Zorgvisie magazine nr. 5, 2022

  Zorgvisie magazine 5-2022

  In het coverinterview van het ‘vakantienummer’ van Zorgvisie magazine vertelt Conny Helder hoe zij gewoon haar weg vervolgt, al is het nu in de rol van minister voor langdurige zorg. ‘Ik vind het belangrijk te laten zien waar ik voor sta.’ Lees verder artikelen over de spoedzorg, hoe gehandicaptenzorg en ggz op elkaar kunnen aansluiten, de financiële risico’s in de ziekenhuiszorg en veel meer.

  Dennis Vink, Nyenrode

  ‘De financiële marges van ziekenhuizen zijn uitgehold’

  Hoogleraar ondernemingsfinanciering Dennis Vink, van Nyenrode Business Universiteit: ‘Ik maak me echt zorgen over de kwaliteit van zorg. Ziekenhuizen kunnen geen kant meer op.’

  Marjo Vissers: ‘Voor passende zorg is commitment nodig’

  Wil passende zorg een succes worden, dan moet er ‘iets gebeuren’ met de vrije artsenkeuze in artikel 13 Zvw. Anders moeten verzekeraars niet-passende zorg nog steeds vergoeden. ‘Commitment van zorgaanbieders en zorgverzekeraars moet je vastleggen in contracten met de juiste prikkels voor de transitie naar passende zorg’, zegt Marjo Vissers, bestuursvoorzitter VGZ, in de podcast Voorzorg.

  ‘Medewerkers hebben het zwaar, daar maken we ons zorgen over’

  Langzaam is Martijn Wiesenekker van het Diakonessenhuis afscheid aan het nemen, want per 1 oktober gaat hij aan de slag als bestuurslid bij HMC. Het personeelstekort is een groot punt van zorg, waar hij ook in zijn nieuwe functie mee te maken krijgt.

  Innovatie

  ‘Gebrek aan vertrouwen in wetenschap is probleem voor zorginnovatie’

  Met de focus op passende zorg, rijzen vragen over bewezen effectiviteit van geneesmiddelen en behandelingen. Die vragen beantwoorden is ingewikkeld, maar wordt nog moeilijker met een publieke opinie die weinig ruimte voor twijfel laat. Dat merken Sarah Kleijnen en Wim Goettsch van Zorginstituut Nederland.

  Familie Ggz Client

  Het negatieve effect van de aanpak van ggz-wachtlijsten

  De aanpak van de wachtlijsten in de ggz heeft vooralsnog een negatief effect: niet minder maar méér ggz-patiënten moeten langer dan 14 weken wachten voor ze een intake kunnen krijgen in de ggz. Dit jaar wachtten 42.000 mensen te lang. Het veld werkt hard aan oplossingen, maar de rapporten laten duidelijk zien waar het op vastloopt.

  Marie-Claire van Hek

  Nieuw bloed: ‘Verandering is de rode draad in de zorg’

  Hoewel accountancy niet haar meisjesdroom is, stort zij zich als accountant op data en bedrijfsprocessen. Vele jaren later wordt Marie-Claire van Hek bestuurder bij vvt-organisatie AxionContinu.

  Hans Nijman: ‘We kunnen niet om meer netwerkvorming heen’

  De noodzaak om de kankerzorg in netwerken te organiseren werd dertig jaar geleden voor het eerst in een rapport benoemd. 'Dit had ook gisteren geschreven kunnen zijn', stelt Hans Nijman, programmaleider van het Citrien-programma Naar regionale oncologienetwerken.

  Acute zorg

  Grip op in- en uitstroom spoedzorg

  Binnenkort komt minister Kuijpers met zijn plannen voor een toekomstbestendige acute zorg. Al voor het zomerreces tekende Zorgvisie de denkrichtingen en reacties op in het veld op de adviezen en rapporten.

  Health tech assesment

  Health tech assesment: Bewaker van de werking

  Organisaties die nieuwe zorgtechnologie beoordelen, zoals Zorginstituut Nederland, merken steeds vaker dat de samenleving minder vertrouwen in de wetenschap heeft. 'In welke mate gelooft men nog wat we zeggen?'

  Conny Helder Minister VWS

  Conny Helder: ‘Een wederkerige samenleving, daar moet je in investeren’

  Conny Helder is ruim een halfjaar minister voor de langdurige zorg. Zorgvisie sprak met haar over haar beleidsplannen in deze kabinetsperiode.

  Simon Broersma

  Redactioneel: Wachten op september

  Het is volop zomer. Den Haag is leeggestroomd; tussen begin juli en eind augustus is beleidmakend Nederland met vakantie. Tenminste, dat zou u denken.

  Marcel Canoy

  Column Marcel Canoy: Zelf, thuis en digitaal: drie keer mis

  Het hoge woord is eruit. De ouderenzorg moet helemaal anders. Begin juli lanceerde minister Helder haar plannen die op drie pijlers rusten.

  Rechtspraak

  Column Terecht: Een nieuwe pet

  Krachtens de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals covid-19 kon de zorgaanbieder als werkgever of opdrachtgever voor de zorgprofessional subsidie aanvragen bij VWS. Dat leidde soms tot discussie tussen werkgever en professional. Recentelijk leidde het zelfs tot een rechterlijke uitspraak met een opvallend element.

  Tussen wal en schip

  Hoe ggz en ghz cliënten tussen wal en schip aan boord proberen te helpen

  Mensen met een laag IQ en psychische problematiek worden niet gezien, ineffectief behandeld of doorgeschoven. Daarmee belanden ze vaak tussen wal en schip. Meer samenwerking tussen de gehandicaptenzorg en de ggz zou deze groep verder kunnen brengen.

  Birth VR

  De innovatie: Bevallen aan het strand

  De app BirthVR helpt vrouwen in alle fases van de bevalling om te ontspannen en minder pijn te voelen. Gynaecoloog Martine Wassen: 'Dit gun ik elke zwangere vrouw'.

  Michiel van Berckel Smit

  Wijze raad: bestuurder in dienst en ten dienste van zzp’ers

  Enkele tientallen professionals nemen het heft in eigen hand om de jeugdzorg te verbeteren. Ze verenigen zich in een coöperatie. Is de uitdijende organisatie in de (eigen) hand te houden?

  Bomen in park Stockholm

  Betaalbaarheid ouderenzorg is in Stockholm geen issue

  De ouderenzorg in Stockholm City is royaler dan in Nederland en eenvoudiger qua organisatie. Kosten noch wachtlijsten vormen een probleem. Wel is het arbeidstekort een uitdaging, maar het lijkt beheersbaar. Dat zijn de impressies na een studiereis met Leyden Academy on Vitality and Ageing.