Home Blogs

Laatste blogs

Kwaliteit

Uitbreiding Governancecode naar samenwerkingsverbanden schept rechtsonzekerheid

In de Governancecode Zorg 2022 zijn drie thema’s gewijzigd ten opzichte van de Code uit 2017: de governance van samenwerkingsverbanden, de zeggenschap van professionals en belangenverstrengeling. Bas van Schelven, advocaat gezondheidszorg, behandelt deze wijzigingen in de vorm van een drieluik. Vandaag deel 1: governance van samenwerkingsverbanden.
Personeel

Blog: Niet een knuppel in het hoenderhok, maar een krachtige coalitie…

Onlangs verscheen op Zorgvisie een artikel met Buurtzorg Nederland-bestuurder Jos de Blok die collega’s opriep om net als hij zorgpersoneel in een hogere schaal in te delen. Een dappere beweging, zo lijkt het op het eerste oog. Maar wat FNV Zorg en Welzijn betreft is het niet de goede weg, schrijft bestuurder Bert de Haas.
Tech

Blog: Samenwerking op het gebied van digitalisering is onvoldoende de norm

Digitalisering blijft in de zorg achter, stelt ’s Heeren Loo-bestuurder Ernst Klunder. ‘Om resultaten te realiseren is het van belang om de inzet van digitalisering en technologie als niet-concurrentieel te bestempelen en hier op collectief niveau binnen de sectoren (en wellicht zelfs erboven) mee aan de slag te gaan. Dit vraag lef en leiderschap van bestuurders van zorginstellingen, maar ook een duidelijke stimulering en facilitering vanuit zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en andere stakeholders.’
Kwaliteit

De tantaluskwelling van passende zorg

Het kabinet Rutte IV zet vol in op passende zorg. Zorg moet bewezen effectief zijn en gericht zijn op gezondheid, functioneren en kwaliteit van leven. Kosteneffectiviteit, nu vooral toegepast op medicijnen en behandelingen, zal uitgebreid worden naar langdurige zorg, jeugdzorg en de Wmo. Ook technologische innovaties en hulpmiddelen zullen de dans niet ontspringen. Bravo.
Leiderschap

Het regeerakkoord kan wel wat sturing en regie gebruiken

De voorstellen waarmee het regeerakkoord toewerkt naar ombuiging van de groeicurve van de zorgkosten, zijn ondermaats.
Tech

Blog: Beeldschermzorg heeft zichzelf dubbel en dwars bewezen

Tijdens de eerste coronagolf ontdekten zorgprofessionals de voordelen van videoconsulten. Zaak is nu om dat vast te houden. Een webcamconsult zou net zo normaal moeten worden als een fysiek consult, bepleit Milan Tjioe, dermatoloog in het Bravis ziekenhuis.
Personeel
Simon Heesbeen en Eveline Castelijns

Blog: Laat zorgprofessionals vooral zorg bieden

De afgelopen vijf jaar hebben zorgorganisaties massaal ingezet op het vergroten van de eigen regie en verantwoordelijkheid van zorgmedewerkers. Vaak horen wij van zorgorganisaties dat de beoogde effecten van deze werkwijze niet gerealiseerd zijn, schrijven Simon Heesbeen en Eveline Castelijns van Berenschot. ‘Sterker nog, regelmatig is er zelfs sprake van een averechts effect.’
Leiderschap
Bert van der Hoek

Het verhaal waar we op wachten

De vreugde over een coalitieakkoord sloeg snel om in vertwijfeling bij Trimbos-bestuurder Bert van der Hoek. het verbindende verhaal ontbreekt, terwijl de samenleving smacht naar een wenkend perspectief.
Zorgvisie redacteur Bart Kiers

De aftocht van de drie musketiers van VWS

Hebben de ‘drie musketiers van VWS' - Hugo de Jonge, Bruno Bruins en Paul Blokhuis - de verwachtingen kunnen waarmaken of is het een roemloze aftocht?
Tech

Nuts biedt infrastructuur voor netwerkzorg

Het samenwerkingsverband Nuts ontwikkelt een infrastructuur waarlangs de systemen van verschillende zorgaanbieders gegevens gemakkelijk, veilig en snel uitwisselen. Daarmee komt eOverdracht steeds dichterbij.