Home Tags Santeon

Santeon

Passende zorg

Calamiteitenonderzoek Santeon: Leren, verbeteren en delen

Wat is er binnen het ziekenhuis geleerd van calamiteiten? Op welke manier kan je dit bespreekbaar maken? En, hoe kunnen de andere ziekenhuizen de geleerde lessen overnemen? Een aantal vragen die beantwoord worden in de door Santeon opgestelde jaarpublicatie over calamiteiten in de zeven ziekenhuizen.
Passende zorg

‘Coronaschade en personeelskrapte frustreren kwaliteitsverbetering’

Het Verbeterteam Heupartrose van Santeon gaat na zes jaar ervaring met waardegedreven zorg een nieuwe fase in. Van het leren van data naar een lerend systeem, dat is de volgende stap.
Passende zorg

Santeon deelt uitkomsten om ontwikkeling reumazorg in stroomversnelling te brengen

Drie Santeon-ziekenhuizen werken samen aan het personaliseren en verbeteren van de reumazorg. Hiervoor verzamelen zij reallife data, worden uitkomsten met elkaar besproken en met lokale multidisciplinaire verbeterteams in gang gezet.
Passende zorg

Santeon: minder totaalrupturen met vbhc-programma geboortezorg

Minder ongeplande keizersnedes en totaal rupturen, betere uitkomsten voor de baby en een efficiëntere inrichting van de zorg rondom de bevalling. Met deze inzet startten de Santeon-ziekenhuizen in 2017 een verbeterprogramma voor de geboortezorg. Ze volgden hierbij de methodologie van value based healthcare (VBHC), ofwel waardegedreven zorg. Deze week presenteren ze de eerste resultaten in de publicatie Samen beter Geboortezorg.
Passende zorg

‘PROMs kunnen zorg reumapatiënten verbeteren’

Jos Hendrikx deed promotieonderzoek naar het belang van Patiënt Reported Outcome Measures (PROMs) bij de behandeling van patiënten met reuma. "Ze bieden voordelen om mee te werken, maar interpretatie vergt maatwerk", concludeert hij na uitvoerig onderzoek.
Passende zorg

HIPS: uitdagingen en kansen van een dataplatform in de zorg

Zorg verbeteren begint met data vergelijken. Maar dan wel betrouwbare data die voor alle betrokkenen beschikbaar zijn. Santeon zet stappen met het Health Intelligence Platform Santeon (HIPS), het gezamenlijke dataplatform van de zeven aangesloten ziekenhuizen dat eind dit jaar operationeel moet zijn. Welke kansen en uitdagingen komen Jos Hendrikx (klinisch data scientist) en Renske Veenstra (programma-manager) in de praktijk tegen bij de ontwikkeling van dit platform?
Passende zorg

‘We weten nu beter wat de patiënt belangrijk vindt bij chronisch nierfalen’

Binnen Santeon werken verbeterteams voor vijftien verschillende aandoeningen aan het verbeteren van de zorg. Chronisch nierfalen was de eerste chronische aandoening. René van den Dorpel, nefroloog, en Hans Bart van de Nierpatiëntenverenging Nederland delen hun ervaringen.
Passende zorg

OLVG-topman: waarde toevoegen is data delen

In de Nederlandse zorg worden data nog op onvoldoende grote schaal gedeeld. Dit vormt een sta in de weg voor duurzame toegankelijkheid en waardegedreven kwaliteit. Overheid, zorgverzekeraars en aanbieders zouden dan ook stappen moeten zetten om het delen van data minder vrijblijvend te maken.
Passende zorg

Eerste bouwstenen beschikbaar vanuit Experiment Uitkomstindicatoren

Het Experiment Uitkomstindicatoren van Santeon is nu bijna twee jaar op weg. Ondanks vertraging door de covid-crisis zijn de eerste bouwstenen zoals keuzehulpen, dashboards en geleerde lessen in gebruik bij de Santeon ziekenhuizen. Ook is geaccrediteerde scholing in het gebruik van uitkomstinformatie bij samen beslissen van start gegaan.
Passende zorg

Drie nieuwe keuzehulpen maken uitkomstinformatie toepasbaar voor patiënten

Vanuit het Experiment Uitkomstindicatoren van Santeon zijn drie nieuwe keuzehulpen ontwikkeld. Deze zijn bedoeld om uitkomstinformatie in de spreekkamer optimaal te benutten.
Nieuwsbrief Abonneren