Preventie

Preventie
gezondheidsplicht, passende zorg, passende populatiezorg, GGD, Karine van 't Land, KAMG, preventie, leefstijlinterventie,

‘Armoedebestrijding en preventie gaan hand in hand’

Steeds meer mensen belanden door de toenemende armoede in de zorg. Zolang de oorzaak niet wordt aangepakt, blijven zorgprofessionals dweilen met de kraan open. Daarom roepen zorgpartijen het kabinet op sterk in te zetten op bestaanszekerheid.
Preventie
Minister Bruins

Internationale gezondheidscrisis Ebola: wat betekent dat voor Nederland?

Internationalegezondheidscrisis Ebola: wat betekent dat voor Nederland? Het International Health Regulations Emergency Committee, onderdeel van de WHO, luidde op 17 juli de noodklok wegens de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo. De uitbraak duurt al ruim een jaar, en met inmiddels ruim 1700 overleden patiënten is de virusziekte nog lang niet onder controle. Tevens worden ebolapatiënten gedetecteerd in nieuwe gebieden in deze regio. Dit leidde ertoe dat de commissie een internationale gezondheidscrisis heeft uitgeroepen.
acute zorg

NVZ wil afspraken over onnodige seh-opnames

Ziekenhuizen willen afspraken maken over het verminderen van onnodige opnames. Ook de ouderenbond ANBO wil betere samenwerking in de keten van acute zorg.
ambulance acute zorg seh

ActiZ: ruim 300.000 ouderen bezetten onnodig ziekenhuisbed

Elk jaar belanden 320.000 ouderen onnodig in een ziekenhuisbed. Die opnames zijn te voorkomen met extra investeringen in wijkverpleging en eerstelijnszorg.

Spoedketen Zwolle wil ouderenzorg verbeteren

Acht zorginstellingen in de regio Zwolle starten vrijdag een proef om de acute zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Zorgalliantie Zwolle en het Regionaal Overleg Acute Zorgketen namen het initiatief, geïnspireerd door een pilot in de regio Amsterdam.
Preventie
Screening op SEH effectief tegen kindermishandeling

Screening op SEH effectief tegen kindermishandeling

Systematische screening van kinderen die op de Spoedeisende Hulp terecht komen is effectief bij opsporing van kindermishandeling. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC. Voor het eerst is onderzocht of screening iets oplevert.

Over preventie

Waarom preventie?

Preventie van ziekte wordt steeds belangrijker. Het aantal mensen met een chronische ziekte groeit zo hard, dat de gezondheidszorg onbetaalbaar wordt. Het RIVM voorziet een stijging van 5,3 miljoen chronisch zieken in 2011 naar 7 miljoen in 2030. In de helft van de gevallen is de chronische ziekte gerelateerd aan een ongezonde leefstijl. Er valt dus veel gezondheidswinst te boeken door mensen aan te zetten tot een gezondere manier van leven. Meer bewegen, gezond eten. De technologische ontwikkelingen maken het mogelijk dat mensen veel meer zelf de regie gaan voeren over hun gezondheid. Er komen steeds meer apps en apparaten op de markt waarmee mensen in de thuissituatie relevante waardes zelf kunnen volgen, gezonder kunnen leven en zo preventie in eigen hand nemen.

Lees meer

Zorgstelsel stimuleert preventie niet

Toch komt het preventiebeleid maar moeilijk van de grond. In ons zorgstelsel ontbreekt een regisseur voor preventie. Het Nederlandse zorgstelsel is ingesteld op ziekte. Zodra mensen ziek worden, is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Zorgverleners krijgen betaald voor het behandelen van zieke mensen. Als artsen of andere hulpverleners door een goed gesprek voorkomen dat er zorg wordt geleverd, dan krijgen ze daar niet voor betaald. Met andere woorden, het stelsel prikkelt niet tot de inzet op preventie.

Initiatieven voor preventie

Desondanks zijn er wel veel initiatieven op het gebied van preventie. Ziekenhuizen willen verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van de bevolking in hun werkgebied. Specialisten gaan de wijk in en geven voorlichting aan huisartsen en andere zorgverleners in de eerstelijnszorg. Wijkverpleegkundigen proberen mensen aan te zetten tot gezonder gedrag. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders experimenteren met populatiebekostiging, waarbij ze verantwoordelijkheid nemen voor gezondheid van de bevolking in een gebied. Gemeenten richten zich op risicogroepen, zoals jeugdigen met een risico op overgewicht, mensen met een verhoogd risico op diabetes, vroegsignalering van overbelasting bij mantelzorgers van thuiswonende ouderen met dementie. Knelpunt bij dit soort initiatieven is dat de baten van deze investeringen door gemeenten terechtkomen bij zorgverzekeraars. Het lijkt dan ook redelijk dat zij mee betalen aan preventie. Samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten staat echter nog in de kinderschoenen.