Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties2

Zorgfraudeurs worden onvoldoende afgeschrikt

Mark van Dorresteijn
Afschrikking en bewustwording kunnen een grote rol spelen bij fraudebestrijding. Dat blijkt uit de scriptie van Melanie van Gulik naar aanleiding van de afronding van haar master Forensische Criminologie aan de Universiteit Leiden. Zij deed een onderzoek bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN) naar fraude door zorgaanbieders.
Zorgfraudeurs worden onvoldoende afgeschrikt
Foto: ANP - Roos Koole

De scriptie richt zich op fraude door zorgaanbieders die declareren via de Zorgverzekeringswet. Deze groep zorgt voor de meeste fraude in de zorg omdat 95 procent van het declaratieverkeer rechtstreeks tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraar verloopt.

Aandachtspunten

Fraudebeheersing draait om vier aandachtspunten: wet- en regelgeving, toezicht, bewustwording en voorlichting, en afschrikking. Van Gulik legt uit: ‘Onduidelijke wet- en regelgeving kan een mogelijkheid bieden voor zorgaanbieders om hun frauduleuze gedrag te neutraliseren en kan gelegenheid creëren. Gelegenheid tot criminaliteit kan tevens het gevolg zijn van inadequaat toezicht. Derhalve wordt nagegaan in hoeverre het toezicht in de zorg zorgaanbieders de ruimte tot frauderen biedt. Het creëren van bewustwording en bieden van voorlichting dient de perceptie dat zorgfraude een slachtofferloos delict met minimale gevolgen is te beïnvloeden en de nalevingsbereidheid te vergroten. Ten aanzien van de fraudeurs die niet intrinsiek te motiveren zijn, is afschrikking noodzakelijk. Afschrikking kan bereikt worden door de gepercipieerde pakkans te vergroten, waardoor de potentiële overtreder extrinsiek gemotiveerd wordt tot naleving. Daarbij speelt communicatie een essentiële rol.’ Al deze punten kennen hun beperkingen en zullen individueel onvoldoende zorgen voor preventie. Van Gulik pleit dan ook voor interactie tussen de aandachtspunten om tot een effectief beleid te komen.

Afschrikken van potentiële fraudeurs

Om potentiële fraudeurs in de zorg af te schrikken moet actief gecommuniceerd worden over controles en de pakkans. ‘Communicatie over de strafmaat dient vermeden te worden – zeker wanneer de pakkans laag is’, stelt Van Gulik. ‘Terughoudendheid is geboden ten aanzien van het combineren van informatie over de pakkans en de omvang van niet-naleving. Berichtgeving over de omvang ondermijnt namelijk de geloofwaardigheid van extra dreiging.’ Zij merkt in haar scriptie ook op dat zorgverzekeraars terughoudendheid vertonen als het gaat om communicatie over zorgfraude. Dit wordt veroorzaakt door commerciële belangen die bestaan door samenwerking met de zorgaanbieders. Om die reden is het belangrijk te streven naar een neutrale en respectvolle toon en inhoud, zodat communicatie toch ingezet kan worden. ‘Een dergelijke manier van afschrikkende communicatie voorkomt aantasting van de bereidheid tot vrijwillige naleving.’ Publiciteitscampagnes dragen tevens bij aan het fraudebewustzijn van de gehele samenleving. ‘Dit fraudebewustzijn kan wellicht resulteren in meer waardering voor de inspanningen op fraudebestrijding door zorgverzekeraars. Commerciële belangen zouden dan mogelijk een minder grote rol kunnen spelen dan nu het geval is. Het verhoogde fraudebewustzijn kan bovendien leiden tot meer motivatie bij verzekerden om de nota te controleren.’

2 REACTIES

 1. Waar hebben we het over? 2013. Cijfers over fraude. Afkomstig van verzekeraars. De Rechter wordt er niet bijgehaald. Verzekeraars zijn goudeerlijke lui, 100% altruïstisch en kennen geen eigen belang, dus geen fraude voor eigen gewin. Alles op alles zetten voor de verzekerden.
  In 2013 voor 350 miljoen euro gelden teruggehaald middels controle. Controle is de broodwinning van verzekeraars. Van die 350 miljoen is 9.4 miljoen vastgesteld als echte fraude.
  ‘Daarvan is 9,4 miljoen aan daadwerkelijke fraude vastgesteld, vooral PGB-fraude, maar ook ziekenhuis en farmacie. –
  See more at: http://www.skipr.nl/actueel/id19049-zorgverzekeraars-besparen-356-miljoen-euro-door-controles.html#sthash.RQ6JixOG.dpuf
  9.4miljoen euro ‘echte’ fraude. Vooral PGB. Dat zijn niet de zorgaanbieders die nu door Melanie van Gulik in de hoek worden gezet.
  Hoeveel ‘echte’ fraude wordt nu per jaar gepleegd door zorgaanbieders?
  Waar hebben we het dus over? Op een omzet van 45 miljard euro Zvw zorgverzekeraars?
  Voor de kwaliteit van de zorg wordt nu Zweden gebruikt. Single source model land. Systeemmodel Zorgstelsel 2006 was juist bedoeld om middels marktwerking betere kwaliteit tegen lagere prijs te verwezenlijken.
  De verzekeraars zelf leveren niet wat zij belooft hebben aan de politici.
  Zij leveren minder kwaliteit, en streven niet eens naar betere kwaliteit, maar wel tegen hogere kosten dan de Zweden.
  Dus ja, wat is nu fraude?

 2. Lees alle reacties
 3. ‘Het verhoogde fraudebewustzijn kan bovendien leiden tot meer motivatie bij verzekerden om de nota te controleren.’
  Grappig. Laat verzekeraars dan maar beginnen met nota’s te sturen die voor verzekerden controleerbaar zijn! Netto prijzen! In detail!
  Verzekeraars geven op hun nota’s alleen totaal bedragen met beschrijving farmaceutische hulp, huisarts, ziekenhuis, maar niet de specificaties waaruit die zorg of hulp heeft bestaan. Details ontbreken om als verzekerde e.a. te kunnen controleren. Verzekeraars volstaan tot nu toe met doorverwijzen naar de zorgaanbieder zelf. Die moet de verzekerde maar uitleggen wat e.a. inhoudt. Prijsinformatie is voor zorgaanbieders onmogelijk te geven; verzekeraars besteden onderhands aan en de prijzen die bijvoorbeeld apotheken declareren volgens de Z-index Taxe KNMP is niet de prijs die verzekeraars betalen aan de leveranciers. Waar blijft het verschil? Wat is criminaliteit?
  De Masterscriptie is geschreven aan de hand van een literatuurstudie en gesprekken met zorgverzekeraars. Verzekerden, zorgaanbieders, toezichthouders en overheids- en semi-overheidsorganen zijn niet gehoord.
  Melanie van Gulik heeft aan de slager gevraagd hoe de bakker zijn brood bakt: altijd te bruin, altijd te duur en altijd minder dan was beloofd was het antwoord. Je kan die bakkers niet vertrouwen.
  Maar met het vlees is niets mis.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.