Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties8

VNG accepteert geoormerkt AWBZ-geld niet

Redacteur KinderopvangTotaal
De moeilijk bereikte 'bestuursafspraken' over de overheveling van AWBZ-geld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staan weer ter discussie. De Vereniging Nederlandse Gemeenten(VNG) wil niet dat het kabinet een tweetal door de Tweede Kamer aangenomen moties uitvoert. “Het oormerken van AWBZ-geld frustreert efficiënt en integraal Wmo-beleid.”
VNG accepteert geoormerkt AWBZ-geld niet

“Om de overgehevelde AWBZ-zorg goedkoper en efficiënter te organiseren, hebben gemeenten vrijheid van beleid nodig”, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dat is een belangrijke reden voor gemeenten om geoormerkt AWBZ-geld niet te accepteren. De Tweede Kamer heeft vorige week in een motie bepaald dat de overheveling van de AWBZ-begeleiding wel geoormerkt moet worden. “Dat druist in tegen gemaakte afspraken. Als de voorwaarden voor de bestuursafspraken eenzijdig worden gewijzigd, staan de afspraken weer ter discussie”, aldus de VNG.

Bestuursakkoord

De ledenvergadering van de VNG accepteerde “onder voorwaarden” in juni uiteindelijk het bestuursakkoord tussen gemeenten, provincies en waterschappen met het kabinet. In september werd het akkoord veranderd in ‘bestuursafspraken’, met enkele wijzigingen. De afspraken gaan onder meer over de overheveling van AWBZ naar de Wmo. De VNG accepteert niet dat er “aparte geldpotjes voor aparte doelgroepen komen”.

Oormerken

“Met het oormerken mag het geld alleen aan het betreffende doel worden besteed”, vertelt Frea Broekman, woordvoerster van de VNG. “Gemeenten moeten elke euro verantwoorden, en geld wat over is moet terug naar het rijk. Dit frustreert efficiënt beleid, daarom wilden alle kabinetten de afgelopen jaren juist het aantal specifieke uitkeringen terugbrengen. Gemeenten willen een breed en samenhangend beleid voeren. Voor de ene cliënt met ouderdomsklachten is bijvoorbeeld een activiteit in een buurthuis geschikt, terwijl voor een ander meer individuele ondersteuning nodig is. Dat soort afwegingen kun je niet maken als voor elke activiteit een apart geldpotje bestaat met eigen regels.”

Overheveling AWBZ

Het kabinet heeft voor de gemeenten bij de overheveling van de AWBZ-taken ook een bezuinigingsdoelstelling vastgesteld. “Wij willen die doelstelling realiseren door integraal zorgbeleid”, aldus de woordvoerster, “maar dat is alleen mogelijk als de gemeenten vrij zijn die zorg ook efficiënt te organiseren, niet gehinderd door schotten tussen de budgetten.”

Inspectie

De VNG heeft verder een probleem met de Kamermotie over het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Kamer vindt dat IGZ-toezicht op de Wmo-onderdelen behouden moet blijven. De VNG spreekt van “dubbel toezicht en daarom inefficiënt”. “De gemeenteraad houdt in principe toezicht op wat in de gemeente gebeurt. Die kijkt ook naar de resultaten van het Wmo-beleid. Ook de colleges van B&W zien toe op de uitvoering van taken door de bedrijven die zij daartoe opdracht verstrekken. In die contracten staan allerlei eisen, waarvan gemeenten de naleving eisen.” (Zorgvisie – Carolien Stam)

Lees ook:

Zorgverzekeraar verantwoordelijk voor AWBZ

Pgb-ondernemers buitenspel in AWBZ

Kabinet presenteert ombuigingen in AWBZ

8 REACTIES

 1. Clienten met een PGB moeten iedere eurocent aan begeleiding en verzorging etc verantwoorden (achteraf) wat ook geheel terecht is. Waarom dan niet WMO gelden ook door de Gemeentes laten verantwoorden, hoe ze deze gelden aan cliënten in hun gemeente die deze zorg, of begeleiding nodig hebben dit ook hebben ontvangen, en niet het zorggedragen is gebruikt voor prestige projecten Gemeenten, b.v voetbalclubs of opvul
  En gaten in de begrotingen of lantaarnpalen
  OORMERKEN DIE GELDEN,NIET VOOR ZORG GEBRUIKT GELDEN RETOUR RIJK!!

 2. Lees alle reacties
 3. De VNG ziet in het overdragen van de AWBZ gelden een welkome bijdrage in de gaten van de begroting van haar leden. Als hier geen controle tegenover staat van het IGZ, dan wel er afspraken over worden gemaakt, waar deze gelden voor dienen te worden gebruikt, gaat alles op de grote hoop en komt degene waar het geld voor ten goede moet komen, voor een gesloten deur.

 4. Hier is een voorbeeld wat er gebeurt met niet geoormerkte gemeenschapsgelden die bestemd zijn voor het algemeen belang o.a. welzijns en opvangbeleid dak en thuislozen die verblijven in AWBZ instellingen die vallen onder de WMO maar waar toezicht vanuit de gemeentes ontbreekt en zelfs de IGZ weigert toezicht op de houden ondanks het feit dat deze opvanginstellingen vallen onder de kwaliteitswet zorginstellingen maar deze niet nageleefd worden door personeel,management en bestuur.
  De oorzaak kan worden gezocht in de belangenverstrengelingen van raadsleden en wethouders van gemeentebesturen met de instellingen en toezicht misstanden naar boven halen en schandalen veroorzaken en dat kunnen politici niet hebben natuurlijk.
  GL/DG vraagt uitstel oordeel subsidie Spinhuis
  zondag 02 september 2007
  Door middel van een motie wil GroenLinks/De Groenen in Zwolle uitstel van het debat met betrekking tot het behandelen van de ISV Subsidie voor het Spinhuis. De groene partij vindt dat er maandagavond in de raadsvergadering geen afgewogen oordeel over de subsidie gegeven kan worden.
  De Zwolse politiek praat maandagavond over de gemeentelijke steun voor de Zwolse topkok Jonnie Boer, de eigenaar van het Spinhuis. Onder politieke partijen is beroering ontstaan over de bijdrage van twee ton voor de opknapbeurt van de oude gevangenis. Boer wil hier een luxe-hotel en kookschool vestigen. Hij krijgt het geld omdat het plan buiten alle rijksbijdrages is gevallen. Veel Zwollenaren en sommige politieke partijen vinden de steun voor de succesvolle zakenman onbegrijpelijk. De fractie van GL/DG wil graag een zorgvuldige behandeling van dit onderwerp. Niet alleen vanwege de commotie en de emoties die het onderwerp tot nu toe in de stad heeft opgeroepen, maar ook omdat er volgens de fractie teveel informatie ontbreekt om op maandag al tot een afgewogen oordeel te komen. Deze motie vraagt om opschorting van het debat tot de gewenste informatie beschikbaar is.

 5. Integraal zorgbeleid is niet onmogelijk met waarborgen dat de AWBZ middelen terecht komen waar ze horen.De VNG kiest met haar afwijzende opstelling niet voor de doelgroep van terechte gebruikers van voorzieningen maar voor gemeenten die streven naar WMO en AWBZ voorzieningen en middelen die bepaald worden door rekenmeesters die vaak weinig oog hebben voor realistische zorgvragen en zorgbehoeften van een zeer diverse doelgroep, de noodzakelijke kwaliteit van de beschikbare voorzieningen en middelen en toegankelijkheid.Wie daar de dupe van wordt is niet moeilijk te raden. Het kabinet kiest bij de voorgestelde decentralisatie teveel voor een model dat gebruikt is bij de invoering van de Wet Werk en Bijstand als het gaat om de doelmatigheidsaspecten van budgetten, middelen en voorzieningen. De AWBZ en WMO zijn niet te vergelijken met de WWB als het gaat om maatwerk en noodzakelijkheid versus kwaliteit en toegankelijkheid. Uiteindelijk ontstaat een dusdanig onderscheid dat de zorgvrager die tot de doelgroep behoort mag hopen dat de gemeente waar hij leeft en woont vanuit een realistische visie een netwerk creëert van voorzieningen en middelen die passen bij lokale AWBZ en WMO vragen en waarborgen heeft voor de toegankelijkheid,kwaliteit en betaalbaarheid.Is dat niet het geval dan is hij of zij overgeleverd aan een willekeur en welwillendheid die je niemand toewenst met serieuze en structurele zorgvragen en -behoeften.

 6. Wat een gotspe deze discussie die er word gevoerd. Overduidelijk zitten deze mensen helemaal niet op een lijn wat betreft de pijnpunten die worden aangepakt.
  – AWBZ geld zonder oormerk komt op de algemene begroting. Erg fijn voor gemeenten die erg ambitieus zijn of eenvoudigweg te grote broek aan hebben. Kunnen ze prima de tekorten mee aanvullen. Is al gebeurd in het verleden en vereist harde garanties dat de beleidsmakers/ ambtenaren/ wethouders hun incompetentie er niet mee verdoezelen.
  IGZ controleert heel anders de uitvoering van de WMO dan de ambtenaren/ gemeenteraad. Welke mensen zitten hier achter dat ze denken dat dit ook maar enigszins elkaar bijt? IGZ is KEIHARD nodig om de kwaliteit van zorg te controleren. Daar heeft geen enkele gemeenteraad voldoende kaas van gegeten en is keihard noodzaak. De VNG gedraagt zich als een bizar slecht geïnformeerd verwend kind als de informatie hier werkelijk waar is.
  Ik mag toch hardop hopen dat het ministerie hier niet mee akkoord gaat en de IGZ en een vorm van garantie dat de gelden werkelijk gebruikt worden voor zorg blijft vasthouden.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.