Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties14

Vijf Rotterdamse ziekenhuizen verliezen beroerte-zorg

Carina van Aartsen is redacteur bij Zorgvisie, Skipr en Qruxx. Ze schrijft over alle sectoren van de zorg, maar vooral over de ouderenzorg en eerste lijn. Omdat daar nu de grootste uitdagingen liggen: voor de zorg zelf maar ook voor de samenleving. Als aandachtsgebieden heeft zij de thema´s: governance, zorgverzekeraars en financiën.
In Rotterdam gaat de meeste complexe spoedzorg naar het Erasmus MC. Daar komen straks vier keer zoveel mensen met een herseninfarct naartoe. Vijf ziekenhuizen raken hun beroerte-zorg kwijt.
Vijf Rotterdamse ziekenhuizen verliezen beroerte-zorg

Zorgverzekeraars hebben hun regioplannen over de

Premium

Wilt u dit artikel lezen?


  Al abonnee? Log dan in

  Carina van Aartsen is redacteur bij Zorgvisie, Skipr en Qruxx. Ze schrijft over alle sectoren van de zorg, maar vooral over de ouderenzorg en eerste lijn. Omdat daar nu de grootste uitdagingen liggen: voor de zorg zelf maar ook voor de samenleving. Als aandachtsgebieden heeft zij de thema´s: governance, zorgverzekeraars en financiën.

  14 REACTIES

  1. Lees alle reacties
  2. Een eeuwenoud recept voor het oplossen van complexe maatschappelijke problemen: zo ver mogelijk er vanaf gaan staan (bril afzetten a.u.b.), dan is een probleem ineens veel minder complex en een gemankeerde oplossing zo gevonden. Beleidsmakers leven bij de gratie van dit principe.

  3. Hoe hulpbehoevend zijn de uitvinders van dit nieuwe concept.Wat proberen ze te bereiken.bezuinigingen.door concentratie van patienten, meer kennis en dergelijke voor handen te hebben, lopende bandwerk in ziekenhuizen, groter afstanden naar behandelplaats meer km aan benzineverbruik , uitstoot van verkeer, is dit duurzaam handelen en moet dit achter twintig jaar weer terug gedraait zodat dat weer handen vol geld kost.Waar zijn we in dit land mee bezig, zorgen dat je je baan houd of weg met een goude handdruk of is het gras altijd groener bij de buren.

  4. http://www.skipr.nl/actueel/id17293-winst-concentratie-spoedzorg-is-beperkt.html
   Er wordt gewezen op de onderliggende agenda van de private verzekeraars; werkend voor eigen rekening en risico en streven dan ook naar winst. Het zijn geen altruistische ondernemingen. Om met CZ directeur W vd M te spreken: we hebben geen winstoogmerk, maar we moeten wel winst maken, alleen streven wij niet naar winstmaximalisatie.
   Met afschaffing van alle ex poste vereveningen en de nacalculatie zoeken verzekeraars naar uitwegen voor hun probleem: acceptatie plicht, altijd imperfecte ex ante verevening en budgettering: dan zijn Academische Ziekenhuizen de uitweg bij uitstek. De Overheid past dan bij.
   Moral Hazard is een zorgverzekeraar zelf niet vreemd.
   In de USA gebeurt dit door misbruik te maken van de Federale Ziekenhuizen met hun acceptatie plicht. Fenomeen van draaideur patiënten komt daar vandaan.
   En wat in de USA gebeurt, gebeurt met vertraging in Nederland ook.
   onvoorstelbaar. Lerend vermogen van de verantwoordelijke politici en topambtenaren is nul.

  5. En ‘on a side note’: waarom zijn de zorgverzekeraars (en de ziekenhuizen?) niet eerst bezig met de vraag hoe dat tijdige thrombolysepercentage naar bijna 100 gaat? Want van 14 naar 22 is een wezenlijke verbetering, maar natuurlijk nog veel te laag, zeker als dat het percentage van de patiënten met een herseninfarct is.
   Deze reactie is niet bedoeld om de discussie omtrent centralisatie te frustreren en er zou ook niet als zodanig op gereageerd moeten worden. Maar dáár ligt toch een veel grotere te behalen kwaliteitsslag dan in centralisatie?

  6. @ buskense:
   U stelt dat het proefschrift de discussie zal beslechten. Het artikel meldt echter: ‘Volgens Lahr varieert het aantal patiënten dat thrombolyse krijgt in Nederlandse ziekenhuizen van 5 tot 15%. De belangrijkste reden voor lage cijfers is dat patiënten te laat in het ziekenhuis aankomen.’
   Hij voegt daar later weliswaar aan toe dat specifiek de centrale ziekenhuizen de rijtijd hebben weten te verkorten door afspraken met ambulancediensten en huisartsen inzake CVA’s, maar die afspraken zouden natuurlijk gewoon landelijke richtlijnen/afspraken moeten worden.
   Zoals ik al stelde in mijn eerste reactie is ziekenhuisspecialisatie in principe goed. Maar ik blijf ook na lezing van het artikel met de volgende vraag zitten: is het Erasmus MC echt wezenlijk beter op dit vlak? Heeft het ook dergelijke afspraken gemaakt? En is, bij gebrek aan uitkomstassessment, de gemiddelde ‘door to needle time’ wezenlijk korter dan in de andere ziekenhuizen in die regio?

  7. In Nederland is reeds jarenlang ervaring opgedaan met centralisatie van zorg voor acute beroerte. Daarover is uitgebreid gerapporteerd in gerenommeerde tijdschriften. Het een en ander is gebundeld in een proefschrift dat eind 2013 verscheen.
   https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Nieuws/Persberichten/Pages/Acute-zorg-bij-beroerte-kan-beter-door-verbeteren-hele-keten.aspx
   De resultaten zijn veelbetekenend en zullen helpen deze vooral mening gebaseerde discussie te beslechten.

  8. Ons kleine landje blijft denken in grote getallen en zorgmolochs, waar in het buitenland kennelijk met veel kleinere capaciteiten kan worden volstaan. Ons Calimerocomplex speelt ook hier weer op. Bovendien, als ik Kuipers deze concentratie hoor verantwoorden met onderzoek uit Engeland, dan wordt ik erg achterdochtig. Als daar schaalvergroting werkt, in toch niet de beste (overheids)ziekenhuizen, dan hoeft dat niet te betekenen dat wij dezelfde winst halen vanuit een veel betere uitgangspositie.
   We offeren de menselijke maat, en alle goede dingen daarvan op aan zogenaamde kwaliteitsverbetering. Die we niet kunnen uitdrukken in meer kwaliteit van leven, van zowel patiënten en hun verwanten al de zorgverleners die er moeten werken.

  9. Concentratie van zorg wordt ten eerste doorgevoerd om de kwaliteit te verbeteren en mogelijk daarnaast de prijs te verlagen. Academische Ziekenhuizen hebben een ander kostenplaatje dan topklinisch of algemene ziekenhuizen. Ze worden dan ook uit een ander potje gefinancierd.
   Heeft dat aspect de keuze van de verzekeraars bepaald?
   De kosten zullen niet dalen als de specialisten die zich nu bezig hielden met CVA’s nu wat anders gaan doen wat nog niet gedaan werd; aanbod creeert zijn eigen vraag. Omgekeerde wereld. Daar wilden we toch vanaf?
   En krijgen we nu per aandoening een verschillende SEH ziekenhuis opdat ieder ziekenhuis wat te doen krijgt?
   Denk toch dat beleidsmakers en verzekeraars wat over het hoofd zien.

  10. Ziekenhuisspecialisatie zal de kosteneffectiviteit in principe verhogen, maar men moet wel de juiste stappen doorlopen om tot de juiste resultaat te komen. Die stappen zijn:
   1. Creëer een behoorlijk performance-assessment waarmee je de kwaliteit van de zorg kunt bepalen.
   2. Ga daarmee kijken wie de beste of betere ziekenhuizen zijn bij welke (soort) klachten.
   3. Verbind daar financieel-contractuele consequenties aan.
   En wees daarbij heel voorzichtig met het concentreren van tijdskritieke zorg! Een gebroken enkel is ook in dat opzicht iets héél anders dan een CVA of acuut hartfalen!
   Dus ik deel de zorgen van dhr. Borger van der Burg volledig. En het lijkt erop alsof Rob de zaken omdraait. Je zou namelijk die soort zorg pas mogen concentreren als duidelijk is dat dat de kwaliteit van zorg wél dient. Niet omgekeerd.

  11. Beste B. Borger van der Burg en anderen,
   Gewoon stellen dat de voordelen van concentratie in Nederland niet te verwachten zijn is te gemakkelijk. Pas indien duidelijk kan worden gemaakt dat de concentratie de kwaliteit niet dient (bijvoorbeeld omdat concentratie zorgt voor een toename van de tijd tussen symptomen en behandeling) dan komt de concentratie in een nieuw daglicht te staan.

  12. Met het verkregen recht op selectieve inkoop wordt gepoogd kwaliteit en doelmatigheid te vergroten. Eigen optimum volume normen zijn geformuleerd voor CVA zorg, maar ook IC , geboortezorg, acuut AAA. De wetenschappelijke onderbouwing hiervan is zeer slecht. Zo is ook de Nederlandse Vereniging voor Neurologie van mening. De norm van 350 is gebaseerd op de ‘ Noord Londen’ studie waarin de CVA zorg die eerst oa door internisten en huisartsen werd verleend vervolgens door neurologen werd verricht op een locatie. Vanzelfsprekend geeft een dergelijke herinrichting winst! Deze winst valt in Nederland niet te verwachten. Deze verschuivingen hebben echter wel grote gevolgen. Niet alleen voor de ziekenhuizen en hun portfolio , maar juist ook voor de patiënten . De CVA zorg gaat weg uit het Vlietland. Zij voldoen ruim aan de door ZNgeformuleerde optimum norm met 398 patiënten. Wat te doen met de 50 jarige liesbreuk patiënt in het Vlietland die toevallig een acuut CVA doormaakt? Time is brain! Is de volgende stap om iedereen onder de 50 te concentreren? Met het recht op selectieve inkoop komt de verplichting om zorgvuldig en goed onderbouwde besluiten te nemen daar waar het gaat om Europa’s beste gezondheidszorg. De beoogde doelmatigheidswinst is niet aangetoond. Concentratie van zorg zonder alle effecten te hebben bestudeerd zal leiden tot hogere kosten en slechtere uitkomsten van zorg. Ik ben bezorgd!
   B. Borger van der Burg, vaatchirurg Rijnland Ziekenhuis

  Geef uw reactie

  Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.