Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Reacties op begroting VWS

De reacties op de Prinsjesdag-begroting van het ministerie van VWS op een rij:

Orde van Medisch Specialisten

Ellen van Rooij: “We vinden het positief dat Klink inzet op kwaliteit, transparantie, innovatie en preventie. Het initiatief tot het opzetten van een Regieorgaan kwaliteit en veiligheid juichen we toe. Het is goed als er een instituut komt dat de regie voert op de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren, zodat daar echt de laatste stand van de wetenschap in komt. Het moet wel echt een orgaan worden van de veldpartijen en geen politiek instrument.”

NVZ Vereniging van ziekenhuizen

Woordvoerster Jakomien ter Haar: “We steunen Klink op hoofdlijnen: uitbreiding marktwerking, kwaliteit en innovatie. Maar om daar daadwerkelijk vorm aan te geven hebben ziekenhuizen meer duidelijkheid van de minister nodig, met name over de kapitaallasten. Ziekenhuizen moeten weten hoe zij hun vastgoed kunnen inzetten bij de bedrijfsvoering en hoe de overgangsperiode van het oude bouwregime naar de eigen verantwoordelijkheid voor het vastgoed wordt bekostigd. Daarnaast hebben ziekenhuizen van de minister aanwijzingen nodig hoe het A segment – het deel van de zorg dat niet aan de markt is vrijgegeven – eruit moet zien.”

GGZ Nederland

Directeur Jos de Beer: “De forse pakketverkleining van de AWBZ raakt ook de ggz. De aanspraken en de omvang voor begeleiding verminderen, dus daar valt de financiering voor weg. Opvallend is verder dat noch het ministerie van VWS, noch het programmaministerie van Jeugd en Gezin rept over de toekomst van de jeugd-ggz. We vinden dat er onderzocht moet worden wat de oorzaak is van de wachtlijsten en hoe die moeten worden opgelost. Tevreden zijn we over de uitbreiding kwaliteit methadonbehandeling. Ook investeert Klink in programma’s voor veiligheid en om depressies te voorkomen.”

CG-raad

Cliëntenorganisatie CG-raad reageert bij monde van Ad Poppelaar. “Iedereen snapt dat AWBZ behouden moet blijven en dat er gekort moet worden. Het is echter niet bekend of andere beleidsterreinen klaar zijn om de nieuwe cliëntenstroom te ontvangen. Dat is zorgelijk. We zijn bijvoorbeeld erg nieuwsgierig naar wat de gemeenten gaan doen. Wat ons ook zorgen baart is dat het bij de cliënten waar het om gaat helemaal niet bekend is dat zij mogelijk straks veel zelf moeten betalen. Of elders moeten aankloppen. Dan is er nog de afschaffing van de BU. Er zijn nu al signalen dat de regeling die moet compenseren voor de afschaf van de BU, blind is voor sommige cliëntengroepen. Mensen met reuma en dergelijke. Die vallen straks niet onder de vervangende regeling voor de afschaffing van de BU.”

Per Saldo

Directeur Aline Saers van Per Saldo, belangenvereniging voor houders van een persoonsgebonden budget: “Het is ons niet duidelijk wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen op de begeleiding. Bussemaker heeft ervoor gekozen om deze functie te schrappen voor de ‘lichte’ doelgroep en om de doelstelling participatie te schrappen. De mensen die deze begeleiding tot nu toe kregen, moeten het voor het grootste deel zelf gaan oplossen. Een klein deel gaat naar onderwijs, gemeenten en jeugdzorg. Maar welk deel, is niet duidelijk. Ook kunnen ze bij VWS tot nu toe niet aangeven wat nu ‘licht’ is en waar precies de grens ligt tussen participatie en zelfredzaamheid. Hoe moeten indicatiestellers en de jeugdzorg dit dan vanaf 1 januari gaan toewijzen? Dat is veel te snel. Bussemaker moet dit uitstellen en die bezuiniging veel zorgvuldiger aanpakken.”

NPCF

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie in haar persbericht: “Uit de begroting spreekt de wil om echt te werken aan patiëntgerichte en veilige zorg. Wel mag de ambitie voor het terugdringen van het aantal medische ongevallen hoger en er moet betere nazorg komen voor slachtoffers van zulke ongevallen. Dat de AWBZ terug gaat naar de oorsprong, daar zijn wij het niet mee eens. In het begin was de AWBZ er uitsluitend voor de zware intramurale zorg. Daar willen wij zeker niet naar terug. De basiskeuze moet zijn dat de verzekerde langdurige zorg bestemd is voor mensen die te maken hebben met een chronische ziekte, aandoening of stoornis en die voortdurende en ernstige beperkingen in hun dagelijks leven hebben. AWBZ-begeleiding moet mogelijk blijven voor mensen die anders niet zelfstandig kunnen blijven wonen.”

VNG

Volgens de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) mogen de problemen van mensen die hun oude AWBZ-voorzieningen verliezen, niet zomaar over de schutting naar de gemeenten worden gegooid. De VNG schrijft dat op dit moment nog volstrekt onduidelijk is welke mensen getroffen zullen worden door de voorgestelde bezuinigingen en welke van hen door gemeenten geholpen moeten worden. Deze onduidelijkheid moet volgens de overlegorganisatie eerst zijn opgelost voordat deze taken worden overgedragen naar gemeenten. “Gemeenten moeten de tijd krijgen om zich zorgvuldig op deze nieuwe hulpvragers voor te bereiden. De drie maanden die het kabinet daar nu voor over lijkt te hebben zijn absoluut onvoldoende”, aldus de VNG.

VGN

De Vereniging gehandicaptenzorg Nederland (VGN) vindt dat VWS de cliënten goed en tijdig moet voorlichten over de bezuinigingen die hen treffen. De koepel is ongerust over het feit dat in de uitwerking van de maatregelen die 1 januari 2009 ingaan, nog veel moet gebeuren. Hierdoor hebben de instellingen in de gehandicaptenzorg slechts zeer kort de tijd zich op deze maatregelen voor te bereiden. De VGN vindt verder dat daar principieel niet bezuinigd mag worden op cliënten met een verstandelijke beperking. Dat deze groep slachtoffer wordt van groei elders in AWBZ, vindt de koepel onacceptabel. Volgens de VGN is het ook slecht dat de doelstelling participatie verdwijnt uit de indicatie begeleiding: omdat mensen met een beperking dat niet zelf kunnen, hebben ze om volwaardig te kunnen leven daar hulp bij nodig. Het verdwijnen van de participatiegrondslag betekent een verschraling van de kwaliteit van hun leven. Verder zijn voor alle AWBZ-functies eigen bijdragen aangekondigd. Ook dat baart de VGN zorgen. Dit kan immers voor mensen met een beperking – die vaak van een uitkering moeten rondkomen en reeds op het randje van het bestaansminimum moeten leven – een verdere verschraling van de kwaliteit van leven betekenen.

ActiZ

Koepelorganisatie AcitZ is ongerust over de afschaffing van het bouwregime. Deze maatregel wordt volgens de koepel gepresenteerd als verlichting van regeldruk, maar leidt – zonder alternatieve financiering – tot onzekerheid bij zorgaanbieders en zelfs tot stagnatie van afbouw van meerpersoonskamers. Waar de overheid juist verlichting van regeldruk belooft neemt de versnippering en bureaucratie juist toe, zo schrijft ActiZ. Aad Koster, directeur ActiZ: “Een aantal beleidsvoornemens staat haaks op de realiteit. VWS benadrukt het belang van de wijkverpleegkundige. Dat onderschrijven wij van harte, maar in de praktijk wordt verpleegkundige zorg bij de cliënt thuis steeds minder geïndiceerd en wordt het takenpakket ingeperkt.” ActiZ wil dat de regiobudgetten snel worden afgeschaft en dat persoonsvolgende bekostiging snel wordt ingevoerd. Dat geeft de cliënt volgens de koepel meer keuzevrijheid en maakt een bureaucratische verdeling ‘vooraf’ van AWBZ-geld over 32 regio’s overbodig.

LOC

Cliëntenorganisatie LOC zien door de plannen voor 2009 de inkomenspositie van cliënten steeds verslechteren. Volgens de LOC worden diverse maatregelen genomen die gevolgen hebben voor de hoogte van het inkomen voor mensen die op zorg zijn aangewezen. Bijvoorbeeld de eigen bijdrage voor begeleiding. Daarnaast wijst het LOC op de terugkeer van de vermogenstoets. Mensen met een hogere eigen bijdrage moeten hierdoor meer betalen als zij spaargeld hebben. Veel mensen krijgen daarbij door een nieuwe regeling in 2009 minder geld terug vanwege bijzondere uitgaven. Bewoners van verzorgingshuizen moeten zelf hun waskosten gaan betalen. En veel zorginstellingen in ggz en ouderenzorg brengen steeds meer in rekening bij hun cliënten. Door de stapeling aan maatregelen verslechtert de inkomenspositie van cliënten steeds verder, zo schrijft het LOC.

Meer Prinsjesdag nieuws:

Minder geld voor inspectie

Klink wil nieuwe financiering huisarts

Pgb komt in regiobudget

Tekorten AWBZ lopen op

Klink gaat door met transparantie en marktwerking

Bezuiniging op AWBZ wordt nergens opgevangen

Regieorgaan kwaliteit en veiligheid in 2009

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.