Home Blogs

Blogs

306

Blog: Preventieakkoord had zoveel beter gekund

Het Nationaal Preventieakkoord is te beperkt. De overheid moet verder kijken dan de opvoeding van de jeugd, betoogt Jeroen van den Oever. Want de ouderen dragen verreweg het meeste zorgleed. En veel daarvan is te voorkomen.
356

Blog: RIVM kritisch over preventieakkoord: wie volgt?

Guus Schrijvers is benieuwd naar de standpunten van de KNMG, Patiëntenfederatie en linkse partijen over het Nationaal Preventieakkoord. Hij hoopt dat ze zich assertief opstellen.
3128

Blog: Reguliere zorg moet burgerinitiatieven omarmen

Zorgaanbieders moeten samen optrekken met burgers om de herinrichting van het zorglandschap te laten slagen, vindt Suzanne Kruizinga.
395

Blog: ROAZ staat voor ‘redt onze acute zorg’

Voor de Regionale Overleggen Acute Zorgketen ziet Guus Schrijvers een belangrijke rol om de problemen in de acute zorg op te lossen. Dat vraagt wel twee veranderingen in regelgeving.
422

Blog: Cliënt krijgt geen stem in onderzoekscommissies

Onlangs hebben minister de Jonge van VWS en minister Engelshoven van OC&W ieder een commissie ingesteld met een belangrijke opdracht. Helaas ontbreken in beide commissies de burgers om wie het gaat. Hoezo cliënt centraal?
220

Blog: Overheidsbemoeienis met acute zorg verbetert volksgezondheid

Nadere kwaliteitswetgeving is nodig om te zorgen dat acute zorg op de juiste plaats, op het juiste tijdstip en door de juiste professional wordt verleend.
396

Blog: Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans: de gevolgen

Er zijn weer grote wijzigingen aangekondigd in het arbeidsrecht. Wat betekenen die voor de zorgwerkgever? Advocaat Steven Sterk zet ze op een rij.
1805

Blog: Minister luistert naar ondeugdelijke argumenten zorgverzekeraars

De lobby van de zorgverzekeraars heeft succes: minister de Jonge dreigt met een lagere vergoeding voor ongecontracteerde zorgverleners. Maar de argumenten van zorgverzekeraars en daarmee van de minister deugen niet.
2879

Blog: Leiding is aan zet bij hoge werkdruk

Het zal u niet verbazen dat uit onderzoek blijkt dat 80 procent van de medewerkers uit verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg ervaren dat de werkdruk stijgt. Deze stijging wordt mede veroorzaakt door de vele vacatures binnen de sector zorg en welzijn: ruim 30.000 in het eerste kwartaal van...

Populair

Wat is eigen regie?
Suzanne Kruizinga, raad van bestuur WZA