te maken die gemeenten verplicht de tarieven voor huishoudelijke hulp te baseren op kostenbepalende factoren, waaronder de cao VVT. Deze AMvB moet uiteraard betrekking hebben op nieuwe contracten tussen gemeenten en aanbieders van huishoudelijke hulp. Hiermee worden twee belangrijke zaken voorkomen: ten eerste dat werkgevers worden geconfronteerd met kosten die zij financieel niet kunnen dragen. En ten tweede wordt voor werknemers voorkomen dat hun arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid wederom verder onder druk komen te staan. Het onderhandelaarsakkoord spreekt in dat verband over het doel dat "een win-winsituatie wordt gecreëerd" voor werknemers én werkgevers.'

Of registreer u om te kunnen reageren.