Home Blogs

Laatste blogs

Leiderschap
Sterre ten Houte de Lange

Blog: ‘Uitstel is goed’

Pas als de IC’s bijna vol liggen en planbare zorg afgeschaald is, dringt het tot kabinet door dat er iets gedaan moet worden aan de verspreiding van het coronavirus. Dat is nu anderhalf jaar lang het patroon. Waar gaat het mis?
Tech

Blog: Datagericht werken helpt Wmo-uitgaven beteugelen

Data kan een belangrijke bijdrage leveren aan de vroegsignalering in het sociaal domein. Hoe eerder problemen worden gesignaleerd, hoe sneller en beter mensen geholpen kunnen worden. Hiermee wordt voorkomen dat veel mensen een beroep moeten doen op de Wmo-gelden en gemeenten voor grote uitgaven komen te staan.
Leiderschap

De Wtza en de magische grens van tien

De Wet toetreding zorgaanbieders treedt samen met het Uitvoeringsbesluit WTZa, de Uitvoeringsregeling WTZa en de Aanpassingswet WTZa op 1 januari 2022 in werking. Sanne Koster, advocaat Ondernemingsrecht in de Gezondheidszorg bij PlasBossinade Advocaten, beschrijft wie er onder de ‘tien zorgverleners’ vallen.
Verpleging en verzorging

Duale Aansturing zorgt in wijkverpleging voor tevreden personeel en minder verzuim

Thuiszorgaanbieders worden geconfronteerd met een tekort aan wijkverpleegkundigen en hoog verzuim en verloop. Om de juiste zorg te kunnen blijven leveren zijn fundamentele wijzigingen nodig, zowel qua inhoud van het verpleegkundig handelen als qua organisatie van zorg. Bij Thuiszorg West-Brabant (TWB) staat de wijkverpleegkundige aan het roer. Werknemers zijn tevredener met het werk, verzuim en verloop zijn duidelijk gereduceerd en de doelmatigheid is toegenomen.
Duurzaamheid

Eigen bijdragen als medicijn voor onze zieke zorgsector

De eigen betalingen aan zorgpremies zijn grotendeels niet proportioneel, bevorderen de eigen verantwoordelijkheid voor onze gezondheid niet en remmen evenmin de (groei van) de zorgconsumptie. Hoe zit dat met ons eigen risico vergeleken met de eigen bijdragen in België?

Weg van de gebaande paden

In het tweede corona-jaar gaat de zorgsector steeds meer buiten de gebaande paden op zoek naar oplossingen. De geesten lijken rijp, niet alleen voor creatiever oplossingen, maar ook voor ook hardere keuzes, schrijft Samira Ahli in haar redactioneel commentaar in Zorgvisie magazine.
Leiderschap

Vier versnellers voor effectieve samenwerking in de regio

Sinds maart 2020 staat het land grotendeels in crisismodus vanwege de ene na de andere coronagolf. De crisis is echter ook een accelerator gebleken voor versterkte regionale samenwerking, onder meer voor de ouderenzorg – een van de zwaarst getroffen sectoren. In oktober 2021 hield Berenschot rondetafelgesprekken met tien bestuurders in de ouderenzorg over dit onderwerp. We kwamen tot vier versnellers voor effectieve samenwerking in de regio, die bestuurders willen vasthouden.
Financiën

Onze zorgsector is ziek, maar dat deert de hogere inkomens nauwelijks

Om de zorgconsumptie te beperken en de stijging van de zorgkosten af te remmen, zou ook eens gekeken moeten worden naar een andere organisatie van de private betalingen, stelt onderzoeker, docent en publicist Hein Vrolijk. Dit om de verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid bij burgers te stimuleren.
Tech

Hoe zorgorganisaties digitale vertraging kunnen voorkomen

In 2020 al zei bijna een derde van de IT-managers in de zorg dat hun systemen de hoeveelheid data die ze genereren niet konden verwerken. David van den Berg van Aruba Networks waarschuwt dat de hele sector met digitale vertraging te maken krijgt als efficiënt beheer van die gegevens uitblijft.
Preventie

Verzekeraars: kom op met een ‘groene’ zorgverzekering

Als consument kun je wél kiezen voor groene stroom of een groene bank, maar niet voor een groene zorgverzekeraar. Bas Maier en Marieke van Veelen roepen zorgverzekeraars op werk te maken van een duurzame zorgsector.