Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Wijkverpleging krijgt 435 miljoen euro extra

Carina van Aartsen is redacteur bij Zorgvisie, Skipr en Qruxx. Ze schrijft over alle sectoren van de zorg, maar vooral over de ouderenzorg en eerste lijn. Omdat daar nu de grootste uitdagingen liggen: voor de zorg zelf maar ook voor de samenleving. Als aandachtsgebieden heeft zij de thema´s: governance, zorgverzekeraars en financiën.
Maar het geld wordt wel verdeeld over vier jaar. Hier komt jaarlijks 5 miljoen euro bij voor kwaliteitsverbetering. Er zullen meer zorgaanbieders worden gecontracteerd en zorgverzekeraars mogen straks ook ongecontracteerde aanbieders controleren.
AO wijkverpleging, de Jonge, ongecontracteerde zorg
Foto: Adobestock

Minister Hugo de Jonge heeft dit afgesproken in het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging voor de periode 2019-2022. Dit is het tweede van de vijf hoofdlijnenakkoorden die de drie bewindslieden nog voor de zomer willen afsluiten. Het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg was op 26 april gereed.

Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging

In het onderhandelaarsakkoord zijn afspraken gemaakt over een beweging naar de juiste zorg op de juiste plek. Verder zijn afspraken gemaakt over verbetering van het contracteerproces en verhoging van de contracteergraad om zo de omvang van niet-gecontracteerde zorg te verminderen. Er is een stevige financiële impuls voor het kwaliteitsbeleid. Partijen gaan onverminderd door met het terugdringen van regeldruk en er zijn afspraken gemaakt over de aanpak van uitdagingen op de arbeidsmarkt. Vanwege de stijgende zorgvraag zal er niet alleen aandacht moeten zijn voor het aantrekken van meer personeel maar ook voor het behouden van het huidige personeel in de wijkverpleging.

Verbetering contracteerproces

Het moet voor beide partijen de voorkeursoptie zijn om een contract proberen te sluiten, zo stellen de contractpartijen. Alle zorgaanbieders, dus inclusief de kleine zorgaanbieders, die kwaliteitszorg leveren, moeten kunnen deelnemen aan het contractproces. Zorgverzekeraars hebben toegezegd transparant te zijn over de reden waarom ze een zorgaanbieder soms niet contracteren. Zorgverzekeraars moeten hun bereikbaarheid verbeteren voor zorgaanbieders.

Budgetplafonds

Zorgverzekeraars stellen heldere momenten en afhandelingstermijnen over verzoeken tot contractering. Als zorgaanbieders te maken hebben met capaciteitsproblemen of budgetplafonds dan zullen zij cliënten attent maken op de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars voor zorgbemiddeling of zij verwijzen cliënten zelf naar een andere zorgaanbieder. Bij budgetplafonds worden heldere afspraken gemaakt over de voortzetting van de zorg voor bestaande en nieuwe cliënten. Zonodig maken partijen gebruik van de onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en -beslechting zorgcontractering.

Ongecontracteerde zorg

Zorgverzekeraars mogen nu ook ongecontracteerde zorgaanbieders gaan controleren. Daarvoor zal de minister een wetswijziging doorvoeren. Alle partijen willen een eind aan de wildgroei van ongecontracteerde zorg. Momenteel hebben zorgverzekeraars bij niet-gecontracteerde zorg beperktere mogelijkheden om materiële controle uit te voeren, in het bijzonder wanneer er geen betaalovereenkomst is afgesloten. Een aanpassing moet dit gelijk trekken. Wijkverpleegkundigen indiceren zelf. Bij niet-gecontracteerde zorg kan gebruik worden gemaakt van een second opinion, waarbij een andere partij kan worden gevraagd de indicatiestelling opnieuw te beoordelen. Dit indien er signalen zijn dat er sprake is van een niet-passende indicatie.

Cessieverbod en machtigingsvereiste

Om de kostenbeheersing van de zorg te bevorderen, benutten zorgverzekeraars in de huidige praktijk het cessieverbod en het machtigingsvereiste. De minister en de ondertekenaars willen het gebruik van deze instrumenten stimuleren. ‘Als jurisprudentie hiertoe aanleiding geeft, wordt dit gezamenlijk beoordeeld en bezien of en hoe met wetgeving het gebruik van deze instrumenten kan worden versterkt.’ Vanaf 2019 wordt op basis van Vektis-data de ontwikkeling van het aandeel niet-gecontracteerde zorg per kwartaal in beeld gebracht en besproken. Het streven is om in 2019 een daling te realiseren ten opzichte van 2017 met inachtneming van de ontwikkeling in 2018. Als het aandeel niet-gecontracteerde zorg ondanks de inspanningen niet daalt, vindt de minister verdergaande aanpassingen in wet- en regelgeving noodzakelijk.

Rechtszaak

Dit is opvallend, want enkele maanden geleden, spande de Stichting ZorgRecht met succes een rechtszaak aan tegen Zilveren Kruis vanwege juist het machtigingsvereiste. De stichting vindt dat Zilveren Kruis met de strengere inkoopregels voor dit jaar de ongecontracteerde zorgaanbieders uit de markt drukt. De rechter gebood de zorgverzekeraars per direct het machtigingsvereiste in te trekken. Zilveren Kruis is in hoger beroep gegaan, de rechtszaak dient half juni.

BKZ

Om de beweging naar zorg op de juiste plek te ondersteunen gaat er extra geld naar de wijkverpleging. Van 2019 tot en met 2022 komt er jaarlijks 2,4 procent bij het kader wijkverpleging om dit te ondersteunen. In totaal komt er daarmee over een periode van vier jaar 435 miljoen euro (exclusief loon- en prijsbijstelling) bij het kader wijkverpleging ten opzichte van de verwachte uitgaven in 2018. Daarnaast stelt het ministerie jaarlijks 5 miljoen euro beschikbaar om de kwaliteit en transparantie in de wijkverpleging verder te bevorderen. Ook wordt extra geïnvesteerd in het eerstelijnsverblijf voor revalidatie na bijvoorbeeld een behandeling in het ziekenhuis.

Zorg op de juiste plek

Zorg op de juiste plek is gericht op drie bewegingen: het voorkomen van duurdere zorg, het verplaatsen van zorg dichter bij de thuissituatie en het vervangen van zorg door nieuwe, innovatieve vormen van zorg zoals e-health. Ook in andere zorgsectoren zijn afspraken nodig om de gewenste overgang en ambities uit dit akkoord mogelijk te maken, zo stelt de minister. De wijkverpleegkundige moet samen met de huisarts en de Wmo-deskundige de verbinding vormen tussen de verschillende domeinen.

Betrokken partijen

De afspraken zijn gemaakt tussen het ministerie van VWS, ActiZ, Branchevereniging BTN, Patiëntenfederatie Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Betrokken partijen leggen het onderhandelaarsakkoord de komende periode met een positief advies aan hun achterbannen voor.

Lees het onderhandelaarsakkoord wijkverpleging

onderhandelaarsakkoord-wijkverpleging-2019-t-m-2022

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.