Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties30

Medisch specialisten maken forse winsten

Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg.
De winsten van vrijgevestigde medisch specialisten zijn van 2001-2009 jaarlijks met gemiddeld 8, 3 procent gestegen. Zelfstandige huisartsen en tandartsen maakten in deze periode gemiddeld 5,6 en 4,4 procent per jaar meer winst. Dat blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Medisch specialisten maken forse winsten

In de periode 2001 tot en met 2009 stegen de winsten van zelfstandig werkzame medisch specialisten met gemiddeld 8,3 procent per jaar. In 2010 zijn de tarieven van specialisten met ruim 20 procent naar beneden bijgesteld. Deze aanpassing is terug te zien in de eerste winstaangiften over 2010.

Winst specialist groter dan huisarts en tandarts

De winst van medisch specialisten is ruim twee keer zo hoog als die van huisartsen en tandartsen. Gemiddeld kwam de fiscale winst van zelfstandig werkzame medisch specialisten in 2009 uit op 259.000 euro per jaar. Dat is ruim twee keer zo veel als bij zelfstandig werkzame huisartsen en tandartsen, van wie de winst 125.000 respectievelijk 119.000 euro bedroeg.

Nieuwe bekostiging

De winst van zelfstandige medisch specialisten nam in de periode 2001–2009 elk jaar toe en groeide met 15 procent het meest in 2008. Dat is het jaar waarin de financiering van medisch-specialistische zorg ingrijpend is veranderd. Bij de zelfstandige huisartsen steeg de winst vooral in 2006 (25 procent), het jaar waarin de Zorgverzekeringswet is ingevoerd. In 2008 slonk hun gemiddelde winst met 4,4 procent, waarna in 2009 een stijging volgde van 2,2 procent. Bij tandartsen nam de winst in 2009 met 2,1 procent af.

Grote verschillen in winstgroei medisch specialisten

Er zijn grote verschillen in winstgroei tussen de verschillende vrijgevestigde medisch specialismen. De hoogste winstgroei, gemiddeld rond 12 procent per jaar, deed zich in de periode 2001–2009 voor bij anesthesiologen en radiologen. Cardiologen kenden met gemiddeld 4 procent de laagste jaarlijkse winsttoename. Dat heeft onder meer te maken met een fout bij de invoering van de dbc-financiering in 2008, die onbedoelde effecten had op de honorering van ondersteunende specialismen, zoals anesthesiologie en radiologie. Terwijl de gemiddelde winst bij radiologie en anesthesiologie in 2008 ten opzichte van 2007 met respectievelijk 36 en 47 procent steeg, was er bij andere specialismen, zoals cardiologie, sprake van een daling. In 2010 werden de uurtarieven voor medisch specialisten door de overheid naar beneden bijgesteld. Hoe hoog de winsten van medisch specialisten zullen uitvallen is echter op basis van de beschikbare aangiften nog niet aan te geven, aldus de rekenmeesters van het CBS.

Artsen in oondienst

Er zijn ook veel artsen die in loondienst werken. Dat geldt vooral voor medisch specialisten. In 2001-2009 stegen de lonen van medisch specialisten, huisartsen en tandartsen met 3,2 tot 3,7 procent. Dat is meer dan de gemiddelde loonstijging in de zorgsector (2,6 procent). In alle drie de beroepsgroepen stegen de lonen van de werkenden in loondienst echter minder dan de winsten van de zelfstandig werkzame artsen. Het verschil was het grootst bij de medisch specialisten: 3,2 procent loonstijging tegen 8,3 procent winstgroei per jaar. Een commissie onder leiding van professor Pauline Meurs, voorzitter van ZonMW en hoogleraar bestuur in de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit en lid van de Eerste Kamer, onderzoekt de inkomenspositie van medisch specialisten. De commissie brengt voor 1 oktober advies uit aan de minister van VWS. Diverse politieke partijen hebben aangegeven de inkomens van medisch specialisten te willen verlagen. (Zorgvisie – Bart Kiers)

Lees meer:

Commissie onderzoekt inkomens specialisten

Nederlandse specialisten verdienen minder dan OESO dacht

Schippers sluit akkoord met huisartsen

30 REACTIES

 1. Lees alle reacties
 2. Ik proef veel frustratie in deze discussie.Essentie is dat de nederlandse doter hard werkt voor zijn inkomen. Veel over zich heen moet laten komen door patienten, ziekenhuisorganisaties en de media. Feit is dat de dokter niet verantwoordelijk is voor de forse kostenstijging, kijk eens naar de “overhead” die door allerlei regelgeving (door nieuwe structuren voor declaraties, kwaliteit ed opgelegd door IGZ en overheid en zorgverzekeraars)die de afgelopen jaren buitenproportioneel gestegen is. De dokter is de dupe……

 3. @Mark en Jan: ga samen de politiek in.. Help lekker mee om de beste zorg ter wereld de vernieling in te helpen.. Ga eens naar Engeland of Frankrijk.. Breek een been en laat je daar opereren.. Misschien dat je dan een beter inzicht krijgt. Krijg je weer een beetje respect voor de keihard werkende Nederlandse dokter..
  Heel leuk allemaal maar het kosten probleem ligt niet bij de medisch specialist.. Snap dat er bepaalde gevoelens naar boven komen in tijd van crisis.. Dit is echter wel een hele slechte drijfveer!! Doe je huiswerk en kijk een naar de kosten van zorg.. Nog geen 4% van het hele budget gaat naar de medisch specialist.. Zelfs als je dit halveert heb je een daling van 2% van de kosten.. Nou dat is flink.. En wat bereik je ermee??

 4. @ jan en anderen. Mijn huiswerk heb ik gedaan.
  1) goodwill is inderdaad een probleem, de vraag is alleen wie de waardedaling moet betalen…in elke andere omgeving gewoon de eigenaar die dat risico willens en wetens heeft (willen) lopen
  2) misschien ook goed om andere cao’s eens te lezen… Ook daar wordt boven een bepaalde schaal verwacht dat men meer uren maakt waar men niet extra voor wordt gecompenseerd. Als artsen dat wel willen wordt het alleen maar goedkoper… Komen ze gewoon in een veel lagere schaal

 5. Laatst kreeg iemand een rekening van omgerekend 15 euro per minuut. Dat is ook het algemene geluid bij de gewone burger. Dat mag je van mij gerust recht praten, maar bij mij kom je dan zielig over EN DAT MEEN IK HEEL SERIEUS (en heel heel helaas en erg jammer en zeer triest ben ik erg goed op de hoogte van de zorg in zorginstellingen)

 6. @Jan C: Beste Jan,
  Dit is een serieus forum waar we graag een inhoudelijke discussie voeren en op de feiten afgaan. Voordat je verder gaat zou je er verstandig aan doen om in ieder geval je iets te verdiepen in de structuur van de zorg. Voor je bovengenoemd commentaar wil ik je graag verwijzen naar de sites van TELEGRAAF EN NU.nl.

 7. Nederlandse Medisch Specialist verdient eerder te weinig dan teveel. Zeker na de forse kortingen en bugetteringen van hun omzet afgelopen jaren.
  Bovendien is het een zeer betrouwbare beroepsgroep. Zeker in vergelijking met de ambtenaren op VWS en managers bij zorgverzekeraars.
  Kortom: Laat ze hun goede werk doen zonder zorgen over hun inkomen. En laat ze -zoals afgelopen jaren- constructief meedenken over hogere kwaliteit van zorg voor een lagere prijs. De beste ideeen zijn van de medisch specialisten te verwachten.

 8. Het bedroevende zit hem mogelijk niet in het feit dat er niemand opstaat om hier iets aan te doen maar in het feit dat er mensen zijn die het zo enorm goed hebben en toch rustig kunnen slapen terwijl anderen slapeloze nachten hebben omdat ze geen zorg of niet de juiste zorg kunnen krijgen omdat de gezondheidszorg te duur wordt. Ik wens de grootverdienders een goede nachtrust en de zorgafhankelijken veel sterkte.

 9. Het is toch bedroevend dat in de bovenlaag (qua inkomen) iedereen zoveel meer krijgt, terwijl aan de onderkant van het inkomen en dus ook de meeste chronisch zieken en anderen juist een pas op de plaats hebben gemaakt de afgelopen jaren en het komende jaar nogeens extra gekort worden.Het is ronduit schandalig en ik hoop dat er spoedig iemand opstaat die dit soort zaken aan de kaak stelt en maatregelen gaat nemen.De zorg kost veel,maar op deze manier worden de uitgaven verdubbeld, leven we in zo’n a-sociale maatschappij,ik vind dit ongehoord.De balkenende norm is ruimschoots voldoende,ik moet met heel veel minder toekomen en dat kan ook.

 10. Strikt genomen zijn de koningin, de minister president, de politici en miljoenen burgers IN LOONDIENST. Waarom kan dat niet met de specialisten en de huisartsen en met de hele medische wereld?? Als er veel een veel te hoge rekeningen worden gemaakt en veel en veel te veel onnodige rekeningen worden gemaakt en veel en veel te veel te dure en onnodige medicijnen worden verstrekt DAN VRAAG JE TOCH OM EEN GIGANTISCH TEKORT IN DE ZORG. Droom maar door.

 11. @Mark, loondienst is altijd een optie maar doe van te voren wel even je huiswerk.
  Artsen hebben goodwill betaald voor hun praktijk. Je kunt iemand niet zomaar onteigenen. Verder betekent dit dat je met Balkenende norm, pensioenpremie, werkgevers afhankelijke bijdrage ziektekosten, vakantiegeld, eindejaarsuitkering net zo duur uit bent (misschien wel duurder) als de huidige constructie. Bovendien zitten artsen dan ook aan een CAO en zullen velen activiteiten die nu buiten kantooruren plaatsvinden ook tijdens kantooruren gedaan moeten worden. Dit betekent dat je meer artsen nodig zal hebben.
  Met andere woorden….. het klinkt zo simpel maar het is niet de oplossing van goedkopere zorg!!

 12. NORMINKOMEN als je de lange duur van de opleidingen en forse werkdagen en beroepsdruk eerlijk meeweegt dan kom ik uit op een reeel specialisten norminkomen van 200-250K euro per jaar in een dienstverband
  Dat is een goede salariering en zorgt dat de enorme inkomensverschillen tussen o.a radiologen en bijv kinderartsen wat evenwichtiger wordt

 13. Deze stemmingmakerij tegen specialisten is slechts afleiding. Allemaal slechts afleiding. Achterhaald, incompleet, ten behoeve van beoogd vertekend en negatieve beeldvorming.
  CBS? In 2011 zaten ze er 30% naast, uiteraard pas bekend gemaakt, nadat de strafmaatregelen tegen de artsen waren ingevoerd en de regie was overgedragen aan de verzekeraar. Niet de patiënt met zijn arts, maar de zorgverzekeraar en het ministerie van financien bepalen zo de noodzaak van de zorg, aan u en mij straks nog een keuze ?
  http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/301853/CBS-Inkomen-specialist-veel-lager-dan-gedacht.htm
  2012: Antwoorden Minister Schippers op Tweede Kamer vragen van Mw. Leijten: “De hoeveelheid geld die zorgverzekeraars uitgeven aan reclame valt buiten mijn verantwoordelijkheid. ” ; ” Het staat de verzekeraars vrij om vermogens op te bouwen die boven de minimaal vereiste solvabiliteit uitgaan….”
  2010: Tweede Kamer is van mening dat de professionele autonomie van de arts en andere hulpverleners niet van wezenlijk belang is voor de gezondheidszorg en dat het belang van winst of rendement voor investeerders niet ondergeschikt dient te zijn aan de professionele autonomie (/aan de regie van de zorg bij arts).
  Wat niet weet wat niet deert?

 14. Klassieke fout om omzet winst te noemen, allerlei kosten zijn hier niet vanaf gehaald!
  Daarnaast heeft de orde aangegeven dat juist bij niet-poortspecialisten namelijk radiologen en anesthesisten DBC tot enorme omzetten leidden zonder meer inspanning. Dat is nog steeds niet gecorrigeerd door de ambtenaren van NZA.

 15. En elk nieuw registratiesysteem kost elke keer ook weer zoveel miljoen. Alle ICT systemen in de ziekenhuizen en bij verzekeraars moeten op elkaar aangepast gaan worden voor de nieuwe situatie. DBC-onderhoud, grouper, noem het maar op. De specialist heeft er niet om gevraagd, maar krijgt wel elke keer de zwarte piet toegespeeld….

 16. Ook jammer is dat men vergeet te melden dat de winststijgingen in deze jaren het gevolg zijn van in introductie van het destijds nieuwe declaratiesysteem (Diagnose Behandel Combinatie, DBC). Menig medisch specialist heeft zich toen zeer kritisch opgesteld ten opzichte van de introductie van dit systeem maar het moest en zou overheidshalve toch geintroduceerd worden. Toen dit voor de medisch specialist gunstig uit bleek te pakken, was het hek van de dam en waren ze opeens zakkenvullers…

 17. Oude cijfers. We leven inmiddels in 2012, hebben te maken met gefixeerde budgetten die niet overschreden kunnen en mogen worden. Afgelopen jaren zijn er forse kortingen (30% en meer!) doorgevoerd om te corrigeren voor de jaren ervoor. Jammer en een gemiste kans (ik vermoed bewust) dat dit onvermeld blijft…

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.