Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties6

Commissie-Baarsma zet in op voorkomen strafkorting

Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg.
De commissie-Baarsma adviseert de spelregels voor het begroten en contracteren van medisch-specialistische zorg te veranderen om overschrijdingen te voorkomen. Dat is beter dan achteraf korten.
Commissie-Baarsma zet in op voorkomen strafkorting

De commissie onder leiding van Barbara Baarsma, hoogleraar marktwerking en mededinging, heeft in opdracht van minister Edith Schippers van VWS gezocht naar alternatieven voor een generieke strafkorting in het geval ziekenhuizen meer geld uitgeven dan de overheid heeft begroot in het budgettair kader zorg (BKZ). Het nadeel van een generieke korting – officieel macrobeheersinstrument – is dat die ook de ziekenhuizen straft die zich netjes houden aan de afgesproken omzetbeperkingen. De korting straft goed gedrag af en prikkelt ziekenhuizen juist tot het leveren van extra zorg om een buffer op te bouwen om een eventuele strafkorting op te vangen. Daarom pleiten ziekenhuizen en verzekeraars voor een zogeheten ‘gedifferentieerde korting’ die uitgaat van het principe de ‘vervuiler betaalt’. Maar Baarsma ziet daar geen heil in. ‘Het ontwikkelen daarvan is zo complex en duur dat je je kunt afvragen of de baten opwegen tegen de kosten.’

Baarsma: zorguitgaven objectief ramen

De commissie zet daarom in op het veranderen van de spelregels voor het begroten en contracteren van medisch-specialistische zorg in ziekenhuizen en curatieve ggz. Het doel daarvan is de uitgaven veel beter dan nu te beheersen en zo een korting achteraf te voorkomen. In de eerste plaats moet een onafhankelijke partij een objectieve raming maken van de te verwachten zorguitgaven. Tot nu toe heeft het Centraal Planbureau dat gedaan, maar die ramingen bleken altijd te laag. Intern heeft het ministerie van VWS bij het opstellen van het BKZ altijd hogere groeicijfers gehanteerd, volgens een onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

Betrouwbaar BKZ

Op basis van deze onafhankelijke raming moeten coalitiepartijen in het regeerakkoord het BKZ vaststellen. Als het BKZ krapper is dan deze raming, moeten ze aangeven hoe ze uitgaven denken te verlagen. Te denken valt aan het beperken van het verzekerd pakket of het verhogen van eigen betalingen. De commissie ziet geen rol voor vooraf ingeboekte efficiencywinsten, omdat de realisatie daarvan te onzeker is. Het is aan de ministerraad om vervolgens per jaar te bepalen wat de budgettaire ruimte is voor medisch-specialistische zorg in ziekenhuizen en de ggz. Dat bedrag moet worden verdeeld onder zorgverzekeraars op basis van het risicovereveningssysteem. Dat systeem compenseert verzekeraars die veel verzekerden hebben met in verhouding hoge ziektekosten. Zo wordt voorkomen dat verzekeraars dure klanten weren.

Overschrijding is risico verzekeraar

Zorgverzekeraars krijgen een hoofdrol bij het voorkomen van overschrijdingen door scherp zorg in te kopen. Als zij die rol niet waarmaken, kan de overheid het BKZ verhogen of via een wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) verbieden dat verzekeraars meer basiszorg inkopen dan het hun toegewezen budget. Overschrijdingen zijn dan voor rekening van de verzekeraar. Die kan de nominale premie verhogen, positieve beleggingsresultaten inzetten, beheerskosten beperken of interen op reserves.

Eerder onderhandelen

De commissie adviseert het sluiten van omzetcontracten tussen verzekeraars en zorgaanbieders wettelijk te verplichten in de Wmg. Dat is de enige manier waarop verzekeraars de uitgaven vooraf kunnen beheersen. De contractonderhandelingen moeten veel eerder dan nu worden afgerond. Uiterlijk half november moeten verzekeraars aan hun verzekerden duidelijk maken welke zorgaanbieders zij voor het komende jaar hebben gecontracteerd. Niet-gecontracteerde zorg wordt niet vergoed. Dat geldt ook voor zorg in het buitenland, met uitzondering van acute zorg.

Bouw overgangsregelingen af

De commissie waarschuwt dat de kans op overschrijdingen het grootst is in de overgangsfase naar volledige prestatiebekostiging. Dat komt door perverse prikkels in de overgangsregelingen die zijn afgesproken met ziekenhuizen, medisch specialisten en verzekeraars. Die moeten ‘zo snel als verantwoord is’ worden afgeschaft. Het gaat om het zogeheten transitiebedragmodel, de kostencompensaties achteraf en het beheersmodel medisch specialisten. (Zorgvisie – Bart Kiers)

Lees meer:

Barbara Baarsma onderzoekt macrobeheersinstrument

Permanente strafkorting dreigt voor cure

‘Compexe zorg wordt onrendabel’

6 REACTIES

  1. Lees alle reacties
  2. Bureaucratie en marktbetutteling lijkt kennelijk het devies, terwijl de oplossingen liggen in meer marktwerking, vooral het beperken van het basispakket tot hoogstnoodzakelijke zorg tegen gelijktijdige verruiming van de aanvullend verzekerde zorg en/of compartiment niet verzekerde zorg(verlaagt de collectieve lastendruk en daarmee de noodzaak tot overheidsbemoeienis). Eerder contracteren is een goede zaak. Echter een omzetcontract miskent de bedrijfseconomische relevantie van de onderliggende kost-/verkoopprijs. Dat geeft hele rare effecten, zo laat de huidige praktijk zien. Laat de echte markt zijn werk doen met zo min mogelijk overheid en zo min mogelijk “bedachte” kunstgrepen met onvoorzienbare neveneffecten.

  3. Wat een naïviteit. Intertijd spraken de zorgaanbieders over de zogenaamde zorgkloof. Het CPB is daarna precies gaan ramen volgens de methode die de zorgaanbieders gebruikten om de zorgkloof te berekenen. Vervolgens werden die ramingen door de aanbieders ruimschoots overschreden. Wat Baarsma hier voorstelt is accepteren dat meer wordt uitgegeven dan strikt noodzakelijk is en die rekening doorschuiven naar de verzekerden, en jammer voor diegenen die dat niet kunnen betalen. Dat marktwerking de kosten heeft opgedreven komt bij Baarsma natuurlijk niet op. Past niet in haar ideologische werkelijkheid.

  4. Weinig nieuwe perspectieven van de commissie. Al onder Simons, die begon met achteraf corrigeren van overschrijdingen (met een vertraging van 2 jaar)zijn vergelijkbare aanbevelingen vanuit de ziekenhuizen gedaan. Maar ze zijn onwelgevallig gebleken. Dus ook deze adviezen zullen in de la verdwijnen.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.