Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

De beschikbaarheidsbijdrage komt terug

Ziekenhuizen in dunbevolkt gebied krijgen weer een beschikbaarheidsbijdrage voor hun acute zorg.
De beschikbaarheidsbijdrage komt terug
Foto: ANP/Lex van Lieshout

Op die manier wil minister Schippers de acute zorg in krimpregio's overeind houden. Dat schrijft zij in haar brief aan de Tweede Kamer.

Overmacht

De minister past de voorwaarden aan voor de beschikbaarheidsbijdrage voor spoedeisende hulp en acute verloskunde. Op dit moment bepaalt de NZa of een ziekenhuis in aanmerking komt voor zo'n bijdrage. Daarbij moet een zorgverzekeraar kunnen aantonen dat er sprake is van een overmachtsituatie. Dit criterium komt nu te vervallen en alleen de wettelijk vastgelegde voorwaarden in de WMG zullen gelden. Schippers geeft de NZa binnenkort een aanwijzing en legt deze nog inhoudelijk aan de Kamer voor.

NZa

Vorig jaar bleek al dat de aanvullende voorwaarden voor de beschikbaarheidsbijdrage, zoals vastgelegd door de NZa, ertoe leiden dat geen enkel ziekenhuis hier meer voor in aanmerking komt. Als dan de verzekeraars niet te hulp schieten, komt het ziekenhuis in financiële problemen of moet de spoedeisende hulp sluiten. Dit gebeurde bij het Gemini Ziekenhuis in Den Helder dat enkele miljoenen euro nodig had. Coöperatie VGZ zorgt tijdelijk voor financiële hulp aan het Gemini.  Ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen vroeg  4,8 miljoen euro aan om de SEH overeind te houden. CZ Zorgverzekeraar weigerde hulp. In totaal noemt de minister acht ziekenhuizen die in dezelfde situatie zitten.

Beschikbaarheidsgelden

Op basis van het overmachtcriterium kregen het Gemini en ZorgSaam hun beschikbaarheidsbijdrage niet. Maar dat wil niet zeggen dat ze nu wel op de aangevraagde miljoenen euro's kunnen rekenen, zegt de NZa: 'Er komt geld naar de ziekenhuizen toe, maar op een andere manier. Hoe de minister dat wil doen en hoe dat moet worden berekend en wanneer dat ingaat, legt de minister vast in haar aanwijzing aan de NZa.'

Prijsverschillen

Zorg in krimpregio's is fors duurder, als ziekenhuizen de kosten zelf via hun prijzen moeten dekken. Dit blijkt uit berekeningen van de NZa. Dbc's in het vrije segment waar een acuteverloskundecomponent in zit, worden zo tussen de 8 en de 105 procent hoger. Het gevolg zou kunnen zijn dat verzekeraars die duurdere zorg niet meer inkopen, met alle gevolgen van risicoselectie, premiedifferentiatie en polisdifferentiatie van dien.

Acute verloskunde

Ziekenhuizen in krimpregio's die niet aan de volumenormen voldoen, zullen daarvan nog geen consequenties ondervinden. Bijvoorbeeld bij bevallingszorg halen ziekenhuizen in krimpregio's vaak niet de bevallingsnormen van de Stuurgroep Kwaliteit. Dat zou leiden tot grote tekorten aan specialisten en verpleegkundigen. De normen worden wel ingevoerd, maar niet dwingend opgelegd.

Huisartsen

Er komt in het bekostigingsmodel voor huisartsenzorg een nieuwe 'prestatie' die ervoor zorgt dat huisartsen met een te kleine praktijk van de verzekeraar compensatie krijgen. De rekennorm is namelijk gebaseerd op een bepaald aantal ingeschreven verzekerden. Mocht VWS signaleren dat de krimpregio's te ver uit de pas gaan lopen met trends elders in het land, dan zal het kabinet de krimpregio's ondersteuning bieden.

4 reacties

 • ziekmakend

  Nadenken vooruit zien is een kunst. Dat kan de VVD niet. Het hele plan van Hoogervorst is pervers. Het levert alleen maar meer regels en bureaucratie op. dat de VVD mensen professionals niet vertrouwt en op hun beroepseer en codes aanspreekt snap ik inmiddels wel gezien hun eigen declaratiebeheer.CDA (Klink) nu PvdA ( Rijn) lopen wel mee in dit geldverspillend systeem. Waar kwaliteit het nieuwe woord is voor bezuiniging. Misleiding is denk ik nog nooit zo groot geweest als nu. Het systeem vraagt erom. Enfin langzaamaan wordt helder dat het een vreselijk gedoe is marktwerking hahah ???waar zorgverzekraars alle speelruimte krijgen om te spelen met de zorgverleners en de patienten

 • Teceer

  dit lijkt me een logische stap, die erkent dat voor veel medelanders de beschikbaarheid van kwalitatief goede basiszorg eerst en vooral de aanwezigheid van een (basis)ziekenhuis betekent. maar als belastingbetaler realiseren ze zich kennelijk onvoldoende, dat dit betekent dat er geïnvesteerd moet worden en dat dit ten koste gaat van de zorgpremie. het beleid van de laatste jaren, dat er vooral op gericht lijkt de zorg betaalbaar te houden voor de belastingbetaler, juist als die zelf die zorg (nog) niet nodig heeft, wordt hiermee in ieder geval ten dele teruggedraaid.

  ik hoop dat de minister zich nu ook realiseert, dat het voortbestaan van de nodige zorgvoorzieningen in perifere gebieden tegenover de belastingbetaler beter gemotiveerd moet worden. en dat ze dat niet aan de markt van zorgverzekeraars en -aanbieders kan (of mag) overlaten!

 • GKMitrasing

  Tjeenk Willink, RvS, destijds: 'Marktwerking voor en door ambtenaren'.....

 • Alberts

  Het ene lapmiddel voor het disfunctionerend systeem na het andere.

Of registreer u om te kunnen reageren.