Preventie

ActiZ, Wijkverpleging heeft betere bekostiging nodig

Alliantie wijkverpleging zet in op 100 zorgzame buurten

Een alliantie van negen grote aanbieders van wijkverpleging, onder leiding van Buurtzorg, zet in op een landelijke transformatie van de gezondheidszorg op het niveau van buurten. Voor honderd zorgzame buurten is in totaal 200 miljoen euro IZA-geld nodig.
Preventie

‘IZA doorzetten zonder preventie? Niet te rijmen’

Helen Mertens en Stef Kremers van het Maastricht UMC+ schrikken van de Prinsjesdagplannen. "Structurele verandering vergt een visie die verder reikt dan een kabinetsperiode." En laat IZA daar nu precies de handvatten voor bieden.
Eerstelijnszorg
Martien Bouwmans, zorgstelselkenner en schrijver van Het zorgstelsel ontrafeld

Waarnaartoe met het zorgstelsel?

Iedereen wil doorgaan met het IZA, maar is er niet meer nodig? Martien Bouwmans, zorgstelselkenner en schrijver van het boek Het zorgstelsel ontrafeld, legt negen stellingen voor om het zorgstelsel beter te laten werken. Voer voor de verkiezingsprogramma's?
Preventie
iza vraagt politiek lef en leiderschap vws

Rugdekking nodig voor succes brede zorgakkoorden

Nederland staat voor een uitdagende transformatie van zorg en welzijn. Op stelselniveau, aan regiotafels en binnen de muren van organisaties in zorg en welzijn is de beoogde transformatie het gesprek van de dag. Het gesprek gaat over het dreigende zorginfarct, terwijl in de praktijk het zorginfarct al actueel is. Over de noodzaak van de transformatie bestaat geen discussie. Met de ondertekening van het IZA en aanpalende programma’s zoals GALA en WOZO wordt landelijk een nieuwe impuls gegeven aan het samen komen tot concrete plannen en vooral: tot realisatie in de praktijk.
Preventie
Marco Varkevisser hoogleraar marktordening in de gezondheidszorg

‘Lastige keuzes maken in overleg is een illusie’

VWS, NZa en Zorginstituut zullen vaker knopen moeten doorhakken bij dossiers waar het zorgveld zelf niet verder in komt, zegt Marco Varkevisser, hoogleraar Marktordening in de Gezondheidszorg bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM).
Preventie
De top 3 uit de Skipr-99 ertoe organiseert een bijeenkomst met talenten uit de zorg om de uitdagingen van het integraal zorgakkoord (IZA) concreet te maken.

Top-3 Skipr99 boort nieuw talent aan voor IZA-opgave

Hoe zorg je ervoor dat het integraal zorgakkoord (IZA) niet verzandt in een groot vergadercircuit? Die zorgen bracht de top 3 uit de Skipr-99 ertoe om een bijeenkomst te organiseren met de toekomstige generatie leiders in de zorg.

Over preventie

Waarom preventie?

Preventie van ziekte wordt steeds belangrijker. Het aantal mensen met een chronische ziekte groeit zo hard, dat de gezondheidszorg onbetaalbaar wordt. Het RIVM voorziet een stijging van 5,3 miljoen chronisch zieken in 2011 naar 7 miljoen in 2030. In de helft van de gevallen is de chronische ziekte gerelateerd aan een ongezonde leefstijl. Er valt dus veel gezondheidswinst te boeken door mensen aan te zetten tot een gezondere manier van leven. Meer bewegen, gezond eten. De technologische ontwikkelingen maken het mogelijk dat mensen veel meer zelf de regie gaan voeren over hun gezondheid. Er komen steeds meer apps en apparaten op de markt waarmee mensen in de thuissituatie relevante waardes zelf kunnen volgen, gezonder kunnen leven en zo preventie in eigen hand nemen.

Lees meer

Zorgstelsel stimuleert preventie niet

Toch komt het preventiebeleid maar moeilijk van de grond. In ons zorgstelsel ontbreekt een regisseur voor preventie. Het Nederlandse zorgstelsel is ingesteld op ziekte. Zodra mensen ziek worden, is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Zorgverleners krijgen betaald voor het behandelen van zieke mensen. Als artsen of andere hulpverleners door een goed gesprek voorkomen dat er zorg wordt geleverd, dan krijgen ze daar niet voor betaald. Met andere woorden, het stelsel prikkelt niet tot de inzet op preventie.

Initiatieven voor preventie

Desondanks zijn er wel veel initiatieven op het gebied van preventie. Ziekenhuizen willen verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van de bevolking in hun werkgebied. Specialisten gaan de wijk in en geven voorlichting aan huisartsen en andere zorgverleners in de eerstelijnszorg. Wijkverpleegkundigen proberen mensen aan te zetten tot gezonder gedrag. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders experimenteren met populatiebekostiging, waarbij ze verantwoordelijkheid nemen voor gezondheid van de bevolking in een gebied. Gemeenten richten zich op risicogroepen, zoals jeugdigen met een risico op overgewicht, mensen met een verhoogd risico op diabetes, vroegsignalering van overbelasting bij mantelzorgers van thuiswonende ouderen met dementie. Knelpunt bij dit soort initiatieven is dat de baten van deze investeringen door gemeenten terechtkomen bij zorgverzekeraars. Het lijkt dan ook redelijk dat zij mee betalen aan preventie. Samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten staat echter nog in de kinderschoenen.