Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Sterke stijging collectieve ontslagen zorg

Werkgevers in de gezondheidszorg hebben tussen juli 2014 en februari 2015 10631 collectieve ontslagen aangevraagd. Dit zijn aanvragen voor minstens twintig mensen. Hiervan zijn 3328 goedgekeurd. Dat blijkt uit de ‘Monitor van de sectorplannen de zorg Maart 2015’ van het ministerie van VWS.
Sterke stijging collectieve ontslagen zorg
Foto: ANP XTRA Robin van Lonkhuijsen

Los van de collectieve ontslagaanvragen zijn ook veel individuele ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen gedaan de laatste maanden. In de ggz, gehandicaptenzorg en VVT gaat het om 4984 individuele ontslagaanvragen, waarvan er 2007 zijn goedgekeurd. Voor de ziekenhuiszorg, jeugdzorg en overige deelsectoren ging het om 2845 individuele aanvragen, waarvan 1321 zijn goedgekeurd. Het aantal collectieve aanvragen was in de ggz, ghz en vvt veruit het grootst. Dat gaat om 8363 aanvragen ten opzichte van 2269 in de curatieve zorg. De VVT spant als individuele sector de kroon met de grootste hoeveelheid collectieve ontslagaanvragen.

Sectorplannen

De informatie staat in een rapportage van Kiwa over de sectorplannen in de zorg. De sectorplannen zijn in het leven geroepen om banen te redden in de zorg. Op 1 maart lopen er in totaal 754 arbeidstrajecten bij 46 instellingen met 671 deelnemers. Ook bij het aantal sectorplannen is het aandeel van VVT-organisaties veruit het grootst. 601 van het totale aantal van 754 trajecten loopt in de VVT.

Overheveling

Het Kiwa-rapport valt samen met de algemene stand van zaken van VWS die VWS deze week geeft over de transitie van zorg. Staatssecretaris Martin van Rijn constateert dat er sprake is van een gecontroleerde overgang. Zo is de continuïteit van zorg niet in het geding geweest en zijn is de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars op gang gekomen. Als risico noemt Van Rijn dat de stijgende administratieve lasten per definitie onwenselijk zijn.

Lees hieronder het rapport

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

Eén reactie

  • m.roodenburg


    Ik begrijp dat de staatsecretaris hele andere getallen heeft. Ik zag van de week een bericht van hem in de media dat de transitie goed verloopt en nauwelijks tot ontslagen heeft geleid.

     

Of registreer u om te kunnen reageren.