Zorgvisie magazine nr. 4, 2023

  Cover Zorgvisie magazine nr. 4
  Coverfoto: Paul Tolenaar

  In het juninummer van Zorgvisie magazine onder meer een artikel over de haken en ogen van de te vormen zorgcoördinatiecentra. En de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Niels Mulder, over wat het IZA betekent voor de geestelijke gezondheidszorg en zijn visie op de wachtlijsten.

  Anne van Kempen Zorggroep Elde Maasduinen

  Innoveren in verpleeghuizen: het werkt

  Innoveren in het verpleeghuis werkt het best als dat niet wordt opgelegd. Concerndirecteur Mens- & Organisatieontwikkeling bij Zorggroep Elde Maasduinen Anne van Kempen probeert zorgmedewerkers zoveel mogelijk zelf te laten kiezen of ze mee willen doen aan nieuwe projecten.

  Samira Ahli

  Redactioneel: Wie betaalt de rekening?

  "Ons zorgstelsel zoals dat nu functioneert, is niet houdbaar", zegt strategisch adviseur Pien Naber in Zorgvisie magazine nr. 4. Zij maakt deel uit van een werkgroep die bezig is met een visie voor de zorg van 2050 en daarna. Weer een praatgroep over het zorgstelsel die ons straks gaat vertellen dat de bekostiging anders moet? Ja helaas, je ontkomt er niet aan.

  Dieuwke Hooft Graafland Loyens & Loeff

  Werk aan de winkel

  De tijd begint te dringen voor zorginstellingen die uiterlijk 1 januari 2024 een vergunning moeten aanvragen op grond van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), schrijft Dieuwke Hooft Graafland in de juridische rubriek Terecht.

  Bastiaan Wallage

  Controles zijn niet risicoloos

  Bastiaan Wallage waarschuwt instellingen voor de risico’s van rechtmatigheidscontroles, die ook voor de controlerende instantie soms lastig zijn omdat de geleverde zorg vaak binnen meerdere wetten valt.

  Cultuursensitief

  Inclusief denken en handelen

  Vorig jaar verscheen de eerste beleidsnota cultuursensitieve zorg. VWS wil cultuursensitieve zorg stimuleren met vijf maatregelen. Maar thuiszorgorganisaties die zorg in de eigen taal en cultuur aanbieden, ervaren hobbels in de uitvoering.

  btw-heffing op Personeel

  De harde strijd om personeel

  Zorgpersoneel wordt alsmaar schaarser: steeds meer verpleegkundigen worden zzp'er en zorgorganisaties kunnen bijna niet concurreren met detacheringsbureaus. Organisaties gaan dan ook ver om personeel aan zich te binden.

  Niels Mulder NVvP

  Niels Mulder: ‘Een stelseldiscussie in de ggz is onvermijdelijk’

  Mensen met een zware ggz-problematiek zijn de dupe in een stelsel waarin zorgverzekeraars concurreren om de laagste premie. “Dat moeten we repareren. We moeten terug naar een systeem waarin verzekeraars achteraf compensatie krijgen voor de reële kosten”, zegt Niels Mulder, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Een breed interview over wachtlijsten, extra geld voor de ggz, zzp’ers en samenwerking met het sociaal domein.

  zcc

  Zorgcoördinatiecentra: op zoek naar een solide basis

  Een netwerk van elf regionale zorgcoördinatiecentra (zcc) moet voorkomen dat de spoedzorg vastloopt. Aan de inrichting ervan zitten echter nogal wat haken en ogen. En hoe gaan we dat betalen?

  Gezonde generatie

  Op naar een gezonde generatie

  de geneeskundestudent, geneeskunde, Pim den Boon, jonge artsen, KNMG, Medisch Contact,

  ‘Ruil de ziekenhuis-tunnelvisie in voor een brede blik op het werkveld’

  De geneeskundestudie is nog te veel gefocust op de witte-jasspecialismen, meent geneeskundestudent Pim den Boon. Als voorzitter van De Geneeskundestudent, columnist bij Medisch Contact en KNMG-lid lobbyt hij voor de arts van de toekomst en zoekt hij de dialoog met de gevestigde orde.

  Vier ziekenhuizen gaan bloedprik-robot testen

  Vier Nederlandse ziekenhuizen gaan op korte termijn een apparaat testen dat zelfstandig bloed bij patiënten afneemt. Ontwikkelaar Vitestro maakt bekend 12 miljoen euro te hebben opgehaald om de robot verder te ontwikkelen en naar de markt te brengen.

  Wijkkliniek,

  De WijkKliniek: passende ziekenhuiszorg voor kwetsbare ouderen

  Vijf jaar na de oprichting van de Wijkkliniek blijkt de herstelgerichte aanpak van kwetsbare ouderen met een acute zorgvraag de uitkomsten te verbeteren, ziekenhuizen te ontlasten en zorgkosten te verlagen. Ondanks alle bekostigingshobbels, begint structurele financiering in zicht te komen.

  Weg met de spooklijsten

  Wachtlijsten in de zorg zijn mooie dingen, schrijft gezondheidseconoom Marcel Canoy in Zorgvisie magazine 04. "In afwezigheid van prijsprikkels is het een goede indicator voor relatieve schaarste. Ze bieden mogelijkheden voor prioritering en fungeren als rem op onnodige zorgconsumptie." Maar, schrijft hij, wachtlijsten zijn ook bloedirritant.

  Capaciteitsmanagement als antwoord op de lange wachtlijsten