Home Blogs

Laatste blogs

Tech
Digitale infrastructuur

EHDS geeft digitalisering gezondheidsgegevens impuls

De Europese Commissie heeft de ‘Europese ruimte voor Gezondheidsgegevens’ (European Health Data Space – EHDS), inclusief conceptverordening, gepubliceerd. De EHDS-verordening biedt een kader voor het elektronisch gebruiken en delen van gezondheidsgegevens. Dat zal de patiënt eindelijk meer regie over zijn medische data geven, stellen de auteurs.
Ggz

Het verkeerde antwoord op de verkeerde vraag

Al ruim vijftig jaar zijn er zorgen over de stijgende zorgkosten en -vraag, waaronder die van de ggz. Het ontbreekt echter aan een samenhangende en diepgaande analyse van dit probleem, stellen Karin Lemmens, director bij KPMG Health, en psychiater Jeroen Terpstra. Om tot een effectieve oplossing te kunnen komen, is het op de juiste manier formuleren van het probleem een eerste essentiële stap.
Marti Paardekooper en Joyce Jacobs

Innovatie is ook: zorgen voor elkaar

Burgers kunnen samen met de zorgprofessionals zorgen voor oudere, kwetsbare mensen. Een pilot in Oudewater bewijst dat het kan. Het vraagt wel van zorgorganisaties om over eigen grenzen heen te kijken en veel meer in te zetten op samenwerking met lokale organisaties, welzijnsinstellingen, woningcorporaties.
Sociaal domein
Koffie drinken en praten

Zet wijkteams meer in op voorbereiden ouder worden

Om de zorg te ontlasten helpt het als wijkteams nog meer inzetten op het bevorderen van zelfredzaamheid, het voorbereiden op het ouder worden en het accepteren van de beperkingen die daarbij kunnen optreden.
Duurzaamheid

Passende en digitale zorg is pas écht duurzame zorg

De zorg werkt aan verduurzaming, voornamelijk door materialen te recyclen, gebouwen te voorzien van groene energie en door medicijnresten op te vangen. Maar in het duurzaamheidsbeleid ontbreekt vaak passende en digitale zorg, stelt Walter Kien, director healthcare bij IG&H.
Tech
Jan Christiaan Huijsman

Column: Transformatie begint bij een sterke basis

De echte opschaling van duurzame digitale zorg moet nu op gang komen. Daar is iedereen het inmiddels over eens. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het gaat om een reeks van paradigmaveranderingen. Hoe pak je dat aan?
Ziekenhuiszorg

De indicatie voor loondienst: een onnodige behandeling?

De druk op vrijgevestigd specialisten om in loondienst te gaan is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Onderzoeker Rachel Gifford, hoogleraar Taco van der Vaart en hoogleraar Huib Cense missen wetenschappelijke evidentie.
Ziekenhuiszorg

Blog: Patstelling bij discussie over toekomst SEH’s vraagt om nieuwe aanpak

Mede als uitvloeisel van de Houtskoolschets Acute Zorg wordt in Nederland momenteel volop gediscussieerd over een mogelijke reductie van het aantal SEH’s. Onduidelijkheid over de precieze voor- en nadelen, tegengestelde belangen en gevoelige afwegingen hebben echter geleid tot een patstelling. Om tot een doorbraak te komen is een nieuwe aanpak nodig, zo concluderen Nanne van Velzen, Richard Janssen en Marco Varkevisser op basis van recent onderzoek.
Ziekenhuiszorg

Column Douwe Biesma: Bij concentratie van zorg komt veel kijken

Het nieuwe kabinet gaat werk maken van concentratie van zorg. Concentratie zou leiden tot meer doelmatigheid, lagere kosten en betere uitkomsten.
Eerstelijnszorg
Martien Bouwmans

Huisartsenzorg kan ook anders

Is de huidige organisatie van huisartsenzorg wel toekomstbestendig? In een drieluik gaat Martien Bouwmans, auteur van het boek Het zorgstelsel ontrafeld, in op de positie van en verwachtingen ten aanzien van de huisarts. De bekostiging en organisatie van de huisartsenzorg staan centraal in dit derde deel.