Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties29

VWS zet het mes in het pgb

Mark van Dorresteijn
Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van VWS neemt deze week waarschijnlijk maatregelen om de kosten van het persoonsgebonden budget (pgb) te beteugelen. De instroom wordt beperkt en sommige tarieven gaan fors omlaag.
VWS zet het mes in het pgb

Dat staat hoogstwaarschijnlijk in een brief die de staatssecretaris deze week naar de Tweede Kamer stuurt. In het Introductiedossier bewindspersonen kondigt VWS maatregelen aan om het pgb ‘solide’ te maken, omdat het aantal budgethouders te snel groeit. VWS gaat het pgb beperken tot mensen die echt zelf voor het pgb kiezen en in staat zijn om de regie over hun eigen leven te voeren.

Hete aardappel

Aline Saers, directeur van budgethoudersvereniging Per Saldo, verwacht dat VWS de instroom gaat beperken en de tarieven verlagen. Ze baseert zich op het eindrapport van een werkgroep die oud-minister Klink van VWS adviseerde over het pgb. Op basis daarvan heeft VWS een conceptbrief geschreven die in oktober ter ondertekening voorlag aan Klink. Hij heeft de hete aardappel echter doorgeschoven aan zijn opvolgers.

Grootste klap

Als Veldhuijzen van Zanten akkoord gaat met de plannen van haar ambtenaren, valt de grootste klap bij pgb-houders die geïndiceerd zijn voor verblijf. Het gaat om zo’n 13.000 thuiswonende ouderen, en gehandicapten en ggz-cliënten in wooninitiatieven van ouders. Van hen ontvangt 10.000 een zogeheten pgb-zzp, omdat sinds 2007 de AWBZ-aanspraken worden uitgedrukt in een zorgzwaartepakket (zzp). Bij deze categorie verdwijnt de opslag voor tijdelijk verblijf. Die is gemiddeld 10.000 euro per pgb per jaar. Daar komt weliswaar een toeslag van ruim 3200 euro voor huishoudelijke hulp voor terug, maar per saldo gaan mensen met een pgb-zzp er jaarlijks 7000 euro op achteruit.

Fors achteruit

Een groep van 1900 mensen met een pgb-zzp verliest zelfs gemiddeld 17.500 euro per jaar. Zij gingen er bij de herindicatie zo fors op achteruit, dat zij een budgetgarantie kregen. Zij behielden daardoor hun oude bedrag. Maar VWS gaat deze garantie geleidelijk afschaffen. Ook een deel van de 3000 pgb-houders ‘oude stijl’, die nog een AWBZ-indicatie hebben van voor 2007, zal bij een herindicatie fors inleveren.

Duurdere zorg

Saers is ontzet door de maatregelen. “Dit kun je eigenlijk niet maken. Het moeten wel reële tarieven blijven. Je moet er wel zorg van kunnen blijven inkopen.” Ze vreest dat thuis wonen veel pgb-houders niet meer zal lukken. Als deze mensen moeten wijken naar intramurale zorg maakt dat de zorg duurder, omdat de pgb-tarieven goedkoper zijn dan de tarieven van verblijfszorg, aldus Saers.

Steeds meer budgethouders

Volgens recente cijfers van het College voor zorgverzekeringen is het aantal budgethouders in de periode 2004-2009 gemiddeld met 11,7 procent gestegen tot ruim 113.000. Nu zijn dat er ongeveer 120.000. De kosten namen jaarlijks gemiddeld met 21,2 procent toe tot ruim twee miljard in 2009. Voor 2010 verwacht het CVZ een forse overschrijding, want het subsidieplafond van 2,36 miljard euro was in juni al op.

Onterecht straffen

Met Prinsjesdag maakte VWS al bekend dat alle pgb-tarieven per 1 januari 2011 met 3 procent omlaag gaan. Saers vindt dat niet terecht. “40 procent van de pgb-houders vraagt een pgb aan uit nood. Omdat er geen plek is bij instellingen en omdat zij niet het juiste aanbod hebben. Hoe kun je nu alle pgb-houders daarvoor straffen?” (Zorgvisie – Bart Kiers)

Lees ook:

CVZ: Groei pgb zet onverminderd door

‘Geen pgb voor mensen met schulden’

‘Pgb wordt verzekerd recht in nieuw kabinet’

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? In het decembernummer van Zorgvisie magazine verschijnt een achtergrondartikel over de toekomst van het pgb. Word nu abonnee van Zorgvisie.

Gezocht: Zorgmanager en Talent van het jaar 2011

De inschrijving voor Zorgmanager en Talent van het jaar 2011 is weer gestart.
Meer over de procedure.

29 REACTIES

 1. als de regering hier mee doorgaat dan ben ik niet de eerste persoon die de hele organitatie om mij heen stop zet met uitzondering van de medicijnen. persoonlijke verzorging moet mijn partner doen die borstkanker heeft . mijn 4dagen naar een instelling waar je je kunt laten gaan zo als jij je op dat moment voelt maar met controle. al deze zaken en niet te vergeten vervoer zal ook dat worden stop gezet . de reden is dat wij als patient niet de portomonee gaan spekken van de direktie van verzoringshuizen die ook nog het lef hebben om de thuiszorg met 3% te verhogen. Bedankt. niet voor de burger maar voor de grote jan met zijn portomonee.

 2. Lees alle reacties
 3. Het zou prettig zijn als bestuurders en managers gingen stage lopen in gezinnen met een PGB, om voeling te krijgen met het werkveld en doelgroep.
  Dit geldt voor iedereen die in dit kader achter bureaus zitten: kom eens kijken, doe een middagje vrijwilligerswerk en schrijf eens op wat het met je doet.
  En voor de jaloerse types die PGB een gemakkelijke inkomstenbron vinden: in sommige gevallen hebben jullie gelijk. Het is triest dat mensen hier gemakzuchtig en zonder verantwoordelijkheidsgevoel mee omgaan.
  Maar pas op dat je niet kind met badwater weggooit.
  De schreeuwerds redden zich altijd wel.
  Bij PGB gaat het in de meeste gevallen om de zwakkeren en de kwetsbaren.
  Er is meer dan geld genoeg in dit land.
  Het gaat alleen om de verdeling die hopeloos zoek is.

 4. Beste Mevrouw Donach,
  Wat een goede reactie. Ik hoop niet alleen dat veel mensen ‘m lezen, maar dat ze inderdaad eens na gaan denken over hoeveel kwaad er geschiedt als je zomaar wat roept zonder te weten waar het echt over gaat.
  Kunt u zich niet verkiesbaar stellen als voorzitter van Per Saldo want ben het met u eens dat ze te weinig voor degenen staan waar het om gaat (burgers met een beperking) en teveel tegen de beleidsmakers aanleunen. Er is een krachtige pro-actieve belangen vereninging nodig die de komende jaren ervoor gaat zorgen dat alles wat met veel moeite is opgebouwd niet door angst en onderbuikgevoelens wordt afgebroken.

 5. Eindelijk wordt een belangrijke stap gezet in de goede richting.
  Er is te veel oneigenlijk PGB-gebruik.De vorige staatssecretarissen hebben dat geconstateerd.Lucratieve thuiszorgbemiddelingsbureautjesspringen als paddestoelen uit de grond.
  De PGB is alleen bestemd voor clienten die zelf de regie willen en kunnen voeren.Clienten kopen zelf de zorg in en voeren de daarbij benodigde administratie.De PGB is zeker niet bedoeld als een alternatief werkgelegenheidsproject en een aanvulling op Zorg in Natura.

 6. De koude slaat mij om het hart als ik deze reacties lees en het is ongelofelijk hoe, de meeste mensen die hier reageren, in een negatieve fuik schieten en het maar hebben over misbruik. Zeer tendentieus. Vraag u zelf eens af waar komt dit onderbuik gevoel nu ECHT vandaan. Bekijk u eens eerlijk en recht in de ogen aan!
  Als moeder van een PGB budgethouder ervaar ik deze reactie alsof je ineens een paria bent en tot een marginale groep van misbruikers hoort. Uw benaderingswijze is een regelrechte negatieve stigmatisering! realiseert u zich dat?
  Een paar weken geleden (rondom de verkiezingen)zei een filosoof in een reactie op de tendentieuze ideeën van Nederlandse politici dat dit soort polarisering gedrag niet eindigt bij de Moslims doch slechts een begin is…
  Waar zijn jullie nu toch mee bezig mensen?? Waar hebben jullie het over???
  In de praktijk (werk in de gehandicapte zorg en heb zelf een 17 jarige dochter m.e. verstandelijke beperking die nog thuis woont) kom ik, door mijn werk vaak dit soort (die denken dat ze van alles weten en mogen roepen) mensen tegen. In de meeste gevallen kennen ze regeling niet goed. Ook weten ze niet dat het PGB slechts 9,3 % van het totale AWBZ budget omvat! En wat er met de rest van het geld gebeurd dat vragen ze zich nooit af!! Ik kan u verzekeren (deze week was het op Zembla)dat er tonnen aan salarissen en bonussen uit de AWBZ pot naar de Raden van Bestuur gaan van Zorg in Natura instellingen. En de goed betaalde bestuurder betekent niet automatisch dat de zorg die geleverd wordt goed is. Wist u dat de zorginstelling voor een cliënt 30 % meer budget krijgt dan wanneer diezelfde klant voor PGB zou kiezen. Of anders gezegd dat PGB voor de AWBZ pot 30% goedkoper is?
  Stellen de critici die hier gereageerd hebben zich daar wel eens vragen over? Hebben ze daar ook een mening over? En zo ja wat moet daar dan gebeuren volgens U?
  Ik kan u verzekeren dat door het PGB mijn dochter gelukkig en goed verzorgd thuis bij haar eigen familie in gezinsverband kan wonen. Een recht dat ieder kind in dit – o zo beschaafde land – moet hebben. Ook ken ik mensen die met weinig PGB zo zijn geholpen, dat ze niet opgenomen hoefde te worden. Zo kan ik nog even doorgaan.
  En tot slot; slechts de uitkomst van een objectief onderzoek dat zich richt op kwaliteit en een transparantie van besteding van het AWBZ geld (dus ook voor de Zorg in Natura aanbieders)kan een legitimering vormen voor een aanpassing van de AWBZ hervormingen.
  Verder vind ik het jammer dat mw Saers – Per Saldo hier vermeld dat het argument voor de keuze van PGB is gebaseerd op het feit dat de aanbieders geen zorg op maat kunnen bieden. Dat is niet geheel correct; mensen kiezen PGB omdat ze (met of zonder hulp) de regie over hun zorg willen houden, zelf kunnen kiezen en dicht bij huis hun zorg kunnen regelen.
  Ook mw Saers beweegt in mijn beleving te veel mee met de ontwikkelingen. Dat betekent uiteindelijk alleen maar verliezen.
  Nee mw Saers met PGB kunnen wij de zorg voor onze familieleden beter en goedkoper regelen met als toetje, dat onze familieleden gewoon kunnen wonen waar en met wie zij willen. Dat zijn de solide argumenten voor het behoud van het PGB.
  Realiseert u zich allen dat de wijze waarop mensen naar mensen met een hulpvraag kijken en er mee omgaan alles zegt over hun beschavingsniveau!
  Een waarachtige beschaving “rekent niet af” met zijn/haar kwetsbare medemens maar staat garant voor een menselijke maatschappij waaruit iedereen in vrede kan SAMENleven!

 7. Het is inderdaad zo kort door de bocht dat er gedacht wordt dat er van alles gekocht kan worden vanuit het PGB. Elke cent moet worden verantwoord. Goederen mogen er dan ook echt niet van worden gekocht. En er zijn zoveel mensen die hun baan hebben opgezegd om hun kind-partner thuis te kunnen blijven verzorgen. Inderdaad betalen die zich uit vanuit een pgb maar daar wordt ook gewoon belasting over betaald. Helaas als ze zelf een keer ziek zijn is er geen ziktekosten regeling en ook nooit een pensoenopbouw. En wat denkt iedereen wel waar de verzorging van een instelling van wordt betaald en dat is echt niet minder dan dat er op deze manier wordt gewerkt!
  Ik ben van mening dat het PGB een perfect iets is waardoor er een heleboel mensen gewoon thuis kunnen blijven wonen met de juiste begeleiding!

 8. overal wordt misbruik van gemaakt zelfs het koningshuis doet er aan mee maar goed wie pakt die aan ze pakken altijd de zwakkeren dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven als ik de sommige berichten lees draait de maag om gaat vaak wel over nederlanders die hulp nodig hebben schaf gewoon ontwikkelingshulp af houwen we allemaal een paar centen in de zak dag huilers

 9. Wie de schoen past trekke hem aan. Ik weet van mantelzorgers en pgb klanten in mijn directe omgeving die het echt nodig hebben en zich beslist niet in hun kruis getast voelen maar alleen maar bang afwachten wat er gaat gebeuren. En ernstige handicaps leggen het hele leven een beslag op de familie etc.. Maar dat neemt niet weg dat er misbruik wordt gemaakt. En juist door diegenen die het het minder nodig hebben.

 10. de mensen hebben alleen haat naar elkaar!klagen,altijd wel negatief lullen!gaat maar eens binnen kijken bij ouder/mantelzorgers/kennissen/vrienden/alleenstaande moeders,met kinderen met adhd-pddnos,autisme!draai eens 1dag mee mensen! loop jullie gillend weg! vreselijk dat hierover nog gepraat moeten worden! echt schandalig! pgb is wel degelijk noodzakelijk!nogmaals draai eens 1 dag mee in een gezinssituatie! kan je gelijk naar een dokter voor valium! smerig nederland!stel dat er iets net jullie iets gebeurt die nu allemaal negatief praten over pgb.ongeluk zit in een klein hoekje!of ziekte! maar dat is nu eenmaal de mens!

 11. Ik denk dat het goed is dat er zorgvuldig gekeken wordt naar alle PGB’s om fraude zoveel mogelijk tegen te gaan. Helaas lijden bij de komende bezuinigingen de goede onder degenen die frauderen, maar als je alles eerlijk doet heb je van controle toch niets te vrezen. Alleen, uit welke pot worden de controlleurs betaald?

 12. Jammer dat er mensen reageren die niet helemaal weten hoe het PGB werkt, ik lees goederen aanschaffen en op vakantie gaan van het pgb ??
  Ik heb zelf sinds vorig jaar onze dertig jaar oude zoon weer thuis wonen die blind, verstandelijk gehandicapt is , 2 stofwisslings ziekten,epilepsie, autistisch en zeer ernstig probleem gedrag heeft.
  Mijn vrouw en ik hebben beide onze (goede) baan opgezegd omdat de zorg in de instelling waar onze zoon 20 jaar heeft gewoond zeer slecht was.
  Wij zorgen 7 dagen, dag en nacht ( nacht houdt in 2 a 3 keer eruit in de nacht)weer zelf voor hem en huren voor 19 uur in de week een zorgverlener in die ook voor zorgt. Wij betalen ons uiteraard ook zelf uit het pgb omdat wij niet van de lucht kunnen leven. Elke cent van het PGB moet verantwoord worden. Er kan van het pgb alleen maar zorg ingekocht worden. En vakantie?? voor ons zit dat er niet in, zijn dit jaar 2 x 2 dagen weggeweest omdat er dan iemand voor hem kwam zorgen. Ik zou zeggen oordeel niet over dingen waarvan je niet weet waar je het over hebt.

 13. Mijn zoontje heeft zelf een PGB, ik sta er volledig achter dat eens kritisch naar het gebruik/declaratiegedrag in combinatie met de geboden zorg gekeken moet worden. Er wordt veel misbruik van gemaakt en helaas lijden diegenen die het hard nodig hebben hier onder.

 14. De PGB zal m.i. uiteindelijk verdwijnen. De huidige AWBZ zal voor een deel overgaan in de WMO en ZVW. Met het scheiden van wonen en zorg, is daar een begin mee gemaakt. Vooralsnog is blijkbaar gekozen voor het beheersen van het budget, daarna waarschijnlijk afbouw en zal het budget overgaan in WMO en ZVW. Opzich denk ik een goede gedachte, het zal meer recht doen aan degenen die “echt” een vorm van zorg moeten inkopen en toch redelijk zelfstandig kunnen blijven doorgaan.

 15. Mag ik dan de extra kosten die ik bovenop mijn pgb-ZZP moet maken voor de inkoop van mijn zorg, als zwaar gehandicapte reumapatient en voor 95% hulpbehoevend en toch nog middels voorzieningen fijn thuis kan wonen,moet maken in thuis en in het sociale leven, dan ook nog aftrekken van de belasting. Nee dus!!! gevolg> Ik verkoop mijn huis en ga op “maatschappelijke kosten” mij in laten schrijven bij een “dure” verzorgingsinstelling!! Over economisch denken gesproken.? Wat een land zeg!!! In de jaren 40-45 gingen ze ook zo met ouderen,gehandicapten en zieken om……!!!Let op mijn woorden: binnen de komende jaren komen er steeds meer zelfmoorden en dan vervolgens in Den Haag allemaal afvragen hoe dat zou kunnen komen.!!!!!

 16. Bij deze bezuiniging wordt niet aangegeven wat dan weer het gevolg is van de zorg in natura, Krijgt die er dan wel geld bij. PGB is een prachtig middel, Mensen krijgen dat alleen als ze een indicatie hebben en dan is er dus gewogen dat er zorg nodig is. Laten we ons er dan niet verder mee bemoeien.

 17. Jammer dat mijn link is weggehaald redactie.
  T had de discussie wat levendig kunnen maken en dat men kon lezen hoe schaamteloos pgb houders omgaan met het budget. een moeder schreef zelfs dat ze de wasmachine en flatscreen jaarlijks van het budget vervangt, omdat haar zoon met ADHD deze nogal eens vernielde.
  Ze vond dit geheel gerechtvaardigd.

 18. Heel goed dat er eens kritisch naar het PGB gekeken wordt. HEt PGB is in theorie een schitterend instrument. Echter zeer fraude gevoelig en er wordt niet gecontrolleerd. Sterker nog, bij het aankaarten van vermeende fraude bij het zorgkantoor wordt doodleuk aangegeven dat zij hier niet op kunnen controlleren.
  Als oud toetser AWBZ heb ik vele veel te hoge PGB indicaties aan mij voorbij zien komen. Doorgaans werd bijvoorbeeld te veel gebruikelijke zorg mee geindiceerd. Resultaat: PGB-s die een compleet en royaal jaarsalaris behelzen. Kritisch kijken naar de indicaties (die kunnen echt in een aantal gevallen beter)+ kritisch kijken hoe we het gemeenschapsgeld uitgeven

 19. Er wordt heel veel misbruik van het PGB gemaakt. Er worden goederen voor aangeschaft, vakanties van gehouden etc. Dit terwijl wij allen ook gewoon moeten betalen voor onze geoderen en vakantie. Afschaffen is misschien net iets te veel, maar inperken is zeker een prima idee. En foute bemiddelingsbureaus en administratiekantoren aanpakken! Scheelt ook miljoenen.

 20. Het is niet helemaal goed te praten maar dat er eens kritisch naar het PGB gekeken wordt vind ik een goede zaak. Ik ken 2 situaties waar een GGZ-cliënte meer dan € 20.000,00 krijgt om iemand in te huren die haar begeleidt naar creatieve cursussen en uitstapjes maakt en zo gauw de vegeleiding haar aanspreekt op fors alcoholgebruik, wordt betreffende verpleegkundige ontslagen en wordt een nieuwe aangesteld.
  Voor mijn demente moeder kreeg ik, toen ze thuiswoonde, € 1500,00 op jaar basis om met haar dagelijks te oefenen om haar motoriek in stand te houden en om naar de geheugenpoli te gaan…
  Zaken zijn soms wat uit balans en ik vind het niet slecht wanneer hier kritisch naar gekeken wordt.

 21. Ik zou zeggen, vooral nu voorvarend het misbruik aanpakken. malafide bemiddelingsbureaus, mensen die via een PGB hun inkomen aanvullen, het is te gemakkelijk geworden, en daar zouden dan nu dus de mensen die echt zorg nodig hebben, en baat hebben bij een PGB, de dupe van moeten worden.
  Nog een keer over nadenken zou ik zeggen

 22. Dart zou een schande zijn, de mensen die intensieve zorg nodig hebben, daardoor dus enorm afhankelijk zijn worden dus buitengesloten…. geen keuze meer, maar opname. Dit terwijl juist deze “dure” groep 25 % kan besparen door voor een PGB te kiezen, onbegrijpelijk !

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.