Home Blogs

Blogs

496

Blog: De zorg en de arbeidsmarkt: zorgen of kansen?

'Ik combineer leren met werken. Ik voel dat mensen me echt nodig hebben. Juist in de laatste levensfase kun je heel veel betekenen voor mensen.' Dit zegt Joselien die als zij-instromer aan de slag is gegaan bij Cordaan.
308

Blog: Geen wachtwoord, geen zorg

Komt alle technologische vooruitgang de patiënt ten goede? Berend de Vries heeft zijn twijfels.
901

Blog: Zelfmanagement, de verpleegkundige stem bij Dianet

Verpleegkundigen in de chronische zorg aarzelen om hun stem in bestuursgelederen te laten horen. Als de raad van bestuur hun invloed op het beleid goed organiseert, heeft dat positief effect op de sfeer en de retentie.
3531

Klaas Meersma: Ambtelijke obesitas bij NZa en IGJ

Met een publiciteitscampagne bepleiten de NZa en IGJ uitbreiding van hun eigen bevoegdheden. Deze toezichthouders willen goed bestuur in de zorg gaan handhaven. Daarvoor moet een nieuw wettelijk kader komen. Geen goed idee, vindt Klaas Meersma.
914

Blog: Minder marktwerking, meer regenbogen in de zorg

Dit jaar pleit minister Hugo de Jonge voor terugdringing van marktwerking vanwege het geringe effect op de kosten en kwaliteit van zorg. Hier volgt mijn bijdrage aan het debat over zin en onzin van marktwerking.
1479

Blog: Populisme bij de IGJ en NZa?

Joke de Vries (IGJ en Karina Raaijmakers (NZa) pleiten voor een wettelijke norm voor integere bedrijfsvoering. De toezichthouders nemen volgens Anouk Jagt standpunten in die zij niet kunnen stoelen op feiten of die zelfs onjuist zijn.
304

Blog: Medewerker zelf is hét instrument voor personeelswerving en -binding

Creëer een organisatie die vanuit waarden werkt, investeer altijd in de ontwikkeling van je medewerkers en maak ruimte voor zij-instromers. Zo geef je antwoord op de krapte in de arbeidsmarkt.
1142

Blog: Hugo, overweeg een andere probleemanalyse

Volgens VWS-minister Hugo de Jonge is de marktwerking in de zorg doorgeslagen en moet worden ingeperkt. Ivo Knotnerus geeft hem enkele adviezen hoe hij dat het beste kan aanpakken.
808

Blog: Overheid oorzaak dure medicijnen

Morele verontwaardiging helpt niet om de prijs van geneesmiddelen voor zeldzame ziekten omlaag te brengen, betere regels wel. Dat betogen Wim Groot en Henriëtte Maassen van den Brink.

Populair

Wat is eigen regie?
zorgvisie, zorg, blog, Suzanne Kruizinga, raad van bestuur WZA