Home Blogs

Laatste blogs

Ziekenhuiszorg

Column Douwe Biesma: Omgaan met schaarste

Omgaan met schaarste, vooral het tekort aan specialistische verpleegkundigen, wordt een van de grootste uitdagingen voor de ziekenhuiszorg. Dat schrijft Douwe Biesma in zijn column in de komende Zorgvisie magazine. 
Ziekenhuiszorg

Blog: Regionaal netwerk is een noodzakelijke oplossing voor acute zorg

Het nieuwe kabinet beraadt zich op de toekomst van de acute zorg. In Noord-Oost Brabant en Noord-Limburg wordt acute zorg georganiseerd door het regionale netwerk MooiMaasvallei. Dit is de manier om de beschikbaarheid van goede en betaalbare acute zorg dichtbij de patiënt te organiseren, aldus ziekenhuisbestuurder Pauline Terwijn van Pantein, huisarts Garmt Postma van Syntein en traumachirurg Lodewijk Poelhekke van het Maasziekenhuis Pantein.
Tech
Jan Christiaan Huijsman

Blog: Volgende fase zorg op afstand noopt ziekenhuizen tot keuzes

Is het verstandig en haalbaar voor ieder ziekenhuis om zelf zorg op afstand met telemonitoring op te zetten en te gaan exploiteren? Jan-Christiaan Huijsman denkt van niet en schetst verschillende opties.
Financiën

Blog: Een sigaar van 3 miljoen

De toezegging van 675 miljoen euro voor de sector is een mooi gebaar. Maar daarvoor is het wel absoluut noodzakelijk om de overheidsbijdrage in de arbeidskosten (OVA) voor 2021 op het oorspronkelijke niveau te houden, benadrukt Jeroen Lambriks, bestuurder van Amstelring.

Blog: Als manager moeten we het goede voorbeeld geven

Frederique van der Marel, afdelingsmanager bedrijfsvoering bij de afdeling Genetica van UMC Utrecht volgde samen met haar MT de training Mentaal fit voor leidinggevenden bij de Helen Dowling Academie (HDA). Met trainer Ruth Keuning blikt ze terug én kijkt ze vooruit. Frederique: “Je moet durven vitaliteit op één te zetten. Ik zag medewerkers die totaal niet goed voor zichzelf zorgden, maar hoe deden we dat als leidinggevenden? Geven we zelf eigenlijk wel het goede voorbeeld?”
Tech
Eddy van de Werken, voorzitter OIZ

Blog: We moeten blijven zoeken naar een echte game changer

Eddy van de Werken raakte geïnspireerd door initiatieven die een beeld schetsen van zorgverlening in de toekomst. Er zullen slimme keuzes gemaakt moeten worden om de zorg beter, toegankelijk en betaalbaar te houden.
Sociaal domein
Gesprek tussen psycholoog en kind

Alles of niets in toekomstscenario effectieve kind- en gezinsbescherming

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) pleit in haar onlangs verschenen advies over het Toekomstscenario voor een betere rechtspositie en rechtsbescherming van kinderen en ouders. Silvana Bos en John Hersbach van Jeugdbescherming Regio Amsterdam betwijfelen of de focus op rechtsbescherming kwetsbare kinderen veiligheid biedt.
Personeel

Blog: ‘Juist degenen die nooit piepen, lopen het grootste risico’

Camilla Basart, als beleidsadviseur lid van het dagelijks bestuur van Oncomid, verbaast zich hoe snel stress weer oplaait na de vakantie. Ze pleit ervoor vitaliteit een vast onderdeel te maken van scholing én bedrijfscultuur in de zorg: de uitval is enorm en ook die zorgmedewerkers die je nooit hoort, lopen risico. Juist die!
Kwaliteit

Column: Veilig klokken luiden

Binnenkort vergadert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders. Voor zorginstellingen met meer dan vijftig werknemers kan dit voorstel verstrekkende gevolgen hebben. Corine Vernooij zet de belangrijkste veranderingen uiteen.
Leiderschap

We moeten leren omgaan met minder

De roep om extra geld, extra personeel en extra hersteltijd klinkt  overal in de zorg. Maar meer personeel, meer geld en meer tijd is er niet en zal er ook niet komen. In plaats van te roepen om meer, moeten we leren omgaan met minder.