Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties23

DOT lost niets op

Het project DOT Op Weg naar Transparantie zou helderheid scheppen in de diagnose-behandelingcombinatie-brij, maar de onduidelijkheden zijn er alleen maar erger op geworden.
DOT lost niets op

De diagnose-behandelingcombinatie (dbc) gaf al niet veel informatie waarvoor een patiënt behandeld was, maar DOT laat de informatie bijna helemaal achterwege. Dit komt doordat op een gekunstelde wijze een relatie wordt gelegd naar de International Classification of Diseases (ICD10). De ICD10 is een internationale classificatie die, mits de diagnosen gedetailleerde zijn vastgelegd, een hoge informatiewaarde heeft. Maar binnen DOT wordt er vertrokken vanuit een weinig gedetailleerde registratie van de diagnose, twee tot vier tekens groot, waardoor de informatie die de ICD10-code oplevert van weinig tot geen waarde is. Het is enkel en alleen een functionaliteit voor de berekening van het DOT-zorgproduct. De ICD-code wordt namelijk in de grouper gematched met de uitgevoerde activiteiten; zo zou er een kostenhomogeen DOT-product ontstaan.

Tamelijk fraudegevoelig, want een kleine aanpassing in de DOT-diagnosecode en/of activiteitencode geeft als resultaat een ander product dat vaak meer oplevert. En wat heb je aan kostenhomogene producten als je niet weet waarvoor je betaalt, omdat de diagnose onvolledig en dus onbruikbaar is? De informatie blijft ver achter bij de inspanningen die de ziekenhuizen in de registratie steken.

Beleidsregels NZa

Maar er is meer. De NZa vaardigt ieder jaar de beleidsregels uit, die de ziekenhuizen in hun registratie moeten implementeren. Per 1 januari 2012 is er nogal het een en ander verandert. Zo is de definitie van een opname drastisch anders. Dat betekent nogal wat voor de inkomsten van de ziekenhuizen. Ook omdat de minister per 1 januari de prestatiebekostiging (70 procent van de ziekenhuisproducten is vrij onderhandelbaar) heeft ingevoerd. Er is een vangnetconstructie in 2012 en 2013, mocht het ziekenhuis geld mislopen, maar die is weer gebaseerd op de ‘oude’ registratiewijze. Het gevolg is dat een aantal ziekenhuizen zijn activiteiten op twee manieren is gaan registreren om toch maar op veilig te spelen. Andere kiezen voor de weg van de burgerlijke ongehoorzaamheid en interpreteren de definities van het NZa in hun eigen voordeel. Is dit wat onze minister van VWS onder transparantie in de zorg verstaat?

Diagnose related groups

Misschien wordt het tijd dat we het bureaucratisch monster van dbc en DOT inleveren voor het internationaal bewezen rekenmodel van de diagnose related groups (DRG). Een uniforme wijze van registreren, gegevens die informatiewaarde hebben en een uniform informatiemodel. Het bespaart niet alleen veel op de registratie, het geeft werkelijk inzicht in de morbiditeit en de kosten, de trend en realiseert de samenvatting tot een kostenhomogeen product.

Koos Dirkse,

directeur MediSoft BV

23 REACTIES

 1. Lees alle reacties
 2. De dbc’s in de psychiatrie komen grotendeels overeen met de icd-10. En ermee werken is op zich niet zo moeilijk. Misschien niet fijnmazig genoeg voor de som. specialisten, dat kan ik niet beoordelen. Feit blijft dat de dbcinfrastructuur=bureaucratie en dbc-structuur ook in de GGZ niet leiden tot kostenbeheersing. Maar dat komt m.i. omdat de steeds uiitbreidende groep ZBC’s (opgezet door de gevestigde instituten en bestaande GGZ hulpverleners) zich flink zijn gaan uitbreiden tot 2-3 x oorspronkelijke grootte en zo ook omzet blijven genereren. De ‘patienten’ in de klassieke GGZ (instituten, ZGP) dragen zo de lasten van de ‘clienten’ (zbc’s).
  Ik ben heel benieuwd hoe de minister het ene gat met het andere blijft dempen. En het vrije veld gaat lekker verder…

 3. Ontschotting. Was dat niet de beleidswens voor de invoering van de DBC’s? Een denken vanuit de top-down financiering. Zijn wij de kantel-operaties van ziekenhuisorganisaties alweer vergeten die daardoor zo noodzakelijk werden? Integraal management was nodig. Ziekenhuizen verkopen uren, waarbij kennis in de uurprijs is versleuteld. Net als bij grote ingenieusbureau’s, accountantskantoren enz. Stelt u zich eens voor dat dergelijke bedrijven gaan werken met vaste prijzen voor specifieke productieprocessen.
  DBC’s zijn alleen maar een nog verfijnder methoden van budgettering. Om het de verzekeraars gemakkelijker te maken. Niet het ziekenhuis.
  Dat de bureaucratische regeldruk zo groot is geworden ligt alleen aan de ziekenhuisdirecties, die zich door de ziektekostenverzekeraars laten uitspelen.
  Maar ja, als je niet anders gewend bent ….

 4. Door de invoering van de DBC’s hebben een nieuw bestuurlijk monster gecreeërd, nl. DBC-onderhoud. En net als het Cotg zich heeft getransformeerd tot een NZa met minstens zoveel macht, zal ook DBC-onderhoud zichzelf instandhouden.
  De minister vertrouwt haar eigen ZBO’s meer dan het veld (waar verzekeraars en instellingen/med.spec. altijd overhoop liggen), en dus blijven we polderen en miljarden uitgeven aan systemen en ZBO’s i.p.v. aan de zorg. En dan zeggen dat de zorg te duur wordt.

 5. Niet om het een of ander; maar met dbc’s was het na een aantal jaar nog enigszins overzichtelijk. Nu weet niemand meer wat een behandeling zou moeten kosten. Wij als behandelaars niet, maar ook de zorgverzekeraars niet. Over transparantie gesproken!

 6. Over dit onderwerp heb ik al veel gezegd. In 2002 kon men mij in Australie al laten zien hoeveel expertise er bestond t.a.v. de DRG. Als ik Bas Leerink juist interpreteer zijn al de exercities sindsdien (DBC, DOT) misschien minder zinvol voor de zorginkoop (geweest) dan wel is gesuggereerd. Daar ging het echter toch om? Twee van de drie partijen kunnen nu zonder. is dat voortschrijdend inzicht? De derde partij (ziekenhuizen en specialisten) heb ik heel veel horen klagen.

 7. Natuurlijk heeft Koos gelijk en eigenlijk is DOT daar zelf het bewijs van. Interessanter is de vraag waarom DRG’s het steeds niet worden. Het zal wel weer iets met polderen, ongeinformeerde bestuurders en korte termijn politiek te maken hebben. Toch zou ik graag horen hoe het zo ver is gekomen.

 8. is het nu niet zo langzamerhand tijd om echt tot bezinning te komen. Van origine zijn wij er allemaal om goed te doen. Zeker degene die inrinsiek gekozen hebben om in de “zorg”iets te willen betekenen! Dat iets is in mijn ogen iets goeds voor de client/klant en niet voor de eigen geldbuidel. Van mij mogen wij het er dan ook meer over hebben hoe wij met minder regels ervoor kunnen zorgen dat er nog betere zorg geleverd tegen met raar maar waar, minder kosten.

 9. Onbesproken blijft dat de DBC-DOT gekte heeft geleid tot een zeer kostbaar instituut t.w. DBC onderhoud. Wat, gezien de personeelsadvertenties, nog steeds maar uitbreidt.
  Ten aanzien van de registratiegekte wordt binnenkort een ander fenomeen ingevoerd t.w. CBV codering. Specialisten hebben nu al moeite met het vinden van de juiste codering dat wordt met de verplichte invoering van de CBV registratie alleen nog maar erger.

 10. Het mooie van vrije tarieven is dat een ziekenhuis en een patient of Zorgverzekeraar zelf mogen afspreken hoe er afgerekend wordt. En dan maken DOT, DBC of DRG ineens niet zo heel veel meer uit.
  Wat wel storend lijkt te zijn is dat medisch herkenbare behandelingen niet altijd in een uniek DBC zorgproduct zijn te herkennen.
  Ook is kostenhomogeniteit bij vrije prijzen een onterecht criterium voor een goede set prestatiebeschrijvingen. Dat moeten we dus loslaten.

 11. Waarom?
  Voor wie zijn we van verrichtingen nar DBC’s gegegaan?
  Waarom snel na invoering DBC al gesproken over DOT?
  Waarom?
  Schrijf dit niet voor de eerste keer. Da patient merkt avn dit alles helamaal niets, immers de nota’s gaan in al die jaren rechtstreeks naar de verzekeraars. Patient heeft geen extra inzicht. Ambtenaren die houdden zich stelsel matig, om zelf aan het werk te blijven bezig met nieuwe registratie vormen. ICT bedrijven en consultant spinnen er al 8 jaa r garen mee. Voor de DBC voor alles een nota en een budget systeem, bij DBC een beetje vrijheid. Bij DOT plafond door de zorgverzekeraar ingesteld en vergelijkbaar met het budget in de verrichtingen voor de DBC.
  DRG’s waaren en en daar hadden we heen moeten gaan. Budget systemathiek moet er af. NZA maakt zich weer belachelijk door niets te willen betekenen in de overfinanciering, maar prompt bedenken ze weer een nieuwe beleidsregel voor ziekenhuizen die te veel of te weinig produceren.
  Hoe zit het met het honorarium plafond voor specialisten?
  Ja in de ziekenhuizen is het geregeld. Maar ja vele specialisten hebben een goed betaalde bijbaan in een ZBC. Hoezo budget plafond voor hen.
  U begrijpt er is zoveel mis. Maar iedere keer bedenken we iets anders. Zet een streep zegen wat we aan zorg hebben en maak nog 1 keer een systeem op welke wijze ziekenhuisinstelling moeten registeren en factureren.
  Hef dan NZA op. OOk CVZ is een waterhoofd. Nota’s van illegalen declareren o.b.v. initialen en land van herkomst. Laat me niet lachen een mooi maniet om van je dubieuze nota’s af te komen.
  Rgeel bij wet dat ziekenhuizen niet verzekerderen niet hoeven te behandelen. Het hele stelsel is ziek, met de zorgverlening komen echter wel steeds op een hoger niveau

 12. Waarom?
  Voor wie zijn we van verrichtingen nar DBC’s gegegaan?
  Waarom snel na invoering DBC al gesproken over DOT?
  Waarom?
  Schrijf dit niet voor de eerste keer. Da patient merkt avn dit alles helamaal niets, immers de nota’s gaan in al die jaren rechtstreeks naar de verzekeraars. Patient heeft geen extra inzicht. Ambtenaren die houdden zich stelsel matig, om zelf aan het werk te blijven bezig met nieuwe registratie vormen. ICT bedrijven en consultant spinnen er al 8 jaa r garen mee. Voor de DBC voor alles een nota en een budget systeem, bij DBC een beetje vrijheid. Bij DOT plafond door de zorgverzekeraar ingesteld en vergelijkbaar met het budget in de verrichtingen voor de DBC.
  DRG’s waaren en en daar hadden we heen moeten gaan. Budget systemathiek moet er af. NZA maakt zich weer belachelijk door niets te willen betekenen in de overfinanciering, maar prompt bedenken ze weer een nieuwe beleidsregel voor ziekenhuizen die te veel of te weinig produceren.
  Hoe zit het met het honorarium plafond voor specialisten?
  Ja in de ziekenhuizen is het geregeld. Maar ja vele specialisten hebben een goed betaalde bijbaan in een ZBC. Hoezo budget plafond voor hen.
  U begrijpt er is zoveel mis. Maar iedere keer bedenken we iets anders. Zet een streep zegen wat we aan zorg hebben en maak nog 1 keer een systeem op welke wijze ziekenhuisinstelling moeten registeren en factureren.
  Hef dan NZA op. OOk CVZ is een waterhoofd. Nota’s van illegalen declareren o.b.v. initialen en land van herkomst. Laat me niet lachen een mooi maniet om van je dubieuze nota’s af te komen.
  Rgeel bij wet dat ziekenhuizen niet verzekerderen niet hoeven te behandelen. Het hele stelsel is ziek, met de zorgverlening komen echter wel steeds op een hoger niveau

 13. Misschien moeten we eens terug naar de “waarom” vraag. DBC was antwoord op de vraag hoe je ziekenhuiszorg in transparante producten kunt definiëren. Het is te snel ingevoerd, “verkracht”, misbruikt, verziekt en heeft een nooit beoogde bureaucratische moloch doen ontstaan. Frauderen is onderdeel geworden van onze cultuur. Van andere culturen noemen we dat corruptie. Geen kruid en systeem tegen gewassen. Terug naar af: waarom willen we wat?

 14. Weer zo iemand die het verschil tussen prestatiebekostiging en DOT niet wil maken. In bovenstaand verhaal lees ik vooral dat ik niet bij medisoft ga aankloppen voor slimme IT. Als de directeur al geen informatie kan maken van de mogelijkheden die DOT biedt dan heb ik geen vertrouwen in zo’n bedrijf. Verder weet de schrijver waarschijnlijk niet wat er leeft in ziekenhuizen; De meeste medisch specialisten zitten nou bepaald niet te wachten tot het vastleggen van ICD10 en daarom zal dat ook nooit goed gaan gebeuren.

 15. Maar OK, met een meer constructieve toon: DOT staat niet in de weg dat de ICD-10, als het netjes wordt ingevoerd en uitgerold, op een passend detailniveau wordt geregistreerd. Dat voor de DOT afleiding dan alleen de eerste posities van belang zijn, laat onverlet dat de diepere detailinformatie “eenmalig aan de bron kan worden vastgelegd” voor meerdere doeleinden; de afleiding van declaraties is er daar (slechts) een van. Dus inderdaad, geef DOT een kans, en laten we het met z’n allen op de best passende manier gaan (leren) gebruiken. Een systeem alleen brengt geen wonderen.

 16. Het boeiende is dat er voor DOT überhaupt niet ICD10 geregistreerd hoeft te worden, maar (vooralsnog) de huidige DBC diagnosen … Een ernstig gevalletje klok en klepel. Vervelend dat het algemeen gebruik is van mensen die dergelijke teksten schreven dat deze veelal gevoed worden door een gebrek aan kennis.

 17. Heeft Koos met Medisoft niet genoeg verdiend aan instellingen om eerst DBC en DOT in te voeren om al weer voor een nieuwe miljoenen kostende andere methode te pleiten?
  Geef DOT eerst eens de tijd zich te bewijzen, ik geloof wel dat het beter gaat werken dan DBC’s, er wordt betaald voor de uitgevoerde verrichtingen. Frauderen kan in elk systeem, ook in DRG. En ook in buitenland is het niet altijd beter.
  En ook DRG is een systeem van verrichtingen registratie en geen resultatenregistratie.

 18. In NLD in de jaren ’95 – ’96 pilot gedaan met internationale DRGrouper op 2 jaren medische productie zkhs. DRG voldoet uitstekend voor inzicht in medische productie patientgroepen en eenduidig te relateren aan benodigde faciliteiten en personeel op basis van clinical-indicators.
  DRG landelijk ging niet door: “not invented here”, “not in my backyard”.
  Transparantie en verantwoording niet in de zorg.
  DBC’s en DOT’s idd. kunstmatige fopproducten.
  Terug bij AF!

 19. Uiteindelijk zal dit ertoe leiden dat de oorzaak van het, ongetwijfeld falen van het systeem wordt neergelegd bij de ziekenhuizen en bij voorkeur bij de specialisten. Weer een goede reden voor ze om de loondienst constructie in te voeren voor specialisten.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.