Home Blogs

Laatste blogs

Preventie

Opinie: Afschaffen of halveren eigen risico bevordert bestaanszekerheid juist niet

De nieuwe coalitie heeft besloten het eigen risico meer dan te halveren. Dit wordt gebracht als een investering in bestaanszekerheid, terwijl het die juist aan kan tasten. Politici die bestaanszekerheid willen borgen, investeren in waardegedreven zorg.

Opinie: Belast mantelzorgers niet met stapels papierwerk

Regelkolder noemen wij het bij MantelzorgNL, de vier uur per week die mantelzorgers noodgedwongen vullen met stapels formulieren en organisaties die langs elkaar heen werken. Tijd die ten koste gaat van de zorg voor hun naaste. Houd in gedachten dat vier uur per week een halve werkdag is. Of misschien denkt u wel: een beetje administratie hoort er nu eenmaal bij. Dat is in alle beroepen zo.
Gehandicaptenzorg
Saskia Baas, bestuursvoorzitter Philadelphia

Opinie: Zorg, open de deuren voor mensen met een beperking

Nu de Tweede Kamer de motie heeft aangenomen om de brancheopleidingen voor mensen met een beperking te financieren, moeten zorgorganisaties meer dan voorheen hun deuren voor hen opengooien. Dat bepleit Saskia Baas, bestuursvoorzitter van Philadelphia Zorg. Want voor veel bedrijven en organisaties, juist ook in de zorg, is het flink zoeken naar personeel terwijl er een enorm arbeidspotentieel is onder mensen met een beperking.
Kwaliteit

Opinie: Vijf jaar zorgcoördinatie: van potjes en pilots naar structurele invulling

Vijf jaar geleden werden binnen de acute zorg de eerste stappen gezet richting zorgcoördinatie. Hoe kan het helpen om de grote vraagstukken van de acute zorg op te lossen? Managing director healthcare Bas Leerink en manager healthcare Maren Schaatsbergen van IG&H delen inzichten in hoe zorgcoördinatie zich ontwikkelde en tegelijkertijd een containerbegrip bleef, en waarom dat laatste juist heel positief is.
Financiën

Opinie: Samen verantwoordelijk voor het totale budget

De zogenaamde monodisciplinaire bekostiging voedt de prikkel om omzet te behouden of uit te breiden. Het verhoogt schotten tussen betrokken zorgverleners en is zo een rem om samen het belang van de gemeenschappelijke patiënt te dienen. Hoe stimuleer je zorgverleners zodanig dat ze het patiëntenbelang dienen? Bas Nij Bijvank, gynaecoloog-perinatoloog en bestuurder geboortezorg en Matthijs Nijenhuis, AIOS obstetrie en gynaecologie, zochten het uit.
Kwaliteit

Opinie: Zorgverleners registreren zich dol zonder doel

Jan-Willem Weenink, universitair hoofddocent aan Erasmus School of Health Policy & Management, reageert op het advies van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving ‘Is dit wel verantwoord? Hij doet een oproep aan zorgverleners en ziekenhuizen: wees niet te afwachtend bij het anders verantwoorden van kwaliteit en veiligheid.
Margret Kortooms

Opinie: Geld mag geen reden zijn de zorg te verlaten

Het is nooit saai, iedere dag is anders en tegenstrijdige emoties liggen dicht bij elkaar: de zorg. Margret Kortooms-Visser, ziekenhuisverpleegkundige in loondienst en zzp’er in de palliatieve zorg, vindt haar beroep het mooiste beroep. Ondanks de hoge werkdruk en veranderingen die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden.
Passende zorg
Jet Bussemaker Foto Paul Tolenaar

Opinie: Goed samenleven betekent de maatschappelijke binding versterken

De burger moet meer betrokken worden bij beleid om goed samen te leven en voor elkaar te zorgen. Er zijn al diverse initiatieven die de maatschappelijke binding versterken én domeinoverstijgende samenwerking – nodig voor complexe hulpvragen – mogelijk maken. Helaas lopen deze initiatieven nu nog vaak aan tegen financiële schotten, belemmerende regels, risicomijdende bestuurders en onzinnige verantwoordingsplichten. Dat moet én kan anders.
Leiderschap

Opinie: De oplossing ligt voor het grijpen, achter gewapend glas

Soms lijkt het alsof niemand de bureaucratie in de zorg écht wil terugdringen. Annemiek van der Laan, directeur van het Informatie Knooppunt Zorgfraude, ziet dat partijen graag willen, maar in de uitvoering vaak onvoldoende bij machte zijn om integrale verantwoordelijkheid te nemen.
Dure geneesmiddelen

Opinie: De overheid subsidieert winsten van farmaceuten en de patiënt heeft het nakijken

Niet de patiënt, maar de geldbuidel van bedrijven staat bij medicijnontwikkeling op de eerste plek. De overheid investeert publiek geld in geneesmiddelenonderzoek, zonder garantie dat patiënten toegang krijgen tot het eindproduct. Dat moet en kan anders, stellen Mariëlle Bemelmans en Kai Figueras de Vries.
Nieuwsbrief Abonneren