Zorgvisie magazine nr. 8, 2020

  Jacobine Geel siert het cover van het decembernummer. Zij pleit voor een snelle herordening van de geestelijke gezondheidszorg. Verder in dit nummer het project van KLM en ActiZ om cabinepersoneel in te zetten in de ouderenzorg, het Steward Ownership-model van BuurtzorgT, de problemen van de gespecialiseerde jeugdzorgaanbieders met de tarieven en de crisis in de crisisopvang.

  Ambulancepersoneel test badmuts vol elektroden

  Ambulancepersoneel test een mobiel apparaat vol elektroden om een eventuele beroerte vast te stellen. De patiënt kan dankzij de zogeheten eeg-badmuts sneller gediagnosticeerd en behandeld worden.

  ‘BuurtzorgT wordt eigenaar van zichzelf’

  BuurtzorgT heeft met investeerder Purpose Evergreen Capital een slimme investeringsvorm bedacht. Niet de nieuwe eigenaar maar BuurtzorgT zelf gaat er uiteindelijk met de opbrengst vandoor.

  RVS-voorzitter Jet Bussemaker

  Column Jet Bussemaker: Wat maakt het werk aantrekkelijk voor zorgmedewerkers

  43 procent van de nieuwe zorgverleners verlaat de zorg alweer binnen twee jaar. RVS-voorzitter Jet Bussemaker over het advies dat hierin verandering moet brengen.

  De agenda van Marlijn Lenselink: ‘Vandaag begonnen achttien carrièreswitchers bij de Hartekamp Groep’

  Ondanks intensieve overleggen over het coronavirus richt Marlijn Lenselink, bestuurder van de Hartekamp Groep, zich ook weer op de verdere toekomst.

  Wijze raad

  Functie-eis: digitale expertise

  In de rubriek Wijze raad: onder rvt-leden in de zorg is weinig digitaliseringsexpertise terwijl deze onmisbaar is voor goed toezicht.

  Gezonde voeding: het belang is duidelijker dan ooit

  Bert van der Hoek

  Ggz-partijen maken toekomstplan met stevige hervormingen

  Het Trimbos-instituut gaat met patiëntorganisaties, professionals, zorgbestuurders, zorgverzekeraars, gemeenten en het sociaal domein een toekomstplan maken voor hervorming van de ggz. ‘Iedereen weet dat het zo niet verder kan’, zegt bestuursvoorzitter Bert van der Hoek.

  Jacobine Geel: ‘Coronacrisis maakt nieuwe ordening ggz urgent’

  De ggz moet de instroom van cliënten afremmen door hen veel beter te ondersteunen in hun eigen leven en leefomgeving, stelt Jacobine Geel, voorzitter van de Nederlandse ggz. ‘Richt het stelsel zo in dat je ergere problemen voorkomt.’

  NOS-redacteur Rinke van den Brink over zijn psychose na medische missers

  Medische fouten na een routineoperatie leiden tot een lijdensweg voor NOS redacteur gezondheidszorg Rinke van den Brink. Uiteindelijk belandt hij in een psychose.

  Praten over levenseinde met patiënten met niet-westerse achtergrond is lastig

  Cultuurverschillen vragen speciale gespreksvaardigheden van artsen om patiënten met een migratieachtergrond goed terminale zorg te geven.

  Koen Mous, advocaat

  Regie over zorgtarieven schiet tekort

  De rechtszaken over de hoogte van Wlz-tarieven en van tarieven voor ongecontracteerde Zvw-zorg roepen de vraag op of de regie over de tarieven wel in goede handen is. Gezien de uitspraken schieten verzekeraars in hun zorgplicht jegens zowel consumenten als aanbieders tekort.

  Simpeler regels kunnen lucht geven

  Veel grote jeugdzorgorganisaties staan er financieel slecht voor, terwijl veel kleinere zorgaanbieders het juist financieel voor de wind gaat. Volgens Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, ligt de oorzaak in de tarieven.

  Stewardessen Martine en Denise gaan wél werken in de zorg

  ActiZ en KLM werken samen om cabinepersoneel te interesseren voor een overstap naar de ouderenzorg. Oud-stewardessen Martine en Denise hebben hun keuze al gemaakt. Zij gaan aan de slag in de ouderenzorg.

  Bart Kiers

  ‘Voorkom dat medewerkers de zorg massaal de rug toekeren’

  De coronaherfst kwam vroeg. Hoe lang kun je een zorgsysteem overbelasten? Hoe lang kun je zorgmedewerkers onder extreme werkdruk laten werken, vraagt senior redacteur Bart Kiers zich af.

  Wzd zorgt voor crisis in de crisisopvang

  Wie vangt verwarde ouderen en mensen met een verstandelijke beperking in crisis op? Een jaar na de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) is de crisisopvang een chaos. De psychiaters willen stoppen met de Wzd-crisisopvang, maar de ouderen- en gehandicaptenzorg hebben geen geschikte crisisbedden.