Sociaal domein

Financiën

Zorgsector en VWS naderen akkoord over drastisch snijden in corona-bureaucratie

De partijen in de zorg praten met het ministerie van VWS om de bureaucratie die samenhangt met de coronacrisis zo beperkt mogelijk te houden. ‘Mijn wens zou zijn: niet afrekenen op cliëntniveau en liefst één verantwoordingsmodel voor alle regelingen die samenhangen met corona’, vertelt Rita Verdonk, speciaal adviseur Vermindering administratieve lasten sociaal domein van minister Hugo de Jonge van VWS.
Sociaal domein
Illya Soffer Ieder(in)

‘Wetsvoorstel resultaatgericht indiceren is gebaseerd op illusie van gelijkwaardigheid’

Ieder(in) keert zich faliekant tegen het wetsvoorstel van Minister de Jonge van VWS, dat resultaatgericht beschikken mogelijk moet gaan maken. ‘We hebben gevraagd aan VWS wat nu eigenlijk de voordelen zijn van resultaatgericht indiceren. Maar die vraag krijgen we niet beantwoord,’ zegt Illya Soffer, directeur van Ieder(in).
Sociaal domein

‘Gemeenten grijpen naar machtsmiddelen tegen tekorten zorgbudget’

In 2019 grepen gemeentes massaal naar machtsmiddelen zoals budgetplafonds en prijscriteria om grip te krijgen op de kosten voor jeugdzorg en de Wmo. Dat blijkt uit de Monitor Gemeentelijke Zorginkoop 2019 van PPRC.
Sociaal domein

De Jonge wil uniformer inkoopbeleid Jeugd en Wmo

Minister de Jonge van VWS wil de verschillen tussen gemeenten wat betreft kwaliteitscriteria voor aanbesteden beperken. Daarmee wil hij onder andere administratieve lasten verlagen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van schriftelijk overleg over de aanpak Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein.

Sociaal domein

Uitgelicht congres

Tweedaagse opleiding Coachen in de Zelforganisatie

Kontakt der Kontinenten

Tweedaagse opleiding Coachen in de Zelforganisatie

Kontakt der Kontinenten

Breinwijs

Unieke masterclass met Jitske Kramer

Masterclass Capaciteitsplanning in de zorg

Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang

Van der Valk

Masterclass Financieel management in de zorg

Nyenrode Business Universiteit

Congres Medisch Leiderschap in crisistijden

Congres Zorg & Finance 2020

Van der Valk Hotel

Masterclass Toezichthouders in de zorg van nu

Bilderberg Résidence Groot Heideborgh

Zorgvisie Zorg en Vastgoedcongres

Medezeggenschap in de zorg 2020

Congres Verbinding tussen toezichthouders en bestuurders

Masterclass De psychologie van het Beïnvloeden

Masterclass De Kracht van Confrontatie

Buitenplaats

Masterclass De Kracht van Confrontatie

Buitenplaats

Hét Secretaressecongres

ReeHorst

Masterclass Eigenaarschap, hoe dan?

Van der Valk Hotel

Masterclass Breinwijs

Hotel Utrecht

Collegereeks Management in de zorg

Nyenrode Business Universiteit

Masterclass De psychologie van het Beïnvloeden

Ernst Sillem Hoeve

Congres Concentratie en spreiding Acute Zorg

Centraal

Advanced Program Zorgmanagement

Nyenrode Business Universiteit

Masterclass Innovatief Denken

De Utrechtse Stadsvrijheid

Collegereeks Innovatief leiderschap in de zorg

Nyenrode Business Universiteit

Seminar Anders

Dag van de Preventie 2020

Antropia

Dag van de Zorginkoop 2020