Home Blogs

Laatste blogs

Verpleging en verzorging

Blog: ‘Beleidsmensen, zorg dat verzorgenden je als mens kennen’

Het besef dat verzorgenden IG en ander ‘Personeel in zorg moet meedoen aan beleidstafel’ groeit. Bestuurders, managers en beleidsmakers (hierna: beleidsmensen) hebben een belangrijke rol in dit veranderingsproces. Wat kunnen zij doen om verzorgenden meer en volwaardig te betrekken bij organisatievraagstukken? Het laatste deel van twee blogs.
Verpleging en verzorging

Blog: Verzorgenden zijn groot(s), die moet je willen horen

Het perspectief en de unieke kennis van verzorgenden IG – de grootste beroepsgroep in de langdurige zorg – moet erkend en gehoord worden, stellen Marieke van Wieringen, Henk Nies en Karin Kee. In twee blogs leggen zij uit waarom bestuurders, managers en beleidsmakers (hierna: beleidsmensen) dit zouden moeten willen stimuleren en hoe ze dat kunnen doen. Deel een van twee blogs.
Ziekenhuiszorg

Blog: Medisch specialist in loondienst; een verkeerde politieke emotie

Organisatieadviseur Boldewijn Noordveld vraagt zich af waarom de vraag over dienstverband van medisch specialisten telkens weer terugkomt. ‘Juist de MSB’s hebben bijgedragen aan een goede verdeling van de ‘macht‘ binnen ziekenhuizen.’
Financiën

Gereguleerde marktwerking is toekomstbestendig

Wie het stelsel wil veranderen, doet er verstandig aan niet botweg ‘de marktwerking af te schaffen’, maar om de balans in evenwicht te brengen. Martien Bouwmans en Guus Schrijvers pleiten voor regulering. ‘Want daarmee wordt marktwerking ingetoomd.’
Ziekenhuiszorg
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Analyse: Stank voor dank voor Bernhoven

Guus Schrijvers bestudeerde twee studies naar de verbeterprogramma’s in Bernhoven en in het Beatrixziekenhuis: het achtergronddocument van het Centraal Planbureau en een rapport van IQ Healthcare van Radboudumc. Ze zijn volgens hem grondig uitgevoerd, maar hebben drie zwakke punten.
Kwaliteit

Blog: Fout gegaan is niet fout gedaan

Deze blog komt voort uit een met onder meer zorgbestuurders Martin den Hartog en Fred Pijls over het leren van fouten in de zorg met Aristoteles als gids.
Kwaliteit

Blog: Focus op vertrouwen en veerkracht, in plaats van controle en…

De zorg kenmerkt zich door haar vele wetten, richtlijnen, procedures en protocollen. De coronapandemie toont dat de opgestelde matrixen (kans x impact) een schijnveiligheid creëren, schrijft Aline Poolen, bestuurder van ZorgAccent. Volgens haar moet er snel én breed in het zorgstelsel meer autonomie en zeggenschap komen voor zorgprofessionals.
Personeel

Blog: Zo behoudt u personeel, ook na corona

Emma Zwaveling, Simon Heesbeen en Francel Vos, adviseur bij Berenschot, geven adviezen om het werk, ook bij een eventuele tweede coronagolf, aantrekkelijk te houden voor zorgprofessionals.

Blog: Concurrentie is in de zorg een luxewoord

Door goede samenwerking is in het westelijk deel van West-Brabant centrale regie overbodig en de marktwerking vormt er geen belemmering voor goede zorg, schrijven bestuurders Bianka Mennema van het Bravis ziekenhuis, Conny Helder van tanteLouise en Jan Verbaal van Stichting Huisartsenposten West-Brabant. Zij voelen geen onderlinge concurrentie maar een goede band, die is verstevigd in de coronatijd.

Blog: Samen leren van corona

‘In de coronacrisis bleek hoe belangrijk het is om het gesprek te voeren over wat belangrijk is voor ‘het goede leven’, schrijven Henk Nies en Jan Kremer van de Kwaliteitsraad. Zij pleiten ervoor de positieve ervaringen die er óók zijn geweest te verankeren in de bestaande systemen.