Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Overdracht van zorg verloopt slecht

De overdracht van zorg voor mensen die vanuit het ziekenhuis tijdelijk in een verpleeghuis verblijven is slecht. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
Overdracht van zorg verloopt slecht
Foto: ANP Koen van de Weel

Als iemand uit het ziekenhuis tijdelijk in een verpleeghuis moet revalideren, gaat de overdracht vaak fout. Zowel de medische overdracht, de medicatieoverdracht en de verpleegkundige overdracht gebeuren vaak niet op tijd. In geen enkele regio die de IGZ heeft onderzocht gaat het goed. Daarnaast concludeert de IGZ dat de opvolgende zorgverlener te weinig in actie komt als gegevens onvolledig of niet (tijdig) beschikbaar zijn. Minister Edith Schippers noemt deze conclusies ‘zorgwekkend’ in een brief aan de Tweede Kamer.

Wederkerig

Schippers schrijft: ‘Het rapport van de inspectie maakt ook duidelijk dat de verantwoordelijkheid van artsen, apotheekhoudenden, verpleegkundigen, verzorgenden en de instellingen waar zij werken verder reikt dan de ‘muren’ of de drempel van hun eigen zorginstelling. Overdracht is per definitie een wederkerig proces waar twee en vaak meer partijen bij betrokken zijn. Een tijdige en adequate overdracht is onderdeel van gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de overdragende als van de ontvangende partij. Hier ligt een serieuze opgave voor alle betrokkenen om te communiceren en afspraken te maken en de regie in de (regionale) keten te beleggen.’

Zorgverleners

De minister schrijft de Kamer dat zorgaanbieders aan de bal zijn om tot een goede overdracht te komen van tijdelijke zorg. ‘Het onderzoek van de IGZ brengt twee specifieke risico’s beter in beeld: de groep kwetsbare ouderen en de risico’s van overdrachtsmomenten in de zorg. De uitdaging is om ketenbreed en sectoroverstijgend te komen tot het waarborgen van de continuïteit van zorg. Dat is een intensief en veelomvattend traject. Ik ga ervan uit dat het rapport maakt dat iedere zorgverlener in de dagelijkse praktijk alerter zal worden op juiste, tijdige en consistente overdracht én ontvangst.’

Verblijf eerste lijn

Het rapport over de overdracht komt op min of meer hetzelfde moment naar buiten als het signaal dat het ook niet goed gaat met de overdracht tussen ouderenzorg en eerstelijnscentra. Dat betreft de tijdelijke opvang van kwetsbare ouderen in de eerste lijn. Een aparte subsidieregeling in de Wet langdurige zorg (Wlz) voor dit ‘kortdurend verblijf eerste lijn’ loopt volgend jaar af. ActiZ, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), V&VN en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) roepen de minister op om de aparte subsidieregeling nog een jaar langer in stand te houden.

Randvoorwaarden

De zorgkoepels schrijven: ‘Eind 2014 is besloten het kortdurend eerstelijnsverblijf voor 2015 onder te brengen in een subsidieregeling binnen de Wlz omdat het ontbreken van essentiële randvoorwaarden zoals een heldere aanspraak, duidelijke prestaties en een passend budgettair kader een overheveling per 1 januari 2015 onmogelijk maakte. Gelijktijdig met dit besluit hebben de ondertekenaars van deze brief het ministerie van VWS verzocht zorg te dragen voor een juiste en tijdige invulling van deze randvoorwaarden om een overheveling per 1 januari 2016 wel mogelijk te maken. Wij constateren echter dat het niet is gelukt om tijdig invulling te geven aan deze randvoorwaarden.’ De minister heeft nog niet gereageerd op het verzoek van de koepels.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.