Home Blogs

Blogs

57

Blog: Overheid oorzaak dure medicijnen

Morele verontwaardiging helpt niet om de prijs van geneesmiddelen voor zeldzame ziekten omlaag te brengen, betere regels wel. Dat betogen Wim Groot en Henriëtte Maassen van den Brink.
959

Blog: Maak geen taboe van winst in de zorg

Het belang van de patiënt is niet gediend met een algeheel verbod op winstuitkering door ziekenhuizen, betoogt Marco Varkevisser.
1050

Blog: Help ons van die paarse krokodillen af

Hoe komen we van de paarse krokodillen af? Met die vraag opende ZN-directeur Petra van Holst vandaag haar bijdrage aan het Zorgvisie-congres ‘Grip op regeldruk’. Want ook zij wil – als ZN-directeur én moeder – minder bureaucratie, legt ze hier uit.
540

Blog: Veel verschuiving ziekenhuiszorg in 2017

Guus Schrijvers biedt wat 'food for thoughts' afkomstig uit het rapport 'Kostenontwikkeling ziekenhuiszorg 2017' van de stichting DHD.
444

Blog: Regelgeving hindert optimale personeelsinzet in 24-uurszorg

Dankzij technologie is de nachtzorg, vast onderdeel van de gehandicaptenzorg, een stuk rustiger geworden. Om daarvan optimaal te profiteren overdag, moet ruimte worden gemaakt in de regelgeving.
1442

Blog: Samenwerking tussen ziekenhuizen in de regio wordt hét thema van 2019

SAZ-voorzitter Bert Kleinlugtenbeld onderschrijft de ontwikkeling om hoogcomplexe zorg verder te concentreren, maar de tachtig procent algemene ziekenhuiszorg moet in regionale ziekenhuizen blijven.
459

Blog: Regiomaatschappen: ja graag

Op het Jaarcongres van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging sprak Guus Schrijvers de hoop uit dat in Nederland een regiomaatschap van orthopeden zou opstaan die de Finse Coxa kliniek zou evenaren. Hier licht hij zijn pleidooi toe.
1118

Blog: NZa te ambitieus in toezicht op goed bestuur

Een mandaat voor de NZa om de Governancecode Zorg te betrekken in het toezicht? De ambitie van de NZa om toezicht te houden op goed bestuur reikt te ver, betoogt advocate Maartje de Jong.
1143

Blog: Ziekenhuis moet slapend dienstverband opzeggen

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg heeft geoordeeld dat een werkgever verplicht is de arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer op te zeggen. Het is volgens het Scheidsgerecht in strijd met goed werkgeverschap om het dienstverband slapende te houden om zodoende de betaling van de transitievergoeding te ontlopen.
258

Blog: Bewijsmateriaal op orde

Houdt uw instelling zich aan de privacywetgeving, de AVG? En zo ja, hoe weet u dat eigenlijk?

Populair

Wat is eigen regie?
zorgvisie, zorg, blog, Suzanne Kruizinga, raad van bestuur WZA