Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties15

AWBZ-alternatief SP deugt niet

Mark van Dorresteijn
Het SP-plan voor een alternatieve AWBZ-financiering houdt geen rekening met de toekomst van de zorg of met andere economische sectoren. Bovendien maakt de SP selectief gebruik van feiten. Daarop wijst Marcel Canoy, hoofdeconoom van Ecorys en distinguished lecturer bij Erasmus School of Accounting and Assurance.
AWBZ-alternatief SP deugt niet
Premium

Renske Leijten en Emile Roemer

Premium

Wilt u dit artikel lezen?


  Al abonnee? Log dan in

  15 REACTIES

  1. Lees alle reacties
  2. Ad #2, Cora: Uw reactie is zeker niet zinloos! Bij de a.s. gemeentelijke verordeningen WMO en Jeugd en hun transities / transformaties zal het PGB in een prominent en goed daglicht komen te staan! De burger / zorgvrager heeft wettelijk recht op een goed en solide PGB! En de gemeentelijke verantwoordelijken én uitvoerders van de zorgvragen zullen er snel achter komen, dat dit een perfect en kwalitatief goed instrument is om ‘zorg op maat’ te leveren. En de bezuinigen mede vorm te geven……
   Zie http://www.pgb.nl en de brochure van PerSaldo: ‘Een solide PGB in de nieuwe WMO — Aandachtspunten voor een duurzaaam pgb-beleid in gemeenten’

  3. Meneer zijn bedrijf voert ook een project uit voor vws.
   Tja…….
   Ik weet uit financiële jaarverslagen dat gehandicapten instellingen oa veel geld op de bank als spaarpot voor ‘ slechte’ tijden soms meer dan noodzakelijk.
   Dit is wel awbz geld voor de cliënten.
   Dus resultaat is minder directe cliënt gerichte zorggelden.
   Het wordt gebruikt voor frictiekosten en solvabiliteit.
   De gewenste ontslaggolf in de gehandicapten zorg is er een mooi voorbeeld van.
   Ik zeg gewenste want de vgn en anderen komen niet in opstand tegen de wmo en wlz.
   Want mantelzorgers nemen de plek toch in vd professionals

  4. Het zou de heer Canoy sieren als hij wetenschappelijke onderbouwingen bij zijn beweringen plaatste. Dit is een wetenschapper zeer onwaardig. Het is, voor de zoveelste keer, een onbeargumenteerd afbranden van een zeer goed onderbouwd en doorgerekend rapport van de SP. En voor wat betreft het eeuwige vooroordeel dat de SP maar wat roept vanaf de zijlijn: dit rapport bewijst met talloze andere SP-rapporten, dat de SP wel degelijk meedenkt. Dat dit meedenken niet in het neoliberale straatje van veel economen past, is algemeen bekend. En kritiek mag daar uiteraard best op geleverd worden, maar doe dat dan wel met dezelfde onderbouwing en doorrekening als waar de SP zelf altijd mee komt, meneer Canoy.

  5. Tja, we hebben inderdaad economen met een ‘Wientjesrekenmachine’ nodig om de gezondheidszorg om zeep te helpen zoals de laatste jaren is gebeurd. Hoeveel kosten nu al die extra ambtenaren die de AWBZ moeten gaan ‘(des)organiseren’ en die we met zijn allen betalen? Hop daar gaat ons belastinggeld! Hogere inkomens zwaarder belasten is één ding, gewoon minder hoge inkomens hebben is wat anders. Ik weet zeker dat een heleboel nitwitten niet voor een normaal salaris zouden werken, dat schift lekker, laten we daar maar eens mee beginnen.

  6. Voor systeemdiscussies zijn meer ambtenaren nodig om die levendig te houden.
   Had SP in het verleden regeringsverantwoordelijkheid genomen voor het systeem (van bijv. de AWBZ) dan had dit geroep van de zijlijn door SP wellicht helemaal niet nodig geweest.

  7. Er is geld genoeg in ons land, de crisis wordt veroorzaakt door de Rijke burgers zoals bankiers; topmensen en onze eigen overheid. En daar past een visie van de SP niet tussen. (alleen rechtse voorstellen en zelf van de naar rechts gedraaide PvdA past in dat plaatje)

  8. De kop boven het artikel wordt niet onderbouwd in het artikel.
   Dat zegt meer over de persoon die het schrijft dan over de inhoud van het onderzoek van de SP.
   Jammer dat zorgvisie zich hier voor leent. Goede argumenten op de inhoud ontbreekt.

  9. De titel boven dit artikel is: ‘AWBZ-alternatief SP deugt niet’.
   In het artikel valt echter te lezen: ‘Op zich zijn de alternatieven geen onzin, meent Canoy. Dit systeem kunnen we optuigen’.
   De titel boven dit artikel is mijn beleving zeer suggestief en onjuist. Dit zal wel doelbewust gebeuren om de nieuwsgierigheid van de lezer te wekken, maar het gevaar van dergelijke koppen is dat alleen die kreet blijft hangen. Ik zou bovendien verwachten van een platform als zorgvisie dat nieuws objectief wordt gebracht (of in ieder geval objectiever dan nu het geval is).
   Verder zegt Canoy: ‘Hogere inkomens zwaarder belasten is een politieke keuze die past bij de SP. Maar dan moeten we wel kijken naar de lange termijn en negatieve effecten. Extra belasting op de hogere inkomens zorgt bijvoorbeeld voor negatieve werkgelegenheidseffecten’.
   De heer Canoy geeft voor deze stelling geen verdere onderbouwing.
   Diverse wetenschappelijke studies tonen aan dat met de groei van het verschil tussen ‘arm’ en ‘rijk’ in een land het welzijn van dat land (lees: alle burgers) daalt.

  10. Ik had al wel verwacht dat er mensen zijn die negatief gaan reageren op dit mooie alternatief. Mensen worden al jaren voor de gek gehouden. Er is genoeg geld maar dat wordt verkeerd ingezet. Er wordt bezuinigd op het belangrijkste goed en dat is werk Nergens voor nodig.
   Graag reactie van de econoom op het afromen van de premies!
   Waarom wordt het afromen van
   Awbz premies verdoezeld? Waarom wordt dit ontkend?
   Net als met de onnodige hoge premie voor zorgverziekeraars. Je betaalt je scheel en moet nog veel zelf betalen. De zorg die je nodig hebt krijg jr ook niet.

  11. Mijn ervaring is dat wat ik nu ga zeggen, zinloos is, maar jarenlange ervaring met zorg leveren aan PGB klanten, heeft mij geleerd dat de veel lagere budgetten die voor een PGB gelden voor zorg. ALtijd voldoende zijn om de gevraagde zorg te leveren. Grote, logge en dure organisaties, die er moeten zijn, begrijp mij niet verkeerd, verdrinken in HKZ administratie, zorgplannen en bureaucratie.. Dat is duur! Sleutelwoord is handen dicht bij de klant, patiënt en uitvragen wat iemand nodig heeft. Overbodige SMART zorg en begeleidingsplannen en dure cursussen hierover dragen echt niet bij aan betere zorg en ondersteuning. Kennis over de mensen echter wel. Begrip, kennis en vertrouwen maken de zorg betaalbaar en effectief.

  12. graag wil ik even reageren op de stelling van Dhr. Canoy dat wij de berekening waarop de 70 miljard is gestoeld naar onze hand zetten. Dat is niet zo.
   Ik nodig iedereen uit om naar de tabel op pagina 6 van ons rapport te kijken. Dit zijn cijfers die wij van het ministerie van VWS hebben gekregen. Uit deze tabel valt op te maken dat vanaf 2001, toen een nieuw belastingstelsel werd ingevoerd, de premieopbrengsten (A + B) hoger waren dan de zorguitgaven (E). Dit verschil staat in kolom G. Dat betekent dat voor het jaar 2013 6 miljard van de opgebrachte premies van 34 miljard niet aan AWBZ-zorg maar aan andere zaken werd uitgegeven. In de jaren
   2001 tot en met 2013 werd maar liefst 70 miljard van de AWBZ-premies afgeroomd voor andere doeleinden.
   In de bijgevoegde notitie van het CPB is in hun tabel ook een duidelijk verschil te zien tussen ‘bruto premies’ en ‘netto premies’ (pagina 12, tabel 1)
   Al jaren wordt verkondigd dat de AWBZ meer kost dan zij oplevert aan premies, sterker ‘dat er geleend moet worden voor de AWBZ’. Dit is niet waar. Al jaren wordt er flink afgeroomd. Dat mag volgens het huidige belastingstelsel, het is alleen niet netjes om hierover al jarenlang te zwijgen.
   Door de zin ‘Het rapport is volgens de SP gebaseerd op een doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB).’ wordt gesuggereerd dat dit niet zo is. De doorrekening is integraal opgenomen in ons rapport. http://www.sp.nl/service/rapport/140805_AWBZ_rapport.pdf

  Geef uw reactie

  Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.