Preventie

Preventie

Digitaliseringsdoel in zorginkoop Menzis voorbijgesneld door coronacrisis

In de weken dat de uitbraak van het coronavirus het hele zorglandschap onder druk zet, moeten zorgverzekeraars ook met hun inkoopbeleid voor 2021 komen. Menzis zet in op concretere afspraken over de Juiste Zorg op de Juiste Plek en wil ook meer digitalisering zien. Beide uitdagingen kunnen wel eens ingehaald worden door hoe zorgverleners omgaan met de coronacrisis, weet ook Nicole Poldervaart, inkoopmanager bij Menzis.
Tech

’Door de coronacrisis kan het pgo in een stroomversnelling komen’

Het is een oude belofte van de persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo): de patiënt kan nu eindelijk echt de regie krijgen over zijn eigen zorg. Hans Niendieker van pgo Ivido vindt dat er dan nog wel iets moet gebeuren. Deel 2 van een serie.
Personeel
Roy Pelzer recyclebare mondkapjes maastricht umc+

Hoe Roy Pelzer het hergebruik van mondkapjes uitvond

Sterilisatie-deskundige Roy Pelzer toonde aan dat FFP2 mondkapjes vrij zijn van micro-organismen door middel van plasmasterilisatie op 60 graden. Zo is hergebruik mogelijk.
Tech
Bart van Pinxteren

Hier ligt geld voor De Juiste Zorg op de Juiste Plek

Er is meer financiering mogelijk voor behandelingen buiten het ziekenhuis dan menigeen denkt. Brancheorganisaties NVZ en FMS wijzen de weg in subsidieland.
Preventie
leefstijlverandering

Menzis lanceert Brits leefstijlsucces Changing Health

In februari begint de zorgverzekeraar haar leefstijlpilot Changing Health. Een combinatie van een coach en een app voor mensen met overgewicht, die een risico hebben voor diabetes-II. In Groot-Brittannië is het een bewezen succes.
Preventie

‘Zzp’ers in ziekenhuizen vormen risico bij verspreiding infecties naar verpleeghuizen’

Zzp'ers verspreiden infectieziekten doordat ze bij zoveel verschillende zorginstellingen werken. Door een realtime overzicht van infectiebesmettingen is de kans op verspreiding kleiner omdat zorginstellingen voorzorgmaatregelen kunnen treffen. Het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten en BRMO (MUIZ) helpt verpleeghuizen hun infectiepreventiebeleid te verbeteren.
Preventie

‘Levens in gevaar door inbraak op patiëntmonitoren’

Voor hackers is het mogelijk om in te breken op patiëntmonitoren en de gegevens over een patiënt te wijzigen. Dat blijkt uit een recentelijk onderzoek van McAfee. Na een simpele aanval konden beveiligingsonderzoekers onder meer de hartslag, het zuurstofniveau en de bloeddruk van de patiënt aanpassen.
Ottes

Zilveren Kruis breidt HartWacht uit naar ziekenhuizen

Zilveren Kruis gaat met ziekenhuizen afspraken maken over telemonitoring bij hartpatiënten. Ziekenhuizen kunnen vanaf volgend jaar driejarige contracten afsluiten.

Blog: Neem e-health op in het basispakket

Wanneer preventie in het basispakket komt, zouden ook e-healthproducten erin opgenomen moeten worden, want die leiden net als preventie tot minder zorgkosten.
Ggz
e-health mantelzorg

GGzE opent webwinkel voor geestelijke gezondheidszorg

In de Welshop kan iedereen die wil werken aan zijn of haar geestelijke gezondheid terecht, meldt de ggz-aanbieder.

Over preventie

Waarom preventie?

Preventie van ziekte wordt steeds belangrijker. Het aantal mensen met een chronische ziekte groeit zo hard, dat de gezondheidszorg onbetaalbaar wordt. Het RIVM voorziet een stijging van 5,3 miljoen chronisch zieken in 2011 naar 7 miljoen in 2030. In de helft van de gevallen is de chronische ziekte gerelateerd aan een ongezonde leefstijl. Er valt dus veel gezondheidswinst te boeken door mensen aan te zetten tot een gezondere manier van leven. Meer bewegen, gezond eten. De technologische ontwikkelingen maken het mogelijk dat mensen veel meer zelf de regie gaan voeren over hun gezondheid. Er komen steeds meer apps en apparaten op de markt waarmee mensen in de thuissituatie relevante waardes zelf kunnen volgen, gezonder kunnen leven en zo preventie in eigen hand nemen.

Lees meer

Zorgstelsel stimuleert preventie niet

Toch komt het preventiebeleid maar moeilijk van de grond. In ons zorgstelsel ontbreekt een regisseur voor preventie. Het Nederlandse zorgstelsel is ingesteld op ziekte. Zodra mensen ziek worden, is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Zorgverleners krijgen betaald voor het behandelen van zieke mensen. Als artsen of andere hulpverleners door een goed gesprek voorkomen dat er zorg wordt geleverd, dan krijgen ze daar niet voor betaald. Met andere woorden, het stelsel prikkelt niet tot de inzet op preventie.

Initiatieven voor preventie

Desondanks zijn er wel veel initiatieven op het gebied van preventie. Ziekenhuizen willen verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van de bevolking in hun werkgebied. Specialisten gaan de wijk in en geven voorlichting aan huisartsen en andere zorgverleners in de eerstelijnszorg. Wijkverpleegkundigen proberen mensen aan te zetten tot gezonder gedrag. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders experimenteren met populatiebekostiging, waarbij ze verantwoordelijkheid nemen voor gezondheid van de bevolking in een gebied. Gemeenten richten zich op risicogroepen, zoals jeugdigen met een risico op overgewicht, mensen met een verhoogd risico op diabetes, vroegsignalering van overbelasting bij mantelzorgers van thuiswonende ouderen met dementie. Knelpunt bij dit soort initiatieven is dat de baten van deze investeringen door gemeenten terechtkomen bij zorgverzekeraars. Het lijkt dan ook redelijk dat zij mee betalen aan preventie. Samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten staat echter nog in de kinderschoenen.