Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

‘Omzetcijfers ziekenhuizen blijven onduidelijk’

Mark van Dorresteijn
De dbc-omzet van ziekenhuizen is nog steeds niet goed vast te stellen. De Rekenkamer waarschuwt daarom voor problemen bij de omzetverantwoording over 2014 en 2015.
‘Omzetcijfers ziekenhuizen blijven onduidelijk’
Foto: ANP Roos Koole

Accountants waarschuwden begin 2014 al dat zij geen goedkeurende verklaring konden afgeven over de jaarrekening 2013. Door onduidelijkheid over de declaratieregels konden accountants namelijk niet goed controleren in hoeverre ziekenhuizen volgens de regels hebben gedeclareerd.

Herstelprogramma

Om de jaarrekeningen toch te kunnen goedkeuren, hebben ziekenhuizen in 2014 de DBC-omzet opnieuw onderzocht. In dit herstelprogramma zijn de declaratieregels eerst verduidelijkt en vervolgens hebben ziekenhuizen zelf onderzocht of zij correct hebben gedeclareerd. Zorgverzekeraars hebben dit vervolgens beoordeeld. Ziekenhuizen bleken voor 277 miljoen euro ten onrechte gedeclareerd te hebben. Het is overigens onduidelijk of dit het werkelijke aantal is. Accountants hebben hier geen zekerheid over afgegeven. Om jaarrekeningen voor 2013 toch vast te kunnen stellen, hebben Schippers en veldpartijen deze onzekerheden over de juistheid toch geaccepteerd.

Onafhankelijke beoordeling dbc-omzet

De situatie zoals in 2013, dreigt opnieuw voor 2014 en 2015. Om de jaarrekening 2014 goed te kunnen keuren, hebben ziekenhuizen en zorgverzekeraars een vergelijkbaar programma opgesteld als het herstelprogramma over 2012 en 2013. De afspraken hiervoor zijn vastgelegd in de Handreiking omzetverantwoording medisch specialistische zorg 2014 en de Handreiking rechtmatigheidscontroles medisch specialistische zorg 2014. Accountants hebben hierin aangegeven, net als over 2012 en 2013, geen zekerheid te kunnen geven over de rechtmatigheid van de DBC-omzet van ziekenhuizen. De toetsing van de rechtmatigheid van de DBC-omzet over 2014 en 2015 komt nu volledig bij ziekenhuizen en zorgverzekeraars te liggen. Wij vinden dit problematisch omdat hierdoor geen onafhankelijke derde partij de rechtmatigheid van de DBC-omzet beoordeelt.

Transparantie vereist

Door de onzekerheden blijft het lastig om te bepalen hoe rechtmatig ziekenhuizen het zorggeld besteden. Schippers zou daarom meer moeten doen aan transparantie van de dbc-omzet, stelt de Rekenkamer. Om de problemen voor de lange termijn op te lossen, geeft de Rekenkamer twee adviezen. Allereerst moeten zorgverzekeraars de declaraties ook controleren op gepast gebruik. Dat vereist ook dat voor elke behandeling normen ontstaan over gepast gebruik. Ten tweede is het essentieel dat de registratie aan de bron betrouwbaar is. De NZa en zorgverzekeraars hebben aangegeven dat de kwaliteit van de Administratieve Organisatie en Interne Controle bij ziekenhuizen verder moet verbeteren.

Reactie Schippers

Schippers reageert dat zij de veranderingen in de bekostiging van ziekenhuizen van groot belang acht, vanwege het streven naar ‘value for money’ en het tegengaan van upcoding. De problemen bij het vaststellen van de rechtmatigheid in 2012 en 2013 moeten bezien worden tegen de achtergrond van de veranderingen. Voor 2014 en verder geeft Schippers aan dat de verantwoording via het reguliere verantwoordingstraject zal plaatsvinden. Ze geeft aan dat nog geen signalen te hebben ontvangen dat de verantwoording over 2014 en 2015 met dezelfde problemen omgeven zal zijn als in de eerdere jaren.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.