Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties7

VWS zet bijl in subsidie voor patiëntenorganisaties

Mark van Dorresteijn
Het ministerie van VWS gaat de subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties terugbrengen van 43 miljoen naar 25 miljoen euro in 2015. Ouderenorganisaties krijgen helemaal niets meer. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde Landelijke nota gezondheidsbeleid.
VWS zet bijl in subsidie voor patiëntenorganisaties

Samen met staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten wil Schippers meer bereiken met minder geld. “In totaal zijn er nu circa tweehonderd patiëntenorganisaties. Voor doven is er een aparte organisatie voor wie zo geboren is, en een andere voor wie zo geworden is. Aan die versnippering betalen we niet meer mee. Wie samenwerkt, krijgt geld”, stelt de minister in dagblad Trouw. Door de afbouw van subsidies hoopt Schippers dat er sterkere patiëntenorganisaties ontstaan die een stevige rol spelen bij de ontwikkeling van richtlijnen en standaarden voor een betere kwaliteit van de behandeling. Schippers en Veldhuijzen van Zanten zeggen te begrijpen dat de ingreep pijn gaat doen. “Maar Nederland kruipt uit een diep financieel en economisch dal. Bezuinigingen zijn nodig en daar moet iedereen aan bijdragen.”

Ouderenorganisaties

Ouderenorganisaties krijgen helemaal niets meer. Schippers wil hun subsidies geleidelijk en zorgvuldig afbouwen. “Als ouderen een bepaalde beperking of aandoening hebben, kunnen ze terecht bij bestaande patiënten- en gehandicaptenorganisaties.” Jan Romme, directeur Nationaal Ouderenfonds, vindt het goed dat de overheid inzet op bundeling van kracht. “Wij zijn een geldwervend fonds en maken geen gebruik van subsidie, maar voor ons is het al heel lastig om te blijven bestaan. Laat staan dat er straks drie ouderenorganisaties zelfvoorzienend moeten zijn. Dat zal niet werken. De fragmentatie is overigens ook iets bijzonders voor Nederland. Ik weet zeker dat er een efficiëntieslag te maken is. Hoe dat precies vorm moet krijgen, weet ik niet maar we moeten dan wel zaken als verzuiling of politieke kleur aan de kant zetten.” Romme verwacht dat er door de subsidiestop een hoop projecten voor ouderen zullen verdwijnen. “Problemen onder ouderen zullen op deze manier weggestopt worden; dat mag niet gebeuren. De afgelopen jaren zijn deze problemen juist meer aan het licht gekomen en nu wordt het opnieuw weggestopt. De bewindsvrouwen lijken dus maar weinig oog voor de toekomst te hebben, maar zij worden zelf ook oud en ontdekken dan vanzelf hoe slecht ouderen eraan toe zijn.”

ANBO: Projectmatig werken en samenwerken

Ouderenorganisatie ANBO wordt wel getroffen door de subsidiestop, maar heeft desondanks nog steeds bestaansrecht. Woordvoerder Juanita Bouman legt uit dat zij een paar jaar geleden al werden geconfronteerd met het bericht over afbouw of zelfs een complete stop van de subsidie vanuit VWS. “Sindsdien zijn wij gestart met projectmatig werken. Op deze manier zijn we niet langer afhankelijk van de subsidies die we krijgen. We kunnen per project zoeken naar financiën. Dat is overigens een intensieve zoektocht.” Als voorbeeld noemt Bouman een project voor ouderenwoningen dat deels door VWS en deels door VROM wordt bekostigd. Ook andere ministeries of organisaties kunnen door overlap benaderd worden op deze manier. “Verder biedt samenwerking biedt een uitkomst. De combinatie van expertise, een groter draagvlak en een gezamenlijke achterban kan zeker in het voordeel werken. Kortom, we zijn niet blij met de subsidiestop, maar we blijven gewoon bestaan.”

Patiënten

NPCF-directeur Wilna Wind meent dat de belangen van patiënten door deze bezuiniging meer onder druk komen te staan. “We betalen met z’n allen steeds meer voor de gezondheidszorg, maar we kunnen er op deze manier steeds minder over zeggen. Artsen en verzekeraars hebben de macht en het geld, maar zij kunnen de belangen van patiënten niet behartigen. Dat doen wij. Omdat wij weten wat de wensen en behoeften van patiënten zijn en omdat we veel kennis in huis hebben. Maar als wij zo fors gekort worden verzwakt de toch al kwetsbare positie van de patiënt enorm.”

Afbouw subsidie

De besparing op patiënten- en gehandicaptenorganisaties maakt deel uit van een groter plan. In totaal wil VWS structureel 220 miljoen besparen op de jaarlijkse uitgave van 3,2 miljard. Zo zullen er geen algemene massamediale campagnes meer worden gevoerd. Het budget voor preventie- en leefstijlonderzoek wordt teruggebracht en er wordt gestopt met onderzoek dat onvoldoende praktisch toegepast kan worden. Op leefstijlbeleid kan zo vanaf 2014 structureel 18 miljoen euro worden bespaard. Een andere besparing is dat de door zorgverleners ingezette tolk- en vertaaldiensten niet langer meer door de rijksoverheid worden vergoed. Ook op innovatie- en ICT-middelen wordt gekort.

Schippers heeft tegelijkertijd geld vrijgemaakt voor nieuw beleid. Zo komt er geld beschikbaar voor darmkankeronderzoek en sport en bewegen in de buurt. (Zorgvisie – Mark van Dorresteijn | Twitter)

Lees ook:

Subsidiebeheer VWS nog steeds niet op orde

Minder subsidie zorginstelling bij te hoog salaris

CBO failliet door bestuurscrises en subsidiestop

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

7 REACTIES

  1. Lees alle reacties
  2. @ Ed. De cliëntenorganisaties hebben inderdaad weinig invloed, maar dat is niet omdat de zorgverzekeraars zo actief zijn. In tegendeel, de zorgverzekeraars laten het afweten bij vrijwel alle zaken die niet direct over kostenbeheersing gaan. Hun bijdrage bij de kwaliteitskaders is grotendeels verwaarloosbaar. Zolang de cliënten niets met kwaliteitsinformatie doen is dat misschien niet zo verrassend. Het gebrek aan interesse onder cliëntenorganisaties is moeilijker te verklaren. Ik had verwacht dat de achterban wel zou gaan klagen toen bleek dat wij in Nederland vrijwel alleen procesindicatoren rapporteren terwijl het in andere landen wel mogelijk is om de voor cliënten belangrijke uitkomsten te rapporteren. Helaas niets… Cliëntenorganisaties maken er een potje van, maar worden niet gecorrigeerd. Dan is (weg)bezuinigen de enige optie. Het is echter niet duidelijk wie er nu moet opkomen voor de belangen van de consument. VWS zelf is vooral gevoelig voor de belangen van de machtige brancheorganisaties. Er zal een partij moeten zijn die voor de consument opkomt.

  3. De afgelopen jaren was het beleid van VWS dat er sprake was van 3 partijen. De zorgaanbieder, de zorgverzekeraar en de patient zou de derde partij zijn, die gelijkwaardig mee kon onderhandelen. Het is duidelijk dat de zorgverzekeraar meer macht gekregen heeft en dat de patient(organisatie) als volwaardige 3e partij weggestreept kan worden.

  4. Dat is een forse bezuiniging op de cliëntenorganisaties. Ik denk dat er naast samenwerking ook echt keuzen zullen moeten worden gemaakt. Dit is misschien het moment voor cliëntorganisaties om te besluiten dat zij niet meer meewerken aan legitimeren van beleid via overleggen en stuurgroepen. Ik denk dat de afgelopen jaren duidelijk hebben gemaakt dat de organisaties geen wezenlijke bijdrage hebben geleverd.

  5. … en er wordt gestopt met onderzoek dat onvoldoende praktisch toegepast kan worden, tja dat doet pijn. Ik zit juist in deze hoek omdat mijn onderzoek fundamenteel is. Toch heb ik altijd rekening gehouden met een rationalisering van onderzoeksgelden. Ik vond het altijd onbegrijpelijk dat een klein land dat zelf vrijwel geen voordeel heeft van mijn onderzoek, dat wel wil financieren. Ik heb altijd verwacht dat de Nederlandse onderzoeksmiddelen eens zouden worden geconcentreerd op vragen die vooral, of zelfs alleen, relevant zijn voor Nederland. Gezondheidszorgonderzoek is daar waarschijnlijk het beste voorbeeld van. Maar dat publiceert niet (goed), en zeker niet als het vooral relevant is voor Nederland. Dit is dus een klap voor de positie van Nederlands onderzoek in de wereld. Begrijpelijk misschien, maar daardoor niet minder erg.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.