Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties6

Minder regels, meer vertrouwen, meer innovaties

Jos de Blok
Ondanks de economische crisis zijn er in de gezondheidszorg een aantal bijzondere dingen aan de hand. In de AWBZ zijn er 28 regelarme experimenten vastgesteld en met eerstelijnsorganisaties wordt samengewerkt aan het ‘Pact van Garderen’.
Minder regels

Betere oplossingen voor patiënten

Hoewel beide trajecten niets met elkaar te maken hebben, gaat het toch over dezelfde dingen: meer en betere inhoudelijke oplossingen voor problemen van patiënten en meer aandacht voor de rol van de professional daarin. Wat ook mooi is, is dat het lijkt of het hele veld in beweging is. Professionals geven aan hoe het beter kan, brancheorganisaties ondersteunen de ontwikkelingen en het ministerie van VWS creëert een aantal voorwaarden die een wezenlijke verandering mogelijk maken.

Impuls voor innovaties

Het is een eer om bij beide processen betrokken te zijn. Met het regelarme experiment wil Buurtzorg Nederland laten zien dat de wijkverpleegkundige verantwoordelijk kan zijn voor het hele zorgproces, van intake tot ontslag. Daarnaast vindt een verschuiving plaats van het monitoren van de inzet van uren naar het volgen van de uitkomsten van de zorg. Dit kan een enorme impuls geven aan innovaties en kennisontwikkeling. Het ‘dom’ uren en producten registreren levert immers geen informatie op over het nut van de interventies. Dit registreren is de afgelopen jaren nooit als een probleem gezien door de verregaande economisering van de zorg. VWS liet zich vooral adviseren door gezondheidseconomen of accountancybureaus. Nu komen steeds meer inhoudsdeskundigen bij het ministerie over de vloer. Een lijn die door de vorige staatssecretaris Bussemaker al was ingezet. In plaats van de urenberekeningen staan nu weer meer de effecten voor goede patiëntenzorg centraal.

Regelarme experimenten

Met de regelarme experimenten durft de huidige staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten de bestaande verantwoording los te laten. Dat getuigt van inzicht en lef. Zij weet dat ze er iets beters voor terugkrijgt, namelijk: vertrouwen, betere oplossingen en lagere kosten. In de toekomst kan dat veel goede dingen opleveren. In plaats van benchmarks op basis van producten en kosten per uur kan straks eindelijk vergeleken worden op basis van uitkomsten per patiënt of doelgroep, zowel kwalitatief als kwantitatief. Het wordt weer boeiend om oplossingen te creëren die een groter appèl doen op de zelfredzaamheid van patiënten en hun omgeving. Vakmanschap krijgt weer de ruimte. Professionals kunnen hun ervaringen delen en niet de concurrentie staat voorop maar samenwerking tussen vakmensen. Aanbieders hebben er belang bij gezamenlijk effectieve oplossingen te creëren. Ik vind dat een prachtig toekomstbeeld!

Pact van Garderen

En dan hebben we ook nog het Pact van Garderen met als streven de beste zorg in de Buurt in Europa. Door veel betrokken mensen wordt hier hard gewerkt aan een toekomstvisie waarbij samenwerking tussen professionals centraal staat. Met elkaar kunnen we betere oplossingen creëren en kunnen we de vragen die de groeiende groep ouderen en de krapper wordende arbeidsmarkt met zich meebrengt goed opvangen. Goede samenwerking, informatie-uitwisseling en een visie gericht op preventie en zelfredzaamheid kan een hoop opleveren.

Vertrouwen en lef

Minister Schippers en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten krijgen de mogelijkheden voor een wezenlijke duurzame vernieuwing in de zorg in de schoot geworpen. Er zijn nog een paar kleine obstakels te nemen. De vraag is of de Tweede Kamer deze ontwikkeling aandurft en of de verzekeraars en toezichthouders voldoende visie en lef hebben deze ontwikkelingen te ondersteunen. Het lijkt erop dat er geen redenen zijn deze ontwikkelingen niet te ondersteunen, althans ik kan ze niet verzinnen. De tijd lijkt rijp voor een menselijk en op vertrouwen gebaseerde inrichting van de zorg waarop we niet alleen in Europa maar in de hele wereld weer trots mogen zijn!

Jos de Blok, Buurtzorg Nederland

Lees meer:

Staatssecretaris maakt plannen tegen bureaucratie bekend

Herbergie werkt met VWS aan thuiszorgformule

Schippers wil regelarme zones in de cure

Langdurige zorg kampt met 700 hinderlijke regels

6 REACTIES

  1. Hoezo ambtelijk apparaat werkeloos: Het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben het TransitieBureau Begeleiding opgericht om gemeenten, zorgorganisaties en cliënten (organisaties) voor te bereiden en te ondersteunen op de uitvoering van de extramurale begeleiding door gemeenten. Het budget voor de invoeringskosten bedraagt 140 miljoen, waarvan 80 miljoen voor de gemeenten is bestemd.

  2. Lees alle reacties
  3. Geweldig plan. Helaas gaat dit nooit lukken. Waarom niet!! Omdat dan de helft van het ambtelijk apparaat werkeloos wordt!! Het hele systeem is nu eenmaal gebaseerd op regeltjes en proceduretjes. Iso dit Iso dat. Maar het blijft een mooie gedachte.

  4. Dit zou toch effect moeten hebben op het uurtarief. Kan fors naar beneden als regeldruk wegvalt. Als 30% van de tijd aan administratie bijvoorbeeld halveert, kan het tarief met eenzelfde percentage naar beneden. Voortrekkersrol weggelegd voor de organisaties die deelnemen aan de experimenten.

  5. Dat is nu eens goed geschreven Jos. De enige reden die ik kan verzinnen om te kiezen voor een menselijke en op vertrouwen gebaseerde inrichting van de zorg is angst om grip te verliezen. En misschien het bureaucratische spook van het aan moeten kunnen tonen van rechtmatigheid.

  6. Vertrouwen moet zeker komen, maar de IGZ moet dan ook haar taak veel serieuzer nemen dan ze tot nog toe gedaan hebben. Daar krijgen ze gelukkig ook de ruimte voor. Prima samenspel van werkveld en beleidsmakers in deze met een regering die visie en durf ondersteunt. Hoop dat het deze lijn blijft worden voortgezet in volgende periodes.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.