Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties1

Kwaliteitskader stelt bezettingsnorm voor spoedzorg

Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg.
Het nieuwe kwaliteitskader voor de spoedzorgketen heeft vijftig nieuwe normen acute zorg. De belangrijkste norm is dat op elke seh 24/7 een arts aanwezig moet zijn met minimaal twee jaar klinische werkervaring, waarvan minimaal één jaar ervaring in een poortspecialisme.
NZa, acute zorg, spoedzorg, kwaliteitskader
Foto: AdobeStock

Het nieuwe kwaliteitskader spoedzorgketen is nog niet openbaar. Zorgvisie heeft het laatste concept in handen dat ter goedkeuring is voorgelegd aan de besturen van de elf betrokken veldpartijen. Het kan nog op minimale punten worden bijgesteld. De bedoeling is dat de veldpartijen het binnenkort aanbieden aan Zorginstituut Nederland.

Aanscherping bezetting seh

Ziekenhuizen hebben veel vrijheid voor de manier waarop ze de personeelsbezetting op de spoedeisende hulp (seh) organiseren. Het nieuwe kwaliteitskader spoedzorgketen scherpt de eisen aan. Het heeft nieuwe normen voor de opleiding en werkervaring van medewerkers op de seh. De belangrijkste is dat op elke seh 24/7 een arts aanwezig moet zijn met minimaal twee jaar klinische werkervaring, waarvan minimaal één jaar ervaring in een poortspecialisme. Dat is een aanscherping van de norm van de commissie-Breedveld uit 2009, die stelt dat er 24/7 een arts aanwezig moet zijn met een voltooide medische vervolgopleiding in de spoedeisende geneeskunde. Basisartsen kunnen volgens de commissie-Breedveld alleen op de seh werken als zij een aanvullend onderwijsprogramma hebben gevolgd. Er gaan al langer stemmen op in de sector dat het echt niet kan dat ziekenhuizen de jongste bedienden inzetten voor de meest complexe zorg. De partijen hebben nu gezamenlijk besloten dat dit verandert.

NVZ wil impactanalyse

Als het nieuwe kwaliteitskader spoedzorg per 1 januari 2018 in zou gaan, zouden veel ziekenhuizen er niet aan kunnen voldoen. Ofschoon steeds meer ziekenhuizen werken met gespecialiseerde seh-artsen, is  ook nog steeds een belangrijke rol weggelegd voor basisartsen, aio’s en anio’s, die lang niet allemaal voldoen aan de nieuwe eisen over werkervaring en opleiding. Ziekenhuizen hoeven ook niet meteen te voldoen aan de nieuwe norm. In het implementatieplan staat per nieuwe norm een invoeringsdatum, sommige per 1 juli 2018, andere een of twee jaar later. Voor de personeelsnorm op de seh is nog geen invoeringsdatum genoemd. Die hangt af van een ‘business-impactanalyse’. Naar verluidt zou de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) daar om hebben gevraagd, omdat ziekenhuizen willen weten wat de invoering van de norm gaat kosten. Bij de invoering van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg begin 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit ook een impactanalyse gedaan over invoering van de personeelsnorm. Daar bleek uiteindelijk 2,1 miljard euro extra voor nodig te zijn.

Generaal pardon voor seh-medewerkers

‘Je wilt de beste specialisten aan de poort hebben. Daar gaat de hele discussie al jaren over’, zegt Guus Schrijvers, oud-hoogleraar Public health en gezondheidseconoom. ‘Delegeren aan minder ervaren artsen kan heel goed, als de artsen op de seh maar op tijd alarmsignalen opvangen en snel en adequaat handelen.’ Schrijvers pleit verder voor een generaal pardon voor seh-medewerkers die al lang op de seh werken. ‘Ze beschikken dan misschien niet over alle juiste papieren, maar ze hebben zoveel praktijkervaring dat ze heel kundig zijn. Je zou ze ook veel vrijstellingen kunnen geven, waardoor ze bijvoorbeeld tien uur scholing nodig hebben. Voor nieuwe mensen zou de nieuwe norm, zodra het een minimale norm is, wel moeten gelden.’

Nieuwe veldnormen seh

Een andere nieuwe veldnorm is dat elke seh 24/7 binnen een half uur telefonisch consult beschikbaar moet hebben van een arts of verpleegkundig specialist met geriatrische specialisatie. Als het nodig is, moet deze binnen twee uur aanwezig zijn op de seh. Ook moeten ondersteunende specialismen, zoals apotheek, klinische chemie en medische microbiologie, binnen dertig minuten bereikbaar zijn.

Hele keten van acute zorg

Het kwaliteitskader spoedzorgketen is veel breder dan alleen de acute ziekenhuiszorg. Het gaat over de hele keten voor acute zorg en stelt talloze aanbevelingen, richtlijnen en normen voor ambulancediensten, huisartsenposten, seh’s en acute psychische hulpdiensten. Ze gaan over meldingen, triage, zorgcoördinatie, diagnostiek en behandeling op de seh, en een goede coördinatie van de uitstroom op de seh. Naast de vijftig nieuwe normen bundelt het kader ook veel bestaande normen. Het kader moet ervoor zorgen dat alle partijen beter samenwerken. Zo streven ambulances en ziekenhuizen ernaar om beter inzichtelijk te maken op welke seh voldoende opnamecapaciteit is.

Breed samenwerkingsverband acute zorg

Bij het opstellen zijn maar liefst elf partijen betrokken: de Federatie Medisch Specialisten, Ambulancezorg Nederland, het Landelijke Netwerk Acute Zorg (LNAZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, NVZ Vereniging van Ziekenhuizen, het Nederlands Huisartsen Genootschap, beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden V&VN, Patiëntenfederatie Nederland, de vereniging voor eerstelijnszorg Ineen en Zorgverzekeraars Nederland. De LNAZ had de regie, maar wil pas reageren als het kwaliteitskader definitief is. Wel lichtte LNAZ-directeur Arold Reusken in oktober een tipje van de sluier op in een openbare lezing. Oorspronkelijk had het document al in april 2017 klaar moeten zijn.

1 REACTIE

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.