Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Inspectie krijgt versterking om pgb-fraude op te sporen

In februari 2015 begon ik als redacteur bij Skipr. Zorgvisie was toen nog de grote concurrent. Inmiddels maken we al enige jaren met één redactie deze twee toptitels. Nog altijd schrijf ik met veel interesse over de organisatie van de Nederlandse gezondheidszorg, van vastgoed en finance tot de belangen van patiënten en zorgmedewerkers. Sinds april 2021 ben ik adjunct-hoofdredacteur van Skipr en Zorgvisie.
Om de fraude met persoonsgebonden budgetten aan te pakken, wordt de opsporingscapaciteit bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) flink uitgebreid. De inspectie krijgt er 20 fte aan personeel bij, schrijft minister De Jonge in een reactie op vragen uit de Tweede Kamer.
Rapportage signalen zorgfraude 2017
Onderzoekers hebben in opdracht van VNG gekeken naar de aard van zorgfraude binnen de Wmo 2015 en Jeugdhulp.

De VVD-Kamerleden Sophie Hermans  en Leendert de Lange vroegen de minister om een reactie op recente berichtgeving over fraude met pgb’s. Onder meer het Dagblad van het Noorden meldde dat zorgfraude in de noordelijke provincies in opmars is. Daarbij zou misbruik worden gemaakt van kwetsbare patiënten, zoals mensen met een beperking of psychiatrische aandoening.

Rechtmatigheidscontroles

De minister erkent in zijn brief dat er een toename van fraudesignalen is. ‘Er zijn personen die willens en wetens misbruik maken van zorggelden en frauderen’, schrijft De Jonge. ‘Dit dupeert patiënten, verzekerden en de belastingbetaler en zet de solidariteit en betaalbaarheid van het stelsel onder druk. Geld voor de zorg moet besteed worden aan zorg en aan niets anders.’
Daarom kondigt de minister een aantal maatregelen aan, waaronder de uitbreiding van de opsporingscapaciteit bij de arbeidsinspectie. Verder zal het nieuwe pgb-systeem PGB 2.0, dat vanaf juni landelijk wordt uitgerold, een aantal rechtmatigheidscontroles bevatten. Tot slot, zo schrijft de bewindsman, moet ook de controle en handhaving door gemeenten worden versterkt.
Een groot probleem is volgens minister De Jonge dat mensen een pgb krijgen terwijl het systeem, waarbij patiënten en cliënten geld krijgen om zelf zorg in te kopen, niet geschikt voor hen is. De introductie van keuzegesprekken, huisbezoeken, keukentafelgesprekken, ondersteuning van de budgethouder in de vorm van het trekkingsrecht en het versterken van de opsporingsfunctie hebben daar onvoldoende aan kunnen verbeteren.

Pgb-vaardigheid

‘Daarom zetten we in op het nog beter toerusten van de verstrekker zodat deze tot een onderbouwd oordeel kan komen of iemand pgb-vaardig is’, schrijft De Jonge in zijn reactie. ‘In de agenda pgb is om die reden een actielijn pgb-vaardigheid en verantwoordelijkheid opgenomen. Ik ben voor verstrekkers een domeinoverstijgend uniform kader voor pgb-vaardigheid aan het ontwikkelen.’
Of iemand pgb-vaardig is moet aan de hand van drie criteria worden vastgesteld. De budgethouder of vertegenwoordiger is in staat is om onafhankelijk en zelfstandig keuzes te maken en zorgverleners te kiezen. Hij is in staat om afspraken te maken en daarover verantwoording af te leggen aan verstrekkers, en hij is in staat om zorgverleners aan te sturen en aan te spreken op diens functioneren.

Gemeenten

In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning krijgen ook gemeenten te maken met cliënten die zorg willen inkopen met een pgb. Gemeenten kunnen dit weigeren als zij signalen krijgen dat de cliënt in staat is om het pgb te beheren. ‘Over het verbeteren van dit proces ben ik continue in gesprek met VNG en Per Saldo’, schrijft de minister hierover.’ De criteria voor pgb-vaardigheid moeten gemeenten hierbij ondersteunen.
Tot slot ontwikkeld de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de pgb-regeling uitvoert, momenteel een pgb-risicoscan. ‘De pgb-risicoscan bestaat uit een set met indicatoren van mogelijk misbruik of oneigenlijk gebruik. De indicatoren van de pgb-risicoscan van de SVB geven gemeenten inzicht in risicovolle situaties die aanleiding kunnen zijn voor nader onderzoek’, aldus de minister Hugo de Jonge.

In februari 2015 begon ik als redacteur bij Skipr. Zorgvisie was toen nog de grote concurrent. Inmiddels maken we al enige jaren met één redactie deze twee toptitels. Nog altijd schrijf ik met veel interesse over de organisatie van de Nederlandse gezondheidszorg, van vastgoed en finance tot de belangen van patiënten en zorgmedewerkers. Sinds april 2021 ben ik adjunct-hoofdredacteur van Skipr en Zorgvisie.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.