Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties4

Partijen kunnen risico’s afschuiven binnen transitie

Mark van Dorresteijn
De Rekenkamer waarschuwt dat partijen mogelijk verantwoordelijkheden op elkaar zullen afschuiven na de AWBZ-transitie. De waakhond maakte een simulatie van de gevolgen van de hervorming van de AWBZ.
Partijen kunnen risico’s afschuiven binnen transitie

De Rekenkamer legt in het rapport ‘Hervorming AWBZ; Een simulatie van de gevolgen’ de vinger op een zere plek: veel cliënten die nu onder de AWBZ vallen, krijgen na de hervorming te maken met twee zorgwetten: Wmo en Zvw. Dat heeft tot gevolg dat goede afspraken gemaakt moeten worden tussen zorgpartijen, zonder dat verantwoordelijkheden worden afgeschoven, aldus de Rekenkamer volgens vaktitel Zorg en Welzijn.

Simulatie

Bij de simulatie ging de Rekenkamer uit van cliënten die in 2012 aanspraak maakten op de AWBZ: 800.000 mensen. Staatssecretaris Van Rijn wijst in een reactie op het Rekenkamer-rapport op de verdere ontwikkelingen van de langdurige zorg sindsdien – bijvoorbeeld het zorgakkoord van vorige week. Volgens de Rekenkamer blijft de strekking van de simulatie echter ongewijzigd, omdat de gegevens tot half maart 2014 zijn meegenomen.

Niet gemakkelijker

Het valt de Rekenkamer op dat ‘een aanzienlijke groep cliënten, die onder de AWBZ recht hebben op een indicatie zorg met verblijf, onder het nieuwe regime aangewezen zijn op een indicatie zorg zónder verblijf.’ Dat geldt bijvoorbeeld voor de 67.000 ouderen – meestal ouder dan 80 jaar – met ernstige problemen als dementie, hartklachten en depressie. ‘Onder de AWBZ verblijven zij in een instelling en krijgen enkele uren per week begeleiding en dagactiviteiten. Deze groep krijgt persoonlijke verzorging en soms verpleging.’ De nieuwe situatie maakt het er niet gemakkelijker op, denkt de Rekenkamer: ‘In de nieuwe situatie zal deze groep cliënten voor begeleiding aangewezen zijn op de Wmo. Voor de persoonlijke verzorging en verpleging zou een aanspraak gedaan kunnen worden op de Zvw.’

Overgangsrecht

Staatssecretaris Van Rijn wijst er in zijn reactie op dat het juist de bedoeling is ‘de samenhang tussen zorgdomeinen te versterken’. Verder hebben cliënten die nu AWBZ zorg hebben, het zogenoemde “overgangsrecht”: zij behouden hun recht op zorg tot uiterlijk 2016. De “nieuwe zorg” gaat per 1 januari 2015 vooralsnog alleen in voor nieuwe cliënten.

4 REACTIES

 1. Nu terug naar thema artikel; zoek het ankerpunt voor verbinding van domeinen, verzekeringen en voorzieningen bij klant zelf en niet in doelgroepen of collectieve all-in producten. Zoals bij elk andere burger ook het geval is overigens. Een verbindend denkmodel en instrumentarium met geautoriseerde log in (ook voor burger zelf uiteraard) zou hier handen en voeten aan kunnen geven.

 2. Lees alle reacties
 3. Bovenstaande auteur van reactie en ikzelf zijn trouwe volgers van opinie en wellicht zouden wij samen eens moeten doorpraten over extramuralisering.
  Ik ben als zeventienjarige als verzorgende werkzaam geweest en juich meer (passieve) participatie toe voor ouderen en kwetsbare burgers.
  Afhankelijkheid is een niet te onderschatten kwetsbaarheid in het leven en als client moet de (medische) zorgvraag dan ook zeer zorgvuldig worden bediend door de overheid. Eigen invulling voor wonen en levensonderhoud echter, laat dat aub bij de burger en ontneem hen dat recht niet!
  Teveel mensen in zorgcentra gezien die volledig hun identiteit en regie kwijt geraakt. Dus fysiek/mentaal goed verzorgd, maar volledig apathisch of eenzaam geraakt. De juridische status van een burger (zorg voor eigen huis en invulling levensonderhoud) doet ook iets met attitude van verzorgenden; dat heb ik in de thuiszorg wel gezien.
  Ik wil echter zeker niet suggereren dat de woonzorgcentra niet kunnen blijven. Zeker wel, er zijn burgers die graag beschermd willen wonen, ook met een lagere ZZP. Zorg dan als sector dat dat gefaciliteerd wordt in samenwerking met private sector. Zorgteam ter plaatse kan ook helemaal geen tachtig mensen met ZZP 5 en 7 zorgzwaarte aan, dus wees blij met burgers die een lagere zorgzwaarte hebben en zorg vanuit het concept dat ze vitaal blijven en participeren. Dat brengt meteen de roring in huis die nodig is om mensen te laten gedijen vanuit eigen identiteit.

 4. Het ministerie van VWS c.q. de eerstverantwoordelijke bewindspersoon grossiert in drogredeneringen. Eerst was er al de kromme, bepaald geen standhoudende redenering op basis waarvan Zzp 1-3 geëxtramuraliseerd werd; zie http://www.gezondezorg.org/blog-zzp3-recht-afgeschaft.php.
  En nu stelt Van Rijn dat het juist de bedoeling is de samenhang tussen zorgdomeinen te versterken, terwijl hij in de praktijk de afstand tussen de verschillende domeinen vergroot, door de kosten van de verzorgingshuiszorg bij het rijk te laten, de wijkverpleging bij de zorgverzekeraars onder te brengen, en de gemeenten (verder) verantwoordelijk te maken voor de thuiszorg.
  Je zou haast denken dat er iets mis is met de airco op het ministerie, en dat men daar aan hypoxie lijdt. Want als men werkelijk de samenhang tussen de domeinen had willen versterken, had men de hele ouderenzorg overgeheveld naar de (centrum)gemeenten. Dus inclusief de kosten van de verzorgingshuiszorg en de wijkverpleging (en dan zonder WMO-bezuiniging). Zie http://www.gezondezorg.org/ouderenzorg.php#masterplan.

 5. heeft iemand als eens gekeken naar de relatie tussen de WLZ en de WMO? Ook hier dreigt doorschuiven van zorg uit de WMO naar de WLZ.
  Gemeenten bepalen de aanspraak op de WMO en kunnen door contra indicatie cliënten overhevelen naar de WLZ. Zij hebben hier ook belang bij om de druk op de WMO te beperken (schadelastbeheersing)
  Hier is sprake van tegengestelde belangen waardoor het risico van doorschuiven van verantwoordelijkheden aanwezig is. Wie wordt hiervan de dupe? De mensen met een hulpvraag die niet weten hoe ze dit moeten oplossen.
  Zaak om e.e.a. nog eens goed onder de loep te nemen en de gaten te dichten

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.