Home Blogs

Blogs

753

Blog: Een beter instrument voor kostenbeheersing dan schaalbeleid

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben meer invloed op de schaalgrootte in de ziekenhuiszorg dan het overheidsbeleid. Dat zou zich dan ook moeten richten op de toegankelijkheid van deze ontwikkelingen voor iedereen. Dat heeft waarschijnlijk meer effect op de kostenbeheersing dan schaalbeleid.
1142

Blog: Zet ’m op Menzis

Het plan van Menzis om de behandeling van depressie te vergoeden op basis van de uitkomsten, heeft de tongen losgemaakt. Michiel Verkoulen plaatst het plan in perspectief.
1492

Nulgroei anders ingevuld: meer met hetzelfde

Vijf wegen naar 'more with the same'-beleid om meer patiëntenzorg te kunnen bieden met dezelfde middelen.
563

Blog: Tijdige en begrensde behandeling biedt soelaas in ggz

Psychiater en ex-bestuurder Tom Kuipers betoogt dat de oplossing voor de lange wachttijden in de ggz niet ligt in een oekaze om ‘zo kort als mogelijk’ te behandelen. Een pleidooi voor tijdig behandelen en een contract tussen behandelaar en patiënt waarin haalbare doelen zijn vastgelegd.
674

Blog: Prijsconcurrentie tussen ziekenhuizen bestaat niet

Ziekenhuizen onderhandelen momenteel over de zorginkoop binnen het hoofdlijnenakkoord waarin nulgroei voor de totale omzet is afgesproken. Dbc-tarieven als instrument voor kostenbeheersing komen daarbij niet meer aan de orde. Dat blijkt uit eerder onderzoek.
208

Blog: Kijk om u heen

Guus Schrijvers roept zorgprofessionals op buiten de sector te kijken naar innovaties. De files en de OV-chipkaart kunnen prima dienen als voorbeelden voor de zorg.
705

Blog: Samenwerking is de oplossing voor Slotervaart

Het Slotervaart ziekenhuis in Amsterdam-West is negatief in het nieuws. Hier enkele mogelijke oorzaken van de problemen.
696

Blog: Geef wijkverpleegkundigen ruimte voor brede blik

Als we niet uitkijken wordt de wijkverpleegkundige weer de medische ‘specialist’ die vooral zorg levert, maar niet de verbinding maakt naar het sociaal domein. Daarvoor waarschuwt Barbara de Groen, adviseur bij Vilans.
687

Blog: De zorg na de AVG

Dankzij de AVG is iedereen ervan doordrongen dat digitale privacy de hoogste prioriteit verdient en dat wet- en regelgeving mee moeten groeien met de ontwikkelsnelheid van nieuwe technologie. Daarvoor moeten nu wel snel vervolgstappen worden gezet, betoogt Yvette van Gemerden, privacy expert bij PwC.

Populair

Wat is eigen regie?
Suzanne Kruizinga, raad van bestuur WZA