Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

NZa verhoogt beschikbaarheidsbijdragen acute zorg

Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de normbedragen voor de beschikbaarheidsbijdragen voor spoedeisende hulp (seh) en acute verloskunde verhoogd. 'De paar ziekenhuizen die het betreft zullen moeten aantonen of ze hier voldoende aan hebben.'
ambulance.ravu.foto carina van aartsen.jpg
Foto: Carina van Aartsen

De beschikbaarheidsbijdrage is bedoeld voor ‘gevoelige ziekenhuizen’, zoals het Gemini-ziekenhuis in Den Helder en Sorgzaam in Zeeuws-Vlaanderen. Dat zijn ziekenhuizen, veelal in landelijk gebied, die essentieel zijn om te voldoen aan de zogeheten 45-minutennorm. Alle Nederlanders hebben er recht op om binnen 45 minuten na de eerste melding op een seh terecht te kunnen. Voor sommige ziekenhuizen liggen de kosten voor deze afdelingen hoger dan de opbrengsten, omdat ze te weinig patiënten zien om de kosten te dekken. Deze ziekenhuizen zijn echter wel verplicht deze afdelingen open te houden. Daarom compenseert het ministerie van VWS deze ‘gevoelige ziekenhuizen’ via de zogeheten beschikbaarheidsbijdrage.

Kostenonderzoek NZa naar beschikbaarheidsbijdrage
Minister Edith Schippers van VWS, die de Tweede Kamer per brief heeft geïnformeerd, stelt de eisen voor de beschikbaarheidbijdrage vast in een aanwijzing, waarna de NZa de hoogte van de bijdrage berekent. Uit het kostenonderzoek van de NZa, dat voorafging aan de herijking, bleek dat er geen medisch specialisten werkzaam zijn als seh-arts. Ziekenhuizen laten vullen deze functie in op met diverse artsen, namelijk speciaal daarvoor opgeleide seh-artsen, artsen niet in opleiding tot specialist (ANIOS) en artsen in opleiding tot specialist (AIOS). Het kostenonderzoek is gebaseerd op aangeleverde data van de ziekenhuizen zelf. Om de seh en acute verloskunde 24/7 beschikbaar te houden ‘herijkt’ de NZa de fte seh- arts en de fte seh-verpleegkundige op 6,1 fte. Dit is een verhoging van 0,6 fte. De fte gynaecoloog herijkt de NZa op 5,1. Dat was eerder 5,5 fte.

Kosten beschikbaarheid moeilijk in te schatten
Of de verhoging voldoende is, zal de praktijk moeten uitwijzen, stelt Ties Eikendal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) en werkzaam op de seh van het Radboudumc. ‘De NZa heeft getracht de reële kosten te bepalen voor het open houden van de seh’s. De werkgroep die daarbij betrokken was heeft geconcludeerd dat het heel moeilijk is om die werkelijke kosten te bepalen. In overleg met de betreffende ziekenhuizen is deze verhoging toen uit de bus gekomen. Omdat het niet doenlijk is de reële kosten te bepalen is het ook niet te bepalen of dit echt zoden aan de dijk zet. Ik denk dat NZa haar best heeft gedaan en deze bepaling het maximaal haalbare is. De paar ziekenhuizen die het betreft zullen moeten aantonen of ze hier voldoende aan hebben.’

Kanttekeningen bij 45-minutennorm
Volgens Eikendal Over valt er het nodige te zeggen over de 45-minutennorm, die is gebaseerd op het ‘rijtijdenmodel’ van het RIVM. ‘De vraag is wat de basis daarvoor is en of het iets zegt over kwaliteit. De vraag is ook of het altijd handig is dat iemand naar het dichtst bijzijnde ziekenhuis wordt gereden of dat je beter de 45-minutennorm kunt overschrijden om direct op een seh te zijn waar men meer specialistische zorg levert. Voor een aantal aandoeningen is dat in ieder geval wel zo, blijkt uit het rapport Spoed moet goed. Als NVSHA vinden wij overigens dat spoedzorg voor een ieder laagdrempelig bereikbaar moet zijn dus de basale spoedzorg moet zeker goed verspreid over het land beschikbaar zijn.’

Veldnorm IGZ
Het onderzoek van de NZa heeft duidelijk gemaakt dat in het oude Besluit beschikbaarheidsbijdrage WMG een andere norm werd gehanteerd dan de veldnorm van de IGZ. Voortaan geldt de veldnorm van de IGZ: op een seh dient 7/24 minimaal door de KNMG geregistreerde seh-arts of één zogeheten ‘arts seh’ aanwezig te zijn. Een ‘arts seh’ is een arts die werkzaam is op de seh, maar niet in opleiding is tot seh-arts en ook geen medische vervolgopleiding in de spoedeisende geneeskunde heeft afgerond. Wel dient de ‘arts seh’ aanvullende competenties te hebben om patiënten op de seh goed te beoordelen en te behandelen als het gaat om levensbedreigende situaties. De ziekenhuizen hebben door deze situatie van twee verschillende normen  de laatste jaren eigenlijk te veel geld gehad, maar ze hoeven dat niet terug te betalen van Schippers. Deze aanpassing leidt niet tot meer of minder beschikbaarheidsbijdrage.

NZa-monitor acute zorg
De NZa zegt begrip te hebben voor de signalen die ziekenhuizen afgeven over de spoedeisende hulp in brede zin. De NZa voert momenteel twee onderzoeken uit, een naar huisartsenposten (monitor HAP)  en een naar acute zorg (marktscan acute zorg). De resultaten van deze monitor en marktscan worden respectievelijke in april en juli gepubliceerd. Zorginstituut Nederland stelt dit jaar het kwaliteitskader spoedzorg op. Over de uitkomsten van deze rapporten zal de NZa met de veldpartijen in gesprek gaan.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.