Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

'Een verpleeghuis is niet net als thuis'

Sinds 1 augustus is Saskia van Opijnen directeur-bestuurder van Noorderbreedte. Ook hier zoekt ze de juiste combinatie van kwaliteit van zorg, blijde medewerkers en goede bedrijfsvoering.
Opijnen.Saskia van.jpg

Van Careyn Kraamzorg naar Noorderbreedte ouderenzorg, Vlaardingen/Breda naar het hoge Noorden: binnen de zorg kan de verandering bijna niet groter. ‘Qua activiteit is dit een organisatie aan het eind van het leven en stond Careyn Kraamzorg aan het begin van het leven. En Noorderbreedte is op een stukje thuiszorg na intramuraal, terwijl Careyn Kraamzorg uitsluitend extramuraal was. Bij Noorderbreedte heb je bovendien veel meer met vrijwilligers en verwanten te maken. En de medewerkers hier maken echt samen de zorg in een team met behalve verzorgenden, ook verpleegkundigen, verpleeghuisartsen en andere specialisten terwijl in de kraamzorg individuele verzorgenden bij een gezin komen. Voor mij is Noorderbreedte in kilometers verder weg, maar in reistijd niet omdat ik naar Leeuwarden geen files heb vanuit mijn woonplaats. En er zijn ook overeenkomsten. In beide sectoren spelen grote veranderingen, wordt de kwaliteit bepaald door de medewerkers en is het steeds weer zoeken naar de juiste combinatie van kwaliteit van zorg, blijde medewerkers en goede bedrijfsvoering.’

Wat trekt u aan in de functie? ‘Wat de verpleeghuiszorg extra betekenisvol maakt is dat mensen die hier terechtkomen al veel verlies – van fysieke en mentale mogelijkheden, vrienden, partners – meegemaakt hebben en het verlies gaat nog verder. Meestal is dit ook hun eindstation. Het valt me wel op dat bij ons en andere ouderenzorgorganisaties nog vaak wordt gedaan alsof het in een verpleeghuis ‘net als thuis’ is. Maar dat is niet zo. Hoe we ons best ook doen, het is geen feestje. Het is mooi om als je erin slaagt deze levensfase toch waardevol te laten zijn.’

Wat zijn de uitdagingen? ‘Dat zijn er genoeg. We moeten de verwachtingen managen. Het verlies aan mogelijkheden, aan zelfstandigheid is verdrietig voor mensen en minstens zo verdrietig voor hun verwanten. Wat betreft onze medewerkers: vergeet niet dat de meesten een paar jaar geleden nog in een verzorgingshuis werkten waar de zorgvraag en het leven van de cliënten lichter was. Ze  konden mensen activeren. Nu ligt het accent op comfort bieden, aandacht geven, ook aan de familie. Ik zie het als een van mijn taken om die beweging naar een andere vorm van zorg verlenen, zo persoonsgericht mogelijk, te faciliteren. De medewerkers in staat te stellen het zo goed te doen als we willen dat de zorg is. Dat betekent bijvoorbeeld hen leren effectief om te gaan met onbegrepen gedrag. Zodat medewerkers zien dat het niet tegen hen gericht is, maar dat het hoort bij de toestand van die persoon. Het is daarbij mooi als ze – ook van elkaar – leren.’

Hoe bevielen de eerste maanden? ‘De functie leek op papier al interessant, dan ga je gesprekken voeren en voel je de energie, de klik, gedeelde opvattingen en ook dat de organisatie openstaat voor het andere perspectief dat je binnenbrengt. Dat blijkt nu ik hier werk ook zo te zijn. Je probeert als bestuurder de dynamiek van de sector tot een voor de organisatie samenhangend en doenlijk geheel om te vormen.’

Tot die dynamiek hoort ook kostenreductie. ‘Ja dat hoort bij de vele veranderingen hoewel hier geen acute financiële problemen zijn. Maar je moet steeds scherper aan de wind zeilen. Het geld wat je te besteden hebt, moet naar de zorg en de rest doe je zo lean en mean mogelijk. Hoeveel overhead wil je nog? Zelfsturing ligt hier nog als vraagstuk. Het belangrijkst is de kwaliteit. Het moet helder zijn wat wij daaronder verstaan en de verzorgenden moeten het doen.’

Noorderbreedte is onderdeel van Zorgpartners Friesland, maar vorig jaar is een ontvlechting ingezet. Hoe zit dat? ‘We blijven onderdeel van Zorgpartners Friesland, maar gaan wel zelfstandiger verder. We blijven samenwerken op het gebied van revalidatie en geriatrie. Maar we gaan transparanter maken welke resultaten bij Noorderbreedte, welke bij Medisch Centrum Leeuwarden en welke bij Tjongerschans behaald worden. We staan echt op eigen benen. Ook wat betreft ict bijvoorbeeld gaan we ontvlechten. Waarbij we natuurlijk zorgen dat op de terreinen dat we samenwerken, we ook gemakkelijk informatie kunnen uitwisselen, binnen de regels die daarvoor gelden. Maar ict in de ouderenzorg is heel anders dan in een ziekenhuis, denk aan de gevolgen van uitval in een ziekenhuis; dat heeft veel vergaander gevolgen dan bij ons.’

Wat staat er op uw agenda voor Noorderbreedte? ‘Verbindingen tot stand brengen met de eerste lijn en de ziekenhuizen, maar ook binnen de organisatie. We zijn een fusieorganisatie met een groot aantal locaties. Ik wil niet ‘zoek de verschillen’ maar juist ‘zoek de overeenkomsten’ doen. Ook de medezeggenschap staat op mijn agenda. Niet vanwege de nieuwe regelgeving, dat is niet de kern. Het gaat me om waarachtig samenwerken, samen ontwikkelen waar mogelijk. Verbinding met cliënten, in ons geval vooral met hun verwanten, is zoals gezegd erg belangrijk. En in het huidige tijdsgewricht is de zakelijke kant ook belangrijk. Je moet dromen van mooie dingen én bekijken wat kan wel en wat niet. Hoe zet je welke middelen in om te zorgen dat het ook daadwerkelijk gebeurt. En tot slot staat het werkplezier hoog op mijn agenda. Hard werken is leuk maar er moet ook gelachen kunnen worden. Daaraan wil ik ook mijn steentje bijdragen. Lachen vergroot het incasseringsvermogen en geeft energie zodat je de dagelijkse uitdagingen beter tegemoet kunt treden.’

Berber Bast

chef redactie Zorgvisie
Bekijk profiel

Of registreer u om te kunnen reageren.