Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Actieplan moet grote druk op de ambulancezorg het hoofd bieden

Redacteur Zorgvisie
De vraag naar ambulancezorg is de afgelopen jaren fors toegenomen. Tegelijkertijd kampt de gezondheidszorg met personeelskrapte. Om de ambulancezorg efficiënter te maken, hebben het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en Ambulancezorg Nederland een actieplan ondertekend. De kern van het actieplan ambulancezorg is optimalisatie en samenwerking.
ambulance acute zorg seh
ANP/Lex van Lieshout

Het actieplan biedt concrete verbeteringen voor de acute zorg, waardoor patiënten ook in de toekomst op tijdige en goede zorg kunnen rekenen’, aldus AZN-voorzitter Noten, minister Bruins en ZN-voorzitter Rouvoet.

Optimale inzet

Optimale inzet van ambulancezorg is een doelstelling van het actieplan. De sleutel voor optimalisatie ligt in goede triage. Het gebruik van digitale triagesystemen op de meldkamer ambulancezorg lijkt een van de redenen te zijn voor de toename van het aantal spoedinzetten. AZN doet daarom onderzoek naar de rol van triagesystemen om hier nog meer inzicht in te krijgen. Tevens wordt onderzocht in hoeverre er mogelijk sprake is van onnodige ondertriage of overtriage. ‘We gaan nog beter kijken welke zorg de patiënt nodig heeft, met welke urgentie en door welke zorgverlener. Een ambulance is namelijk niet altijd het beste antwoord op een acute zorgvraag. We maken daarom goede afspraken met onze zorgpartners, zodat we de zorgvraag van de patiënt gezamenlijk beter kunnen organiseren en coördineren. Dit alles met het doel dat de patiënt de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, op het juiste moment, op de juiste plek krijgt’, aldus AZN-voorzitter Noten.

Samenwerking

Een ander belangrijk peerpunt uit het actieplan is samenwerking en informatiedeling tussen zorgaanbieders in de acute zorg. Door goede afspraken te maken met SEH’s, huisartsenposten, de acute ggz en de wijkverpleging kunnen de prestaties van de ambulancezorg verbeteren. Tevens kan een betere samenwerking leiden tot een verbeterde organisatie van de acute zorg op regionaal niveau. ZN-voorzitter Rouvoet: ‘Door de vergrijzing blijft de vraag naar ambulancezorg naar verwachting groot. Tijdige en goede ambulancezorg vormt een cruciale schakel in de zorgketen. Dit actieplan biedt ons handvatten om hierop in te spelen, zodat zorgverzekeraars en ambulancezorg samen kunnen werken aan voldoende ambulancezorg van goede kwaliteit.’

Kwaliteitskader

In het actieplan staat dat de ambulancezorg tevens moet beschikken over een objectief en meetbaar kwaliteitskader. Dit kader beschrijft wat goede ambulancezorg is en levert zo een bijdrage aan het borgen en verbeteren van de kwaliteit van de ambulancezorg. Ten slotte levert het kader aanknopingspunten op voor de verbetering binnen de acute zorgketen. Op basis van de uitgangspunten van goede zorg ontwikkelt AZN een objectief meetbaar kwaliteitskader. Minister Bruins: ‘Ik vind een kwalitatief goede en efficiëntere inzet van spoedeisende en planbare ambulancezorg erg belangrijk. Bekwame en goed toegeruste ambulancezorgmedewerkers zorgen elke dag weer voor snelle en levensreddende zorg. Ook hier geldt: ik wil de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener en zéker op het juiste moment. Alleen een ambulance waar het echt moet, andere zorg waar het kan.’

Arbeidsmarkt

Het arbeidsmarktprobleem is een belangrijke uitdaging. Een belangrijk punt uit het actieplan is daarom het zorgdragen voor voldoende ambulancezorgprofessionals om aan de stijgende en complexer wordende zorgvraag te kunnen voldoen. Alle betrokken partijen nemen hun verantwoording op dit thema. Zo neemt het Capaciteitsorgaan de functie van ambulanceverpleegkundige vanaf 2019 op in de capaciteitsraming, zodat regio’s betere afspraken kunnen maken met ziekenhuizen over het aantal mensen dat moet worden opgeleid. Een ander punt is dat AZN aansluit bij het project van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) rondom modulair onderwijs en een eventuele brede opleiding acute zorg. AZN, VWS en ZN willen huidige en toekomstige zorgverleners in de ambulancesector een duurzaam en aantrekkelijk beroepsperspectief bieden. Het gezamenlijke actieplan biedt hiervoor goede handvatten.

Randvoorwaarden

Naast bovenstaande punten is het noodzakelijk dat de randvoorwaarden op orde zijn. Hierbij is het van belang dat er gelijke uitgangspunten worden gecreëerd om de vereiste prestaties te kunnen halen. Zo gaat onder meer de NZa samen met de AZN en de ZN de ervaren knelpunten in de bekostiging van de meldkamer ambulancezorg in beeld brengen. Tevens zal de NZa vanaf 2019 zorgen voor meer flexibiliteit in de bekostiging van de ambulancezorg, ten behoeve van innovatie, kwaliteit en beschikbaarheid.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.